Výroční členská schůze SVT ČSK

Výroční členská schůze SVT ČSK

[i]Nově zvolený výbor sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů vydal po výroční členské schůzi sekce tiskovou zprávu o průběhu a výsledcích schůze. Protože šlo znovu po čtyřech letech o schůzi volební, měli zástupci oddílů možnost ovlivnit složení a tedy další činnost nového výboru. I přes malou účast oddílů došlo po velmi dlouhé době k výrazné obměně výboru. Ze zprávy pro vás vybíráme to nejdůležitější.[/i]

V sobotu 21.11.2009 se na Strahově konala vodní turistiky ČSK (SVT ČSK). Ta letošní byla poněkud významnější, protože volila svůj nový výbor na další čtyři roky, navíc řada dlouholetých členů výboru avizovala, že na další období již kandidovat nebude. Ne, nehledejte v tom žádnou senzaci, o žádné problémy či rozpory se nejednalo, je to prostě generační obměna.

Pan Boháč vysvětlil situaci kolem financování Svazu a Sazky. Situace je historicky založena na politických dohodách a ovlivňována podmínkami, které byly postupně měněny. Podle stanov a.s. Sazka musí být důležitá rozhodnutí jednomyslná, ne většinová, a ČSTV má podíl jen 70 %. V r. 2005 se Sazka stala plátcem DPH a její zisk se tak snížil o 300 mil. Kč. ČSTV proto nedostal svůj 70 % podíl v plánované výši. Až v r. 2008 po dohodách s ministrem Kalouskem tuto částku kompenzovalo Ministerstvo financí ČR. Splátky Sazky jsou dnes navíc ovlivněny jejím hospodařením, které se potýká se splácením úvěrů za stavbu vysočanské arény. Splátky proto chodí po částech a ve značném skluzu. [i] (podle vyjádření zástupce ČSTV v dozorčí radě Sazky obdržel svaz do října t.r. ze slíbených dvanácti letošních splátek přes 23 milionů korun splátky pouze čtyři, pozn. red.)[/i].

Členská schůze projednala zprávu o činnosti výboru sekce VT, zprávu o hospodaření a zprávu revizní komise. Rok 2009 byl hodnocen jako úspěšný. Zvláště se podařily akce ČPV, Hamerák a Úhlava, školení 15 cvičitelů a instruktorů v Olomouci a školení 12 záchranářů v Roztokách. Bohužel finanční situace sekce zatím nedovolila přispět účastníkům školení na dopravu a úhradu všech nákladů. Martin Bětík – zástupce CNAWRu dohodl schůzku s novým výborem na 4. 2. 2010. Zde si vyjasníme naše zájmy a plány, možnosti a pravidla další spolupráce do budoucna.

Na návrh odstupujícího výboru odsouhlasili delegáti všemi hlasy počet členů nově zvoleného výboru na 7 [i](do toho předchozího bylo původně zvoleno 13 členů, postupně jich však několik odstoupilo, pozn. red.)[/i]. Dále byl projednán návrh činnosti SVT na rok 2010 a byly stanoveny priority SVT ČSK pro činnost a hospodaření sekce. V plánu 2010 je opět seriál ČPV, školení a prioritou zůstává také mládež a bezpečnost. Dál budeme jednat s ochranáři o možnostech a o podmínkách splutí některých řek.
Výbor vyzval všechny oddíly k aktualizaci kontaktů a SVT chce zlepšit fungování svých webových stránek. Cílem je rychlejší tok informací a akceschopnost všech našich oddílů. Zástupci oddílů byli vyzváni k zasílání případných připomínek k pravidlům ČPV, pro tyto účely je k dispozici e-mailová adresa: [email]pr**********@se****.cz[/email] a to do [b]15.1.2010[/b].

Následovaly již zmíněné volby nového výboru sekce. Na předsedu SVT ČSK byl jediný kandidát, a to [b]Ing. Jiří Hodic[/b] z Vodáckého sdružení Kačeři Chrudim, který byl zvolen 18ti hlasy, 4 se zdrželi. Jako předseda revizní komise byl zvolen 21ti hlasy [b]Jiří Mrkos[/b] z TJ Union Plzeň, 1 se zdržel hlasování. Dalšími členy výboru byli zvoleni:

Tomáš Bojda – VOKTL Brno – 17 hlasů – pořádá Svratku

Martin Jirka – VK Poldi Kladno -19 hlasů – pořádá Střelu

Martin Kulle – ČSAD Plzeň -16 hlasů – pořádá Úhlavu

Miloslav Svoboda – AQUA Týnec – 21 hlasů – školení cvičitelů, metodika

Pavel Šálek – Bohemians Praha – 20 hlasů – pořádá Hamerák, jedná o Labi

Jiří Šťastný – Racek DDM Brno – 19 hlasů – školení cvičitelů, eskymáci

Výbor má silný mandát a slušnou vizi, ale prázdnou pokladnu.

Na závěr byli vyhlášeni a oceněni vítězové ČPV 2009, jednotlivci i oddíly. Vítězům byly předány diplomy, medaile a věcné ceny a byly vylosovány hlavní ceny.

Velký dík patří sponzorům. kteří věnovali hodnotné věcné ceny. Jsou to: NOE, Oskar Vaňátka, Petr Kolomý, Petr Ptáček, HIKO, TNP, Vodák sport, Boat park, Profiplast, HG sport, Mgr. Jitka Hodicová, Miloslav Kuře Svoboda, HYDROmagazín.

Za nově zvolený výbor Jirka Hodic a Míla „Kuře“ Svoboda

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: