Zažijte tradiční vodáckou romantiku na Dyji!

Zažijte tradiční vodáckou romantiku na Dyji!

Kde najít klidnou a pohodovou řeku a zažít při splouvání klasickou vodáckou romantiku? Dnes už je potřeba takovou řeku trochu hledat, ale přeci jen, kdo hledá, najde. Jednou z takových je třeba Dyje.

Dyje se každým rokem vyvíjí a proměňuje, přičemž si i přes to zachovává tradičního, romantického vodáckého ducha. Vodácké centrum Znojmo, které se o řeku stará a které zde vybudovalo půjčovnu lodí, se o takového ducha na řece snaží dodnes. Před 13 lety Dyje ještě vůbec splavná nebyla. Plavbu komplikovaly jezy, které se obtížně překonávaly, nebylo zde žádné zázemí ani možnost přenocovat. To vše se během let změnilo a vyvinulo až do dnešní situace.

Dyje pod Znojmem. / Foto: Znojemská beseda
Dyje pod Znojmem. / Foto: Znojemská beseda

Co na Dyji najdete dnes?

Zázemí vodáckého centra s kvalitním vybavením

Základna vodáckého centra funguje celoročně a probíhá v ní i činnost vodních skautů. Místní skautský vodácký oddíl se výchově dětí k zodpovědnému vodáctví a k úctě k přírodě věnuje více než 50 let. Podobné hodnoty se snaží jeho vedoucí promítat i do provozu půjčovny lodí. Velký důraz je kladen na bezpečnost a vodáckou kulturu. Půjčí vám tu rádi kvalitní vybavení jak pro děti, tak pro dospělé.

Personál půjčovny lodí jsou vodáčtí profíci

Velká část lidí, se kterými se v půjčovně potkáte, jsou současně i skautští vedoucí nebo vodáčtí instruktoři. „Svoji“ řeku znají jako své boty a jsou schopni poradit téměř s čímkoli. Naplánování výletu na Dyji, zaškolení začátečníků, školní výlet nebo rada ohledně vhodného vybavení a zvolení správného typu plavidla…

Dvě přírodní vodácká tábořiště

Postupem času se podařilo na Dyji vybudovat i dvě vodácká přírodní tábořiště v Krhovicích a Hrádku. Ze začátku byla obě místa jen zarostlé bažiny uprostřed lesa, postupným zvelebováním se vodáckému centru povedlo z tábořišť udělat poklidná místa u řeky, kde dnes odpočívají nejen vodáci, ale i místní. Tábořiště v Hrádku se dokonce stalo součástí Stezky Českem. Obě tábořiště jsou vybavena pitnou vodou, toaletami a malým stánkem se základním občerstvením.

Dyje není přelidněnou řekou ani v hlavní letní sezoně.
Dyje není přelidněnou řekou ani v hlavní letní sezoně.

Stánky s občerstvením – až v cíli na tábořišti

Po dobu plavby na Dyji určitě nepotkáte plovoucí občerstvovací stanice. Na něco na zub se během dne musí od řeky vyrazit do nejbližší vesnice nebo se můžete těšit až do cíle plavby na tábořiště, kde si můžete dát teplou či studenou večeři v malém občerstvení. Večer můžete ochutnat i místní vína, případně si s přáteli posedět u ohně a pivečka. Tvrdý alkohol ale na Dyji nenajdete.

Lehce překonatelné a bezpečné jezy

Od roku 2013 lze znojemské jezy překonat velmi snadno i za nižšího stavu vody, a to díky zbudovaným skluzavkám. S jednoduchými skluzavkami si poradí i začátečníci. Jediný nesjízdný a nebezpečný jez je v Tasovicích, snadno ho ale přenesete a už z dálky ho dobře poznáte.

Vodácký autobus

Pro bezstarostnou plavbu zavedlo Vodácké centrum Znojmo před pár lety i vodácký autobus, který vás o víkendech sveze z cíle plavby zpět na základnu.

Dochované původní meandry Dyje

Na řece Dyji pod Znojmem vás nečekají jenom překrásné pohledy na historické centrum královského města Znojma, ale i jedny z posledních přírodních meandrů. Tato oblast je zapsaná jako Evropsky významný lokalita. Plavba skrz meandry nabízí vodákovi pocit neskutečné osamělosti uprostřed lužní přírody.

Skluzavka na jezu Krhovice nemusí sloužit jenom pro lodě.
Skluzavka na jezu Krhovice nemusí sloužit jenom pro lodě.

Ledňáček říční a další společníci

Na vaši plavbu dohlíží i modrý klenot – ledňáček říční, který hnízdí v kolmých břehových nátržích. Kdo vyrazí do meandrů a má oči na stopkách, určitě bude odměněn podívanou nejen na ledňáčky, ale i volavky, hejna ryb v průzračných písčitých tůních a občas sem z Nových Mlýnů zavítá i orel mořský.

Kam chce Vodácké centrum Znojmo řeku Dyji dál rozvíjet?

Nové tábořiště v Hevlíně

Aby se řeka prodloužila o jeden pádlovací den a lépe se zpřístupnil úsek mezi Hevlínem a Novými Mlýny, kde můžete zažít jedinečné vplutí do Novomlýnské nádrže s výhledem na Pálavské kopce, plánuje Vodácké centrum Znojmo vybudovat nové tábořiště ještě u obce Hevlín.

Front na jezech se na Dyji nedočkáte

Už několik let se v půjčovně záměrně nenavyšuje kapacita lodí. Personál půjčovny a vodáckého centra se každému vodákovi snaží zajistit co nejkrásnější dovolenou v duchu tradiční vodácké romantiky. Není cílem řeku přeplňovat, ale spíše zkvalitňovat služby okolo ní.

Dyje teče skoro celou dobu krásnou přírodou mimo civilizaci.
Dyje teče skoro celou dobu krásnou přírodou mimo civilizaci.

Plovoucí bary na Dyji ani nadále nenajdete

Jak samo vodácké centrum uvádí: „Řeka Dyje je unikátní přírodní klenot a přijde nám fér tuto přírodní nádheru neničit, nejen fyzicky, ale ani hlukem opilých posádek na lodích. Smyslem odpočinku v přírodě je obdiv všech krás, které nám řeka a její okolí nabízí. Je naprosto správně, aby tyto krásy mohli lidé, rodiny i děti ochutnávat a zažívat všechna dobrodružství, které jsou se splouváním řek spojené. Proto všem rádi lodě zapůjčíme. Zároveň je ale na odpovědnosti každého z nás chovat se v přírodě odpovědně a tiše a k tekoucí řece přistupovat s respektem. Proto, pokud máte v plánu tahat za lodí na provázku láhev rumu a z „repráků“ pouštět muziku, pak na Dyji raději nejezděte.“

Vodácké centrum Znojmo

Najdete nás: U Obří hlavy 7, Znojmo
Web: pujcovna.vodaci.org
Tel.: +420 727 841 363
facebook.com/PujcovnaLodiDyje
@vodacke_centrum_znojmo

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: