Co je nového ve vodní turistice pro rok 2022

Co je nového ve vodní turistice pro rok 2022

Dne 27. listopadu 2021 se konala valná hromada sekce vodní turistiky.

Na valné hromadě byl zvolen výbor na dalších funkční období čtyř let ve složení: Jiří Hodic – předseda ČSK-VT, členové – David Fojtík, Martin Jirka, Pavel Šálek, Tomáš Antonín, Renata Neumannová, Tomáš Stehlík, člen a předsed revizní komise – Jiří Mrkos.

Veškeré zápisy z jednání a schválené dokumenty jsou k prostudování na svazovém webu kanoe.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: