Pozvánka na ČPV Hamerský potok 2022 a ČPV Hameráček: propozice a informace k splutí

Pozvánka na ČPV Hamerský potok 2022 a ČPV Hameráček: propozice a informace k splutí

O nadcházejícím víkendu od 30. 9. do 2. října se uskuteční jubilejní 60. ročník závodu ČPV Hamerský potok a 44. ročník závodu mládeže, ČPV Hameráček. Na účastníky čeká tradiční úsek z Malého Ratmírova do Jindřiše o obtížnosti až WW I – III, který vyžaduje dobrou znalost ovládání lodi na rychle tekoucí peřejnaté vodě a poté jednodušší úsek z Dvorečku do Jindřiše, vhodný pro mládež i méně zkušené jezdce.

ČPV Hamerský potok

Již po 60. se vodáci sejdou na tradiční vodácké akci v malebné krajině u Jindřichova Hradce. Trasa závodu je stále stejná – pojede se z Malého Ratmírova do Jindřiše, což je 9 km s šesti brankovišti o obtížností až WW III. Hamerák je peřejnatá říčka se čtyřmi kaskádami, kde hlavně na té čtvrté již řada vodáků okusila, že tady je opravdu lepší se necvaknout.

Volné splutí během závodu nebude, dodržujte to!

Stejně jako v minulých letech není dovoleno volné splutí během konání závodu, tzn. v sobotu od 9:30 do 12:30 nebudete vpuštěni na trať bez startovního čísla. Volně splouvat mohou účastníci až po odstartování posledního závodníka. Voda poteče v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin.

Auta nechte v kempu!

Pořadatel zajistí svými autobusy dopravu z Jindřiše a Dvorečku do Ratmírova po oba dva dny dle jízdního řádu. Kvůli technickým problémům se letos nejspíš nepodaří zajistit speciální vodácký vlak. Po oba dva dny bude tato doprava k dispozici těm vodákům, kteří si na startu nebo od dopravní služby, příp. v nouzi od řidičů, zakoupí permanentku za cenu více méně symbolickou (220 Kč na víkend, 160 Kč za 1 den, 50 Kč jednotlivá jízda busem, splatné u řidiče). S ní se budete prokazovat při nástupu do busu. Lodě si navážete vlastním vázáním tak, aby vydržely na vleku až do Ratmírova.

Doprava pojede tak dlouho, dokud poteče voda, takže všichni budete moci nechat auta nahoře v kempu a s sebou brát jen permanentku a vázání. Rádi bychom Vám nabídli lepší variantu než pendl s auty. Dopravce a pořadatel akce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy špatně navázané lodě. Lodě nesmí přesahovat boční profil autobusu.

Bezpečnost: Každý závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na sobě plovací vestu a helmu na hlavě, jinak bude diskvalifikován. Závodu se mohou účastnit závodníci, kteří v daném soutěžním  roce dovrší věk 16-ti let a starší. Za mladistvé zodpovídá vysílající složka. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí.

Záchrana: Pořadatel zajistí záchranu na 4. kaskádě, kde bude u záchranářů uložena lékárna. Každý účastník je povinen poskytnout pomoc a záchranu dle svých schopností, bude-li to nutné.

Splutí: 120,- Kč za osobu v sobotu , 140,– Kč za osobu v neděli nebo 160,- Kč za osobu za oba dny mimo soutěž splatné u odbočení do kempu na hrázi anebo u prezentace v kempu v okamžiku prvního příchodu.

Vysvětlení poplatků:
Vybírané peníze nejsou platbou za vodu, ale za službu, bez které by se voda v korytě prostě neocitla. Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta potoka mohla pustit, udělat tyto práce: projednat akci se státními orgány, projednat puštění vody s majitelem rybníků, projít koryto potoka a zjistit rozsah poškození jarním táním, následně koryto vyčistit, vyndat napadané stromy, případně zajistit jejich vytažení. Dále zajistit pronájem pozemků, přes které se do vody nastupuje a vystupuje z vody, zajistit po oba dva dny pořadatelskou službu a mnoho dalšího. Z vybraných peněz za startovné a splutí podpoříme Asociaci vodní turistiky a sportu

Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňuji, že v tomto případě platíte službu, bez které byste se na tento kousek potoka prostě nedostali.

místní Hamerská doprava

Občerstvení:
Pro účastníky soutěže v sobotu v prostoru cíle v Jindřiši. Bude vydáno proti vrácení startovního čísla. Pozor- občerstvení mládeže je v jiném stánku.

Ceny:
Pořadatel zvažuje vyhlásit soutěž o supercenu mezi vítězi jednotlivých kategorií. Včas to oznámí, nejpozději při výkladu tratě. Termín vyhlášení výsledků oznámíme nejpozději při výkladu tratě. V sobotu večer bude v kempu pro závodníky tombola z cen, které věnovali sponzoři akce.

Více informací naleznete na webových stránkách www.hamerak.cz.

ČPV Hameráček

V úseku ze Dvorečku proběhne v sobotu 1. října závod pro mládež a dospělé. Pokud je tedy pro vás „horní část“ toku příliš složitá nebo si chcete ještě znovu zazávodit, můžete si se přihlásit na odpolední soutěžní splutí na úseku Dvoreček – Jindřiš, délka 6 km, obtížnost WW I-II.

Již několikátým rokem si na trati závodu Českého poháru vodáků mládeže situovaném na spodním úseku ze Dvorečka do Jindřiše mohli zazávodit i dospělí. Pořadatel, Vodácký klub Slavia Hradec Králové, opět připraví zajímavou trať i pro kamarády čtyřkových vod.

Hameráček pro dospělé je pořádán mimo hodnocení seriálu ČPV. Jinak vám ale nic nebrání změřit si svou sílu a obratnost mezi červenými, černými a zelenými brankami s ostatními kamarády. Třeba i mezi opakovaným splouváním kaskád. Bylo by škoda, aby několikadenní úsilí nadšené party ze Slavie bylo jen pro 40-50 dětí.

I letos jsme připravili lákavé ceny pro celkové vítěze, a to v kategorii mužů soudek piva a pro nejlepší ženu soudek vína. Ještě jednou vás tedy zveme na závod Hameráček pro dospělé a těšíme se na vás v sobotu 1. října odpoledne na startu u mostu ve Dvorečku. Propozice ke stažení.

Přihlášky: V místě prezentace na platném a vyplněném formuláři dle pravidel ČPV.
Startovné: 50,- Kč na osobu
Časový program:

08:00 – 10:00 prezentace v kempu Malý Ratmírov
13:00 prezentace v místě startu ve Dvorečeku (do startu poslední lodi)
14:00 výklad trati
14:20 start první lodi, startovní interval 30 sekund.

Slavia Hradec Králové pořádala v 70. a 80. letech minulého století tradiční VTJZku Litičák na Divoké Orlici. Hameráček pro dospělé na tuto tradici navazuje. Buďte u toho.

Foto: Gabriela Antošová, VK Slavia HK

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: