František Prokeš

Články autora

Splutí meandrů a peřejí řeky Svratky nabízí krásný zážitek, pro který se rádi vrátíte

Splutí meandrů a peřejí řeky Svratky nabízí krásný zážitek, pro který se rádi vrátíte

Zažloutlé stránky starých listin vyprávějí o časech, kdy do šerého hvozdu rozeklané Vysočiny začali přicházet první lidé. Vydali se od Brna proti proudu veliké Černé řeky – Švarcavy – Svratky.

Paní řeka Morava zatím zůstává vodáky méně objevená

Paní řeka Morava zatím zůstává vodáky méně objevená

Zapadající slunce ozařovalo narůžovělým světlem krajinu ubíhající za okny železničního vagonu. Starobylá Olomouc zůstala zastřena namodralým oparem za našimi zády. Vlak se houpal v pravidelném rytmu pražců pamatujících císaře pána. Kola náhle zaduněla na ocelovém mostě.

Romže – Prales u Prostějova

Romže – Prales u Prostějova

Říčka Romže bývá obvykle splouvána mezi Strážiskem a  Lutotínem, případně Bílovicemi. Její dolní tok až k soutoku s Hloučelou vodáci vyhledávají jen velmi zřídka. Přesto i tento úsek řeky nabízí zajímavá místa.

Po řece Jihlávce údolím červených skal

Po řece Jihlávce údolím červených skal

Řeka Jihlava bezesporu patří k nejznámějším moravským řekám. Většina vodáků i místních ji nenazve jinak, než Jihlávkou. K její proslulosti mimo hezké přírody přispěly i vodácké akce spojené s upouštěním přehradní nádrže Mohelno.