TANAP má návštěvní řád, dotýká se i vodáků

TANAP má návštěvní řád, dotýká se i vodáků

Od 15. prosince 2023 začne v Tatranském národním parku platit návštěvní řád, který (mimo jiného) upravuje pravidla pro provozování sportovních aktivit na území parku, včetně vodáctví.

Doporučujeme podrobné nastudování návštěvního řádu a zejména pak § 12, který upravuje pravidla pro vodáky. Tím asi nejzádanějším pravidlem oproti stávajícímu stavu je, že na Belou (a Studený potok, přítok Oravy) se bude moci už jen s platným průkazem člena oddílu a to pouze na K1 nebo C1 a na raftovém člunu navíc s licencí instruktor či trenér.

Namátkou ale vypisujeme i několik dalších pravidel:

  • splavovanie vodného toku možno vykonávať, ak v celej dĺžke splavovaného úseku nie je evidované prehradenie vodného toku hrádzou bobra vodného
  • splavovanie vodného toku možno vykonávať len v období od 15. apríla do 30. septembra kalendárneho roka
  • splavovanie vodného toku možno začať najskôr hodinu po východe slnka a skončiť najneskôr hodinu pred západom slnka
  • počas splavovania vodného toku je zakázané vystupovať z plavidla v rámci vyhradeného miesta okrem prípadov bezprostredného ohrozenia života a zdravia

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: