Bílá voda – jedna ze zdrojnic Punkvy

Bílá voda – jedna ze zdrojnic Punkvy

Bílá voda je vcelku nenápadným tokem, skrývajícím se v poloslepém údolí, protínajícím náhorní plošinu Drahanské vrchoviny. Hlavní zdrojnice této říčky pramení jižně od Protivanova v n. v. 638 m a pak zvolna klesá k Holštejnu. Její vody se po vstupu na vápencové podloží propadají do podzemí. Největší množství vody pojme propadání Nová Rasovna (n. v. 443 m).

Informace o řece

Země
Česká republika
Kraj
Olomoucký kraj
Název řeky
Bílá voda
Délka plavby
1 den
Délka úseku v km
9
Obtížnost
ZW, WW I, WW II
Sjízdné
na jaře a po deštích
Úsek
Panský rybník – Holštejn
Nebezpečné jezy

Mapa oblasti

Mapa oblasti

Popis toku

Po překonání podzemního vodopádu prochází aktivní tok Bílé vody jeskyní Piková dáma, jeskyní Spirálovou, jeskyní 13C a Amatérskou jeskyní, kde se stéká se Sloupským potokem a tvoří říčku Punkvu. Bílá voda odvodňuje plochu 65 km². Povrchový tok říčky měří 20,2 km, z nichž je 9 km splavných. Sjízdnost nejlépe posoudíte u silničního mostu v Rozstání nebo na Holštejně.

Pod rozstáním

Vhodné východisko plavby po říčce se nachází pod hrází Panského rybníka v Rozstání. Pod obcí vodoteč vchází do hlubokého lesnatého údolí, kde se v korytě o šířce 3 – 4 m objevují lehčí peřeje. Plavbu poněkud komplikuje zarostlý meandrující úsek mezi osadou Baldovec a areálem autokempu, který je vhodnější za vysokého vodního stavu vypustit.

Blížíme se k mostu v Baldovci

V Baldovci

Pohled z mostu v Baldovci

Vodácky nejhodnotnější úsek říčky začíná pod hrází vodní nádrže nad obcí Holštejn. Plavbu tu výrazně zpestří peřeje obtížnosti do WW II, rozvalené kamenné stupně a šikmé přírodní prahy s válci. Splutí je nutné ukončit u silničního mostu v Holštejně, kde začíná přírodní rezervace. V tomto místě se nachází i vodočet.

Ke splouvání toku jsou vhodnější uzavřené lodě. Za nižší vody ji zvládne i posádka otevřené kánoe.

Dopravu kolem říčky jde zajistit pouze vlastními automobily. Příjezd k vodě je možný jen v obcích a na mostech. Ubytování se dá celoročně zajistit v kempu v Baldovci, stravování v Baldovci a na Holštejně.

Bílá voda – jedna ze zdrojnic Punkvy

Plavbu můžete spojit s návštěvou outdoorového centra v kempu Baldovci. K dispozici vám bude 23 m vysoká lezecká stěna a lanové centrum. Nenechte si ujít návštěvu severní části Moravského krasu se zříceninou hradu Holštejna, „propadání“ Bílé vody, Sloupského potoka, přístupnými Sloupsko-šošůvskými jeskyněmi, jeskyní Balcarkou a dalšími krasovými jevy.

Ať se vám u nás líbí.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: