Vyhozené rameno

Vyhozené rameno

Ramenní kloub je jedním z nejsložitějších kloubů v lidském těle. Je to kloub spojující pažní kost s pletencem horní končetiny (lopatka, klíční kost). A protože je ramenní kloub schopen předpažení, zapažení, připažení, vzpažení, zevní a vnitřní rotace (uf…), dochází tady k nejčastějším vykloubením neboli luxacím. Pro nás, vodáky, a zvláště pak pro kajakáře, je to taková nepříjemná Achillova pata.

Při luxaci dochází k posunu hlavice kloubní mimo jamku. Nastává při přímém či nepřímém působení tak velké síly na kloub, že dojde k posunutí kostí v kloubu z jejich normálního postavení Stejný účinek může mít i náhlé prudké stažení silných svalů. Pokud nedojde k jejímu navrácení zpět, zůstává končetina ve vynucené poloze. A máme tady vyhozené rameno.

K vykloubení ramene u pádlistů obvykle dochází při zevní rotaci, když je paže zdvihnutá nad 90 º, k čemuž obvykle dochází při nesprávné technice závěsu nebo při zvedání. A také, jak už jsme říkali, při stažení silných svalů, neboli při prudkém nepřiměřeném záběru. Vodák s načatým ramenem může nakonec k luxaci přijít klidně i při oblékání do neoprenu nebo při věšení smradlavé moiry na napnutou házečku.

Vykloubení je vždy provázeno velkou bolestí, která je často spojena i s celkovou nevolností, kdy postižený může i omdlít. Postupně dochází k rozvoji otoku a krevního výronu, je patrná deformace poškozeného kloubu. S kloubem je možno hýbat jen ve velmi omezeném rozsahu, nebo vůbec.

Jsme-li v dosahu nemocnice nebo odborné pomoci, poskytneme postiženému pouze první pomoc.

Vykloubenou kost se nikdy nesnažíme vrátit do normální polohy. Hrozí totiž nemalé nebezpečí, že bychom mohli způsobit další poranění okolních tkání, cév a nervů. Někdy je velmi obtížné odlišit vykloubení od zlomeniny. Obě poranění mohou navíc nastat současně. Postiženou končetinu fixujeme nejlépe vypodložením měkkým podkladem, např. zmuchlanou vodáckou bundou. Polohu pro fixaci volí sám postižený, tedy takovou, při které ho ruka nejméně bolí (tzv. úlevová poloha). Končetinu je vhodné znehybnit použitím obvazů a dobré je poraněné místo chladit. Neodkladně zajistíme odbornou zdravotnickou pomoc. Rozhodujícím faktorem pro plné uzdravení je včasnost ošetření. Nečekejte ale, že si druhý den půjdete opět zapádlovat. Čeká vás alespoň dvoutýdenní fixace následovaná až tříměsíční rehabilitací.

Může se ale stát, že jsme v destinaci, kde je nejbližší špitál nebo aspoň lékař vzdálen několik dní, nebo i týdnů. Poté nezbývá než přistoupit k nápravě vykloubeného ramene v polních podmínkách. Existuje několik způsobů nápravných neboli repozičních manévrů. Nejčastěji používané jsou manévry tahem a protitahem (Arlt, Džanelidze, Hippokrates).

K prvnímu manévru jsou potřeba dva lidé a jako pomůcka kus textilie, např. mikina. Postižený leží na zádech, ošetřující provádí tah za končetinu pod úhlem cca 30 º od těla při zevní rotaci (dlaň vzhůru). Pomocník provádí protitah textilií podvlečenou pod trupem do podpaží.

Současným tahem, protitahem a zevní rotací dochází k uvolnění svalstva a k nahození ramene neboli repozici.

Pod trup podvlečeme textíliiPomocník a ošetřující provádí protitah

Pro následující manévr (Džanelidze) stačí jeden ošetřující, ale je nutný schod v terénu. Postižený leží na břiše, paže visí přes hranu schodu, kamenné zídky nebo padlého stromu, podle okolností. Poraněnou končetinu zatížíme. Můžeme použít helmu, kterou postižený drží v ruce nebo je připevněná k jeho zápěstí. Postupně ji zatěžujeme kameny. Tím dojde opět k uvolnění svalstva a zevní rotací k spontánní repozici.

Přilbu postupně zatěžujemeKončetině pomůžeme k vnější rotaci

Třetím manévrem je Arlt. Postižený sedí bokem na židli s vyšším opěradlem, vykloubená ruka visí přes opěradlo. Ruka je pokrčená v lokti a k repozici dojde tahem za končetinu v ose pažní kosti. Nevýhodou tohoto manévru je absence vhodných židlí kolem řek.

Můžeme si však pomoci kajakářským pádlem. Podsuneme ho do podpaží a mírným tahem za paži a pozdvihnutím pádla dojde k repozici.

Mírným tahem za paži a pozdvihnutím pádla dojde k repozici Hippokratův manévr – postižený leží na zádech, ošetřující přisedne, patu zasune přes polštář do podpaží, táhne za nataženou končetinu a současně patou tlačí do podpaží – spíš do strany k pažní kosti. Podpaží vystelem měkkou podložkouKončetinu táhneme pod úhlem 30 stupňů

Občas dochází k tomu, že se kloub po první luxaci příliš uvolní a rameno vypadává příliš lehce a opakovaně, dochází k recidivujícím luxacím, a to hlavně u mladých sportovců. V současné době je považována už třetí luxace jako jasná indikace k podstoupení arthroskopie a je nutné zvážit operaci, která kloubní pouzdro zesílí.

Oldřich vypráví:

Jedu si s Gulim Kali Gandaki na kajaku a převrátím se na peřeji Velkej bratr. Rovnám si pádlo na šrouba od předu, najednou mi něco dole rve pádlo z ruky a já ho nechci pustit. Cejtím bolest v rameni a nemůžu s ním pohnout. Pak přijde rána o šutr. Dávám ještě polopokus zvednout na druhý straně, ale ucink jsem si bolestí do trenek. Je to krysa, a plavání mi nejde. Chytají mě nepálský kajakáři, kteří nasedali pod peřejí. Koukám na rameno, hlavice humeru je venku. Nemohl jsem stát, sedět, ležet, nic jen bolest a zima. Guli s klukama z raftu mě zabalili a nalejvali slivovicí. Piju jak duha, tuším, co mě čeká… Pak dovesloval Bob, ležím na zádech, paži na Ježíše. Doktorka Šušu (MUDr. Šťastná) na mně sedí, Bob se mi nohou zapře o podpaží a tahá. Chvíli se nic neděje, pak to tam najednou zapadlo. Kam se hrabou další čisté radosti mého života! Prej jsem moc neřval, ale mně to tak nepřišlo. Pak najednou tečou slzy, úleva, ale bolí to furt. Tři dny se zafixovanou rukou pod vestou jedu dolů na raftu, hulím, abych si tu krásu Himaláje alespoň trochu vychutnal. S ramenem jsem si ještě došel do Annapurna base campu a pak se projel na střeše místní socky zpět do Pokhary. KTM mě nechtěli přebukovat let, ale za 100 $ se dali podplatit. Do špitálu jsem se dostal za 15 dní. Ještěže bylo vynalezený hulení a Vojtova teorie reflexní lokomoce! Teď, po třech měsících, jedu posilovat na veslovacím raftu do Grand Canyonu. Tak uvidíme.

Robert vypráví:

O vrácení vyhozeného ramene jsme toho už hodně namluvili, ale akce žádná, tak jsem byl poměrně rád, že to můžeme vyzkoušet.

Evakuace do nemocnice byla sice možná, asi do 24 hodin, avšak velmi fyzicky a logisticky náročná. Rozhodli jsme se pro nápravu na místě. Ze dvou vodáckých variant – zátěž pomocí přilby a kamenů nebo postupný tah a varianta ručně – jsme se rozhodli pro tu druhou. Vnější poškození nebylo patrné, dislokace ramene zřetelná, souhlas pokusné osoby po zhodnocení situace rychle dosažen. Poraněný ležel na zádech, poměrně pohodlně, do půl pasu obnažen, vyprávěl anekdoty. Aplikovali jsme analgetikum v té nejpříjemnější a rychlé formě (slivovici + brufen) a rozmístili pomocný personál, fotografy a diváky. Odborný dohled MUDr. Šťastná kontrolovala pozici paže během zákroku, Guli radil a hrubé násilí jsem obstaral já. Paže mírně vytočená dlaní ven, do podpaží noha v neoprence s polštářkem (ani už nevím, co to bylo), ruku sevřít nad zápěstím a pomalým záklonem táhnout paži podél těla s úhlem cca 30 °.

Podle teorie má paže zaskočit do mezipolohy, ale je třeba ještě potáhnout, dokud nezaskočí podruhé, zřetelněji (lze pozorovat úlevu na tváři raněného). V tomto případě zaskočila hned pořádně. Přítomný lékař zkontroloval výsledek, všechny nás pochválil a daroval pacientovi malý dárek na památku. Ihned po „operaci“ jsme zafixovali rameno do závěsu a k tělu a nasadili plovačku. S mírně nalitým pacientem na raftu jsme popojeli k nejbližšímu kempu (řeka už nebyla exponovaná).

Rád bych tímto poděkoval za všechny zúčastněné MUDr. Šťastné, neboť vykonávat násilí pod odborným dohledem je hnedka jiný kafe.

Z pohledu odborníka:

Luxace ramenního kloubu je poměrně bolestivé poranění a nejčastější luxací vůbec. To je dáno výrazným nepoměrem velikosti kloubní jamky na lopatce a hlavičky kosti pažní. Celé skloubení je tedy prakticky drženo jen vazy kloubního pouzdra, svaly a jejich šlachami (tzv. rotátorová manžeta).

Prvotní vymknutí hlavičky kosti pažní je vždy doprovázeno rupturami (roztržením) kloubního pouzdra, defekty vazů, otokem a výraznou bolestivostí, výjimečné nejsou ani zlomeniny hlavice humeru či okrajů kloubní jamky.

K  repozici v podmínkách zdravotnického zařízení se přistupuje v celkové či alespoň lokální anestezii, samozřejmě po kontrole na RTG. Následné znehybnění by nemělo být kratší než dva týdny. Zlomeniny musí být vždy řešeny operativně.

Zejména u mladších jedinců se setkáváme se sníženou stabilitou kloubu a recidivujícími reluxacemi, ty pak mohou být vyvolány i banálními pohyby (oblékání, plavání…), mezi další komplikace patří omezení hybnosti ramene, poškození nervů a lokálního prokrvení. Revize lékaře po repozici luxace v polních podmínkách by tedy neměla být kvůli riziku těchto komplikací zbytečně oddalována.

Podívejte se na inspirační video.

Článek vyšel ve 2. čísle HYDROmagazínu 2009.

Zkušenosti čtenářů

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Fantomas

Tento článek sem napsal jako několik typů na zdárné nahození ramene daleko od civilizace. I v samotném článku píšu, že užití těchto bestiálních metod se hodí pro destinace velice vzdálené od jakékoli pomoci. Rozhodně to není návod jak si někde v Rakousku deset kilometrů od špitálu navzájem nahazovat ramena. Popsaný případ od Oldřicha a Roberta se také udál kdesi daleko v Indii, kde to bylo do první vesnice týden cesty. Bylo to tedy spíše napsané pro expediční jezdce. sám jsme tento rok nahodil dvě ramena docela šetrnou metodou, mírným tahem přes pádlo, kterou také popisuji ve článku. oba pacienti mě však ujistili že jejich ramena jsou vypadávací a zastamdávací každou chvíli. Tedy ano. SOUHLASÍM, nenahazujte si ramena ani jiné klouby na dosah kvalitní lékařské péče!

Honza C

No Fantomasi, zrovna to tebou popisované nahození ramene na Vavřinci. Polák kterého néznáš. Šutrovatý úsek kde je po kolena vody. Ani jsi nesundal bundu aby ses mohl přesvědčit o pozici kloubu a vyloučit poranění nárazem…
Naopak jsem slyšel, sám to nedokážu posoudit, že tato metoda nahození pádlem je sice extrémně účinná, ale také nejagresivnější.

Nechci se do tebe strefovat. Jenom prostě nahození ramena vypadá strašně jednoduše, a svádí to k tomu že to kdykoli zvládne kdokoli, tak to ale bohužel není.

Fantomas

Já je znám a ujišťovali mě že mu rameno vypadlo lehce snad jen při pádlování a že se mu to stává. Ale neměl sem to dělat uznávám. Tady na Vavřinečáku to opravdu nebylo nutný. Takže si sypu popel na hlavu.

venan

Já myslim, že je dobře, žes to zkusil… Každá zkušenost dobrá. Tobě se to povedlo, chlápkovi se ulevilo a dál neni co řešit. Až to bude potřeba někde mimo civilizaci, budeš rád, že sis to potrénoval…

Megadeath

Může se to stát leckdy, leckde. Ale co mám zkušenosti, tak nadpoloviční počet vyhozených ramen u WW jest dáno nesprávnou technikou pádlování. Obvykle je to použitím slalomové (čisté?:-) techniky pádlování a v extrémnní pozici stačí šikovně brnknout o šutr. Klepu si na čelo, dyž vidím jedince na ňákým kykyrýku pádlovat s nataženýma rukama a do vracáku vysekne ukázkovýho tzv. záušáka. Že!?!? :-)))
Takže krýkařky a krýkaři, prevence především!

tomas

ja som z cca 80tis. mesta a viem, že sme tu tak traja plastoví kajakari. Všetko samouci.
Tak natoc nejakú seriu instruktaznych videi miesto mudrovania o technike.

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

zenhas

Takového videa netřeba. na osmikilo vyleze dneska kdejaký bém. 🙂

Ikdyž ani to video s instruktáží jízdy na těžší ww si moc neumím představit.

Matěj Bartík

No je fakt, že já jako kajakář samouk dělám spíš ty zaušáky a kamarád co jezdí WW5, mi to vytýkal, tak už vím proč. Takže instruktáž na creekovku bych taky uvítal, protože už druhý rok mám špunta.

Megadeath

..do stejné řeky, na stejnou horu, atd. Prostě nejde udělat všeobecný návod na živel, kerej se neustále mění a má tisíce různých podob! Matěji, tvůj kamoš už asi něco jel a možná už i viděl příčinu vyhození ramene. Pádluj s ním, okoukávej, ptej se! Esli je kamoš,tak ti tu instruktáž dá. Z videa se to nenaučíš.
Vono i lecjakou ww5 dneska sjede kdejakej bém. Totiž vylézt s kyslíkem, mezi davem lidí, po špagátě a ešče být popostrkovanej šerpou na Everest je něco jinýho než jít ve dvouch diretkou na Nanga Parbat. Stejně jako sjet za MV ňákou pětku na Korsice není totéž jako jet pětku v norským kaňonu.
A popravdě, nerad bych na těžké vodě potkával lidi, co se v bazénu naučí eskymáka,pak zhltnou stovky hodin videa a dou na to!

KubaN

No taky už s tim mám bohužel nějaký osobní zkušenosti a nakonec jsem kvuli tomu pověsil kajakování na hřebík. Tady u nás jsem vždycky mazal do špitálu a nějaký kamarádský nahazování opravdu nepřipustil. V Chorvatsku si na mě kamarádi nějaký ty hmaty a chvaty vyzkoušeli,ale bezvýsledně.Moje tělíčko připustilo násilí vždy až ve stavu bezvědomí a že se i ty lapiduši ve špitále vždycky chvilku snažili. Jo a pohotovost v Karlovači je rozhodně víc v pohodě než temná kobka urgentního příjmu v Praze na Bulovce.

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Zbyněk Popelka

Souhlasím s lékaři – je-li po ruce špitál, rameno je pro odborníky. Daleko od pomoci si u prochladlého, trpícího koledujete o poúrazový šok velikosti činžáku, který však s přibývajícím časem ještě narůstá s přibývající bolestí. Vykloubené rameno po několika hodinách (stačí i jen několik desítek minut v ledové čekárně okresního špitálu) už reponovat většinou nelze a musíš pod kudlu – operace vždy znamená ohrožení života a hlavně často snížení rozsahu pohybu, takže pak už můžeš hladit po hlavě jen malé holky (nebo těm větším napřed podrazit nohy) a místo pádlování zkusit třeba šachy…
Co se týče příčin: 1: pádlování v křeči, rvačka s řekou 2. pohyb bez rozhýbání, protažení, prohřátí 3. Kloubní hlavice je dlouhodobě mírně vychýlená, neusazená.
Často souvisí s trvalou luxací horních žeber, popřípadě lopatky-pro dobrého fyzioterapeuta nebo terapeuta dornovy metody (www.dornova-metoda.com) práce na chvíli a naučí Tě napravovat si tyto drobnosti svépomocí a zabránit tak větším potížím.
Sám u vlastního ramene bych volil nedoporučovaný postup – srovnat na místě ihned, za tepla, dokud jedu na vlně poúrazových endomorfinů – lepší než vnější medikace, fixovat, v klidu pak rentgen, je-li hlavice a pouzdro vcelku.
p.s. brnění v konečcích prstů nemusí být následek luxace ramene, ale souvisejícím pootočením druhého obratle následným tlakem meziobratlové ploténky na nervový kmen, dá se to spravit, někdy se to pustí i samo. Klidně se ozvi, určitě Ti najdeme někoho poblíž Tvého bydliště. pop.

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Šimon Babíček

V článku jsem nepostřehl podstatnou maličkost. Při přímém úderu do ramene nebo do paže může dojít k poškození hlavice kosti pažní. Následné agresivní manévry s paží mohou způsobit poškození cév a nervů. Z posledních let mám zdokumentovány dva případy, které se navenek jevily jako obvykle vykloubené rameno. Podlitiny a následné RTG ukázaly poškození hlavice kosti pažní. Rozhodně nedoporučuji „nahazovat“ rameno u všech nárazů do paže a v okamžiku, kdy nemohu postiženého vizuálně zkontrolovat bez oblečení. Zde popisované agresivní metody repozice mohou způsobit nevratná poškození.

Ronny

Ten kdo si tím neprošel, neví jaká je to úleva po navrácení ramene zpět :-). Ještě dnes slyším Krtka jak říká, „Tož děcka, není čas! Hoďte někdo Roníka na kemp, tam může do neděle hekat a až poklapem dom, za čárou ho frknem do špitálu“. Pamatuji si, že jsem odpověděl cosi jadrného s tím, že mě tedy musí dobít pádlem. Ona i dvaceti kilometrová cesta do Linz nepatřila k těm nej. Ač mají rakušáci kvalitní silnice bez děr, každá miniaturní nerovnost stupňovala bolesti. A to Luboš s mou maličkostí jel jak se sklem. V mokrém hydru a s močákem jak nákupní taška jsem odhadoval, kolik toho ještě pojmou nohavice. Nic takového se nekonalo. Dvě sestry, dva lékaři a něco málo vteřin. Jak mávnutím proutku bylo po bolesti.

Kuba

k problematice uvedené k článku mám co říci ….

Jak již zde bylo uvedeno, při vykloubení ramena (a to se mi i stalo) mohou nastat dva případy. Vykloubení „dozadu“ a „klasické vyhození“. V Rakousku na vodě, jsem měl štěstí na tzv. vykloubení dozadu. Ihned po vytažení z vody panovaly názory ohledně okamžitého nahození atd. Naštěstí tam byl zkušený borec z řad místních vodáků, který mi doporučil okamžitě odjet do Innsbrucku. Tam mě dali „dohromady“ a pan doktor mi perfektní angličtinou vysvětlil, že pokud bych se pokusil rameno nahodit bez rentgenu a znalosti pozice kloubu, tak bych si poškodil vazy atd. Docela mu věřím, protože dodnes mám problémy například s jemným brněním v konečcích prstů, což jak mi bylo vysvětleno v Brně ve Fakultní nemocnici Bohunice souvisí právě s komplikovaným vyhozením ramene. Navíc klinika v Innsbrucku se specializuje na „sportovní chirurgii“ a operace ramen, kolen etc. jsou tam na denním pořádku (lyžařů a kajakářů je zde požehnaně). Můj názor je nic nenahazovat na místě a spěchat do nemocnice, čas pro nahození je cca 2-4 hodiny, pak nastává problém s prokrvením atd. (to mi bylo taky řečeno již zmíněným doktorem :-D). Přeji mnoho zdaru do nové sezóny a hlavně žádná vyhozená ramena!

Megadeath

Na to ti můžu říct jedině „pojeď si s nama zapádlovat.“
Víš, vona drtivá většina krýkařů sou samouci. Já sem toho (zatímeště:-) živým příkladem.
Chce to pádlovat a pádlovat, učit se a okoukávat od lepších, vnímat co nejvíc, co se kolem děje, sbírat zkušenosti, poučovat se z chyb atd.atp. Sou to klišé, že?! Ale pravdivý.
Pojmout všechny nuance pádlování těžké vody a dělat ňáký instruktážní videa?? Soráč, to už bych asi nedělal nic jinýho. Radš budu pádlovat a mudrovat.:-)))
Možná blbý přirovnání, ale užs někdy viděl instruktážní video např.“Jak správně lézt na osmitisícovky?“

Srb

Tyjo Megi, zajímavý teorie! Zajímavý, že vyhozený ramena mají zejména ti, co se slalomu ani „správného“ pádlování ani nepříbližili. Je to tím, že rameno si vyhodíš/poškodíš většinou nárazem, a málokdy při záběru. Co jsem koukal okolo sebe, tak se to stalo většinou při plavání, či eskymáku. Spíš to závisí na svalové ochraně kloubu a dalších nejrůznějších individuálních vlastnostech každého jedince. Nic ve zlým, ale rozhodně je lepší se od někoho učit – samouka udělá víc škody, než užitku. A když se učíš v oddíle, tak to přece není samouka, Megi??! Videa jsou v pohodě, lepší koukat po večerech na ně, než na jiný nesmysly… …jen ať jich je víc! Nicméně souhlas s prevencí! Cvičit, rozcvičovat, zahřát kloub před aktivitou, a docvičit po aktivitě, vyhýbat se extrémně „naplým“ pohybům… NechŤ to všem pádluje bez nehod!!!

Megadeath

Srbe, je vidět, že sem se tě dotkl.:-)) Že by tím záušákem??:-) Zbytečně chytáš za slovíčka. Přečti si to pořádně!! Ano, ten slalom sem měl dát do uvozovek, ale šak ty víš o čem mluvím. „Vyhýbat se extrémně naplým pohybům!“ Asi sem to nešikovně napsal, no, ale eště že tě mám.:-)
Nikomu sem samouku nedoporučoval, právě přesně naopak!! Tak co to plácáš? Psal sem o krýkování, že tam je většina samouků. V oddíle se naučíš jezdit na vodě, ale (většinou) ne krýkovat! A i ty seš toho (zatímešče) živým příkladem.:-))
Jóó, videa sou v pohodě! Takže namísto toho mudrování tady můžeš natočit sérii instruktážních videí, jak správně krýkovat. Třeba nesejdu věkem, než to budeš mít hotový.:-))))

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: