Zlatonosná Oskava (2. část)

Zlatonosná Oskava (2. část)

Okrajem města Uničova se vine vcelku nenápadný tok. Pokud byste se vydali proti jeho proudu, přivede vás k úpatí Jeseníků. Protéká dávnými rýžovišti zlata a blízko zapadlých štol, kde staří horníci za svitu čadivých kahanů těžili stříbrnou rudu. Proudící voda vyrvala skalám drobná zrnka zlata a po miliony let je rozsévala dolů po proudu. Dala lidem práci, naději, ale i zklamání a pochopení, že větší bohatství než třpytivý kov přináší zdejší úrodná pole.

předchozí části jsme si představili horní, z části bystřinný tok řeky Oskavy. Zbývá doplout od Uničova k ústí do řeky Moravy nad Olomoucí. Říčka se stala nížinnou se vším všudy, spádu ubylo a peřeje zde nečekejte, ale i tak se nudit nebudete.

U silničního mostu na Olomoucké ulici v okraji města Uničova končí regulované břehy a Oskava se noří pod příkrov zeleného šera. Mírně meandrující říčka pod Uničovem má své osobité kouzlo. Klikatí se pod starými stromy úctyhodných rozměrů, nechybí vysoké hlinité břehy a štěrkové pláže. Jen je vše menší než na nedaleké Moravě. Hluboké tůně střídají prosluněné mělčiny. Pokud plujete v létě za nižší vody, občasné uvíznutí v tomto „brouzdališti“ je jen příležitostí k příjemnému ochlazení nebo pokusu zatočit rýžovací pánví.

Za mostem cyklostezky na Olomoucké ulici v Uničově.
Za mostem cyklostezky na Olomoucké ulici v Uničově.

Geologové uvádějí, že zlato lze nalézt po celé délce toku. Něco pravdy na tom bude. Má to ale malý háček. Zdejší zlato je velmi drobné a po staletích intenzivní těžby už ho není mnoho.

Pozorného plavce kousek pod Uničovem možná překvapí rezivá tabule na sloupku nad levým břehem. Dosud je znatelné její červené lemování a přeškrtnutá kotva. Kdysi zde z neznámých důvodů zakazovala vodákům přistávat.

Co z vody neuvidíte, jsou stará slepá ramena Oskavy, která se zachovala v blízkosti Řítovského dubu. Ve středověku zde na levém břehu stála vesnice Řítov, která zanikla za husitských válek. Opodál ve směru k Pňovicím stála další ves zvaná Lávka. Té se staly osudné česko-uherské války v letech 1468–1471. Tehdejší majitelé panství, páni ze Sovince, nechali v místě pustých vsí zbudovat dva velké rybníky napájené od jezu na řece Oskavě. Oskava byla svedena do nového koryta sledujícího na půl cesty k Pňovicím hráze Řítovského rybníka. Dnes již jsou oba rybníky vysušené a o jejich dávné existenci vypovídají jen nákresy starých map a názvy polních tratí.

Pokusné rýžování pod Uničovem.
Pokusné rýžování pod Uničovem.

Od Dědřichova Oskava zpovzdálí sleduje okraj CHKO Litovelské Pomoraví. Hlavní tok Moravy je vzdálen pouhé tři kilometry. V polovině plavby k okraji Pňovic odbočuje vpravo přes přepad odlehčovací strouha zvaná Třetí voda (ř. km 15,4). Ohlásí vám ji konstrukce visuté lávky přes řeku. Zde již pádlujete vzdutí jezu elektrárny v Pňovicích. Další odlehčovací rameno zvané Kobylník odbočuje vpravo po dalším 1,2 km. Odlehčovací ramena ústí do Benkovského potoka, který pod Štěpánovem u Olomouce svádí vodu do řeky Moravy.

Okraj Pňovic vám ohlásí upravené břehy, zahrádky, rodinné domky a také nízký most místní komunikace průjezdný jen pro velmi nízká plavidla.

V Pňovicích u kostela je nutné před dalším nízkým mostem vytáhnou lodě na souš a přenést po chodníku pod elektrárnu (ř. km 13,3). V navigaci se nachází úzké schůdky k vodě s uzamčenou nízkou brankou. Není to nic moc, ale lepší než nést plavidlo uličkami na konec obce.

Oskava Cup Pňovice

V okraji obce Pňovice přetíná říčku nízký betonový most cesty vedoucí k hrázi rybníka Olšina. Již několik roků v závěru května toto jinak tiché místo ožívá sportovním kláním.

Za vznikem a konáním této akce stojí zdejší sportovní nadšenci, manželé Vladimír a Jana Holínkovi, jejichž snahou bylo napomoci dění v obci. Přišli s nápadem uspořádat triatlon pro šestičlenná družstva, což se jim s pomocí party přátel více než podařilo. První disciplínou je jízda na kole na osmikilometrovém okruhu cestou i necestou. Po příjezdu do cíle závodníci odloží kola a na raftech pádlují 2 km po řece Oskavě. Poslední disciplínou je překonání vodního toku. Na výběr je lano zavěšené nad vodou nebo osvěžující koupel.

Závod je určen pro všechny věkové skupiny. Závodí týmy mladých sportovců, ale i senioři nebo rodiče s dětmi. V podstatě vyhrává každý, kdo vyjede na trať a dorazí do cíle. Jak sami pořadatelé říkají, je to sportovní odpoledne, kde si zájemci mohou drobet změřit síly, ale hlavně se pobavit.

Od roku 2019 mimo raftů poprvé startovala i kanoistická kategorie umožňující závodit zájemcům, kterým se nepodaří sestavit šestičlenné družstvo. Zájemců o akci zvolna přibývá, ač není mimo webové stránky obce a nedalekého města Litovle šíře presentována. Není divu. Na akci vládne pohodová přátelská atmosféra a o legraci není nouze.

Pokud někdy zavítáte na řeku Oskavu, zastavte se v Pňovicích. Zdejší parta sportovních nadšenců je pravou duší této řeky. Nám nezbývá než přát, ať se jim daří.

V sevření vysoké navigace podtéká říčka silniční most. Šumění vody mizící za hranou vás upozorní na nízký kolmý stupeň (ř. km 13,1). Zde končí vysoké kamenné zdi a za mostem místní komunikace Oskava opouští obec. Koryto o šířce 5 metrů je regulované s upravenými břehy. Má to malý háček. Pokud plujete na jaře, je říčka čistá a nic nebrání v plavbě. V letním období se koryto mění v zelenou louku, a čím víc se blížíte k okraji lesa a osadě Boudy, tím víc přibývá rákosu. Břehy jsou sice vysečené, ale vodní tok tone v zeleni dlouhých stonků. Budete sekat mačetou, s hlavou v předklonu rozrážet rákosí plné mšic a pavouků až k prvním domkům osady a doufat ve změnu s blízkým okrajem lesa.

Nebojte se, změna nastane. Hned za betonovým mostem polní cesty (ř. km 11,8) se říčka noří pod příkrov stromů. Podplujete zpola zřícený dřevěný most lesní cesty. Koryto se výrazně zahloubí pod úroveň terénu. Vysoké břehy umocní protipovodňový val na pravém břehu. Vítejte v úseku, kde se vývraty neřeší. Něco jde obeplout, něco podeplout, protáhnout nebo přetáhnout, ale někdy je nutné tahat loď nahoru na val. To jen proto, abyste zjistili, že zde někdo před lety dělal prořezávku trnitého houští. Patrně mu zdechla pila, on toho nechal a už se nikdy nevrátil.

Oskava Cup Pňovice - mladý tým kategorie R6.
Oskava Cup Pňovice – mladý tým kategorie R6.

V korytě vidíte další vývrat a za ním další. Po břehu to nejde. Jediná cesta vede po vodě. Spustíte loď dolů a snažíte se zbavit koláčů lepkavého bahna ze svých bot. Opět pádlujete, podlézáte a přelézáte. Náhle se v zákrutu ukáže vysečený břeh, kus plotu a několik domků. Dotek civilizace trvá jen krátce. Vpravo je les, vlevo za pásem stromů a křovin okraj pole. Říčka mírně meandruje a u břehů vystupují štěrkové náplavy. Tok je mělký, což usnadňuje přetahování překážek. Odřená kůra padlých kmenů dává tušit, že tudy přece jen tu a tam nějaký nadšenec propluje.

S koncem lesa se řeka opět změní v travnatou louku, kterou vystřídá rákosí. Naštěstí díky vzdutí štěpánovského stavidlového jezu (ř. km 7,7) se koryto rozšíří k osmi metrům a zbývá místo i pro vodní hladinu.

Až u jezu svoji loď vytáhnete na břeh, naskytne se vám velmi rozporuplný pohled. Pod jezem začíná široké regulované koryto. Po jeho dně se táhne do daleka čtyřmetrová blátivá strouha kompletně porostlá orobincem. Tak tudy cesta nevede.

Před lávkou u odbočení Třetí vody pod Dědřichovem.
Před lávkou u odbočení Třetí vody pod Dědřichovem.

Druhou možností je náhon odbočující vlevo ke mlýnu s elektrárnou v Liboši. Pokud se vydáte touto cestou, čekají vás vývraty, nízké mosty a lávky v obci a přenášení elektrárny.

Třetí možností je úsek přes Štěpánov vypustit a spustit plavidlo na vodu u mostu v osadě Benátky. Odsud vás bude čekat necelých 5 km plavby regulovaným korytem k ústí do řeky Moravy.

Pod Štěpánovem se Oskava přiblíží k Chomoutovskému jezeru. Tato rozsáhlá vodní plocha obklopená smíšeným lesem vznikla v první polovině 20. století těžbou štěrkopísku. Od roku 1964 má u jezera svojí loděnici Jachetní klub Olomouc. Jelikož se Chomoutovské jezero nachází v CHKO Litovelské Pomoraví, platí zde zpřísněná pravidla zákazu přistávání u ostrovů s hnízdišti vodních ptáků, táboření a rozdělávání ohňů.

Někde v lese pod osadou Boudy.
Někde v lese pod osadou Boudy.

Pod Chomoutovským jezerem ústí do Oskavy malá říčka Sitka, známá především hojným výskytem bobra evropského. Na samý závěr, 30 m před ústím do Moravy, si přenesete jez elektrárny. Jelikož se k soutoku auty nedostanete, nezbude vám nic jiného, než po 500 m plavby po Moravě odbočit vpravo do ústí přepadového ramene Mlýnského potoka. V okraji přilehlé chatové osady se nachází dostupná komunikace. Můžete také plout 2,5 km k prvnímu mostu na Heydukově ulici v okraji Olomouce.

Parametry a sjízdnost toku

Oskava pramení v horském sedle Skřítek v n. v. 855 m na pomezí srážkově bohatého Hrubého a Nízkého Jeseníku, díky čemuž bývá sjízdná poměrně často. Splavná délka toku měří 39 km při obtížnosti WW I – ZW.

Pro plavbu na dolním toku pod Uničovem je nutné využít vodočet CHMÚ, který se nachází u silničního mostu na Šterberské ulici v Uničově. Jeho údaje jsou dostupné na www.chmi.cz. Pro plavbu v úseku Uničov – ústí do Moravy dostačuje průtok 1 m³/s. Dle ověřených zkušeností místních vodáků stačí i 0,7 m³/s.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: