Vodohospodáři zneužili povodně a rozbagrovali břehy tatranských řek

Vodohospodáři zneužili povodně a rozbagrovali břehy tatranských řek

V chráněném území Tater vodohospodáři po povodních upravují břehy divokých řek nešetrným a necitlivým způsobem. Bagry a buldozery nezasahují jen tam, kde to ohrožuje majetky a lidi, ale i na místech, kde to nemá žádný smysl, likvidují tak ekosystém řek. Upozornil na to docent Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského Tomáš Derka a jeho kolegové.

Tomáš Derka vysvětluje, že řeka se během povodně mění a překládá své koryto. Při povodni se celá říční niva zaplaví a vleče po dně sedimenty, unáší a ukládá stromy, kusy břehů a když voda opadne, teče často jinde než před povodní. Tehdy se ekosystém resetuje, omladí. Množství vzácných rostlin a živočichů je navíc vázáno na obnažené plochy, které vznikají po povodních. Úpravy břehů řek se znatelně dotýkají přírody, proto by po povodních měla probíhat pouze nezbytná opatření.

Původní článek: dennikn.sk/1229442/prirodovedec-vodohospodari-zneuzili-povodne-aby-brehy-tatranskych-riek-rozryli-bagrami

Zkušenosti čtenářů

stanislav

Takto se chovají vodohospodáři po celém česku,to jsou voduodvaděči ,ne hospodáři.Tisíce zahrnutých túní které by zadržely miliony litrú vody,místo odbagrování břehových nánosú, jejich rozhrnutí po celé šířce řeky,což vede k rychlému odtoku vody z horských a podhorských řek,zničení dříve přirozené skladby živočichú,ryb rakú,žab,apod.Co je nejhorší,že se narušil prúsak vody do okolí a spodních vod,to má za následek vyschnutí studní po celém přilehlém příbřeží.Odborníci-skuteční vodohospodáři,rybáři,ornitologové marně usilují o zastavení těchto praktik,zatím marně!!!Jak dlouho??? nám zbývá čas na nápravu.???

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: