Vltava u Barevné skály nebude uzavřena, splouvání bude možné u levého břehu

Vltava u Barevné skály nebude uzavřena, splouvání bude možné u levého břehu

Ještě v dubnu to vypadalo s letošní vodáckou sezónou na nejoblíbenější české řece, Vltavě, bledě. I my jsme informovali o tom, že řeka bude úplně uzavřena. Aktuální informace z května ale praví, že Státní plavební správa v souvislosti s havarijním stavem části Barevné (Papouščí) skály u Českého Krumlova provoz na řece jen omezila. Vodáci mohou v úseku pod skálou proplouvat pouze ve vzdálenosti do pěti metrů od levého břehu. Provoz na řece je upraven plavebními znaky. Dle znaleckého posudku, vypracovaného na základě zadání subjektu Lesy České republiky, státní podnik, je skalní útvar na pravém břehu toku v prostoru jezu Konopa – Nové Spolí (tzv. Barevná skála) v havarijním stavu a může dojít k pádu jednotlivých bloků hornin. Do doby realizace sanačních opatření znalec doporučuje zastavit proplouvání u pravého břehu a zajistit využívání toku pouze u levého břehu. Proto Státní plavební správa zakázala proplouvání propustí u pravého břehu, převedla veškerý plavební  provoz v prostoru nad jezem Konopa k levému břehu a rovněž překonání jezového tělesa je možné pouze u levého břehu. K tomu správce vodní cesty, Povodí Vltavy, státní podnik, upravil koryto Vltavy u levého břehu pro možné splouvání jezu nebo přenášení plavidel pod levobřežní opěrnou zdí. Více informací naleznete v Opatřením obecné povahy Státní plavební správy 26/2018.Ke stažení zde.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: