Blunt a Round House

Blunt a Round House

Stejně jako je Cartwheel základem jízdy ve válci, je Blunt základem pro vlnu. Z Bluntu vychází poměrně široká škála figur jako Pan-Am, ale i California Roll či Flipturn. Mají podobné zahájení. Nejpopulárnější v Americe je Blunt, kde se jezdí na vlně, zatímco v Evropě patří prvenství Cartwheelu.

Round House je v podstatě plochý Blunt. Pokud se budeme snažit o Blunt a nepovede se nám dostatečně zvednout záď, je to Round House či dynamická plochá půlotočka. Blunt je v pravidlech popsán jako vertikální dynamická otočka – přehození zádi – nad zelenou vodou. Pro nácvik je ideální hladká rychlá vlna ve tvaru srpku měsíce. Na ní využijeme hlavně její ramena. Pro první pokusy je dobré zvládat surfing – pohyb po vlně, případně i Flat Spin, který ovšem ke zvládnutí Bluntu není potřeba.

Roundhouse

Základem Bluntu je co nejvyšší rychlost a kvalitní hranění. Zjednodušeně řečeno, celý Blunt spočívá jen v rychlém surfingu a „zakopnutí“ o špičku. Začínáme agresivním surfingem, čímž získáme maximální rychlost, a pak následují ostře řezané zatáčky (ostře řezat znamená změnit směr velkým náklonem). Zatáčku na vlně zkoušejme provést i se špičkou ve vodě, protože se pravděpodobně dostaneme k hranění se špičkou ve vzduchu.

Odsud je už jen krůček k prvním Round Housům a Bluntům. Jedeme šikmo vlnou. Loď necháme pokračovat v jízdě tak, aby najela na rameno, ale naše tělo už v tuto dobu provádí protináklon. Pádlo máme rovnoběžně s lodí a listem, zasazeným u zádě, řídíme loď (lepší variantou je řídit loď aktivním pádlováním). Vykloníme se z lodě, jako bychom si chtěli lehnout na vodu, a teprve poté kyčlemi změníme náklon. Čím více si lehneme na vodu (vykloníme se), tím snáze se provádí náklon. Neleháme si na pádlo! Teď už jen pomocí kontrazáběru pádlem (podobně jako u Cartwheelu – protirotací ramen vůči kyčlím) a chodidly zatlačíme špičku dolů pod vodu. V tu chvíli by měla záď proletět vzduchem. Úhel lodi k proudnici, velikost náklonu a setrvačná síla určí průběh figury.

Blunt / P: Jan Špindler

Pokud se nám povedl čistý Blunt, tak jsme přistáli v back surfingu a jediné, co potřebujeme udělat, je další kontrazáběr. Tím zrušíme zbytek rotace, a hlavně se tím udržíme ve vlně. Jestliže jsme se dostali do vertikály, ale nepřistáli naplocho, můžeme pokračovat Cartwheelem. To je na jedné straně efektní zahájení jízdy, na straně druhé velké riziko opuštění válce.

Clean Blunt / P: Štěpán Vohradský

  • Základním kamenem úrazu budou dvě výše uvedené věci: rychlost a přechod. Pokud nejsme dost rychlí, zřejmě ani nezvedneme záď do vzduchu. Pokud zůstaneme s tělem nad lodí, bude z toho v lepším případě Round House.
  • Někteří začátečníci se snaží rozfázovat pohyb, protože ho myšlenkově nepoberou najednou. Při rozfázování se nám Blunt nepodaří, protože při přechodu mezi fázemi ztrácíme energii. Nicméně to je jedna z cest, jak se tento pohyb naučit.
  • Pořád dokola – u většiny figur jde o načasování a Blunt není výjimka. Včasné zahájení minimálně rozhodne o kvalitě figury.
  • Blunt nelze udělat bez dostatečné rychlosti a tu získáme jen agresivním surfingem.


  • Při zahájení figury se snažíme nezaklánět ani nepředklánět. Loď se musí rozjet na náš impuls, nikoli sama od sebe.
  • Výrazná ramena velmi usnadňují provedení.
A na závěr tradiční instruktážní video:

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: