Zamykání Doubravy z Pařížova je zrušeno

Zamykání Doubravy z Pařížova je zrušeno

Zamykání Doubravy z Pařížova, které se mělo uskutečnit v sobotu 15. 10. 2016,  je letos bohužel pro nedostatek vody ve vodní nádrži Pařížov zrušeno. Splutí se uskuteční pouze ve zkrácené verzi z Ronova nad Doubravou do Žlebů bez nadlepšení vodního stavu.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: