Pozvánka na ČPV Hamerský potok 2021: propozice a informace k splutí

Pozvánka na ČPV Hamerský potok 2021: propozice a informace k splutí

V termínu od 1. – 3. října se po loňské pauze uskuteční letošní poslední závod ze série ČPV, Hamerský potok. Na účastníky čeká tradiční úsek z Malého Ratmírova do Jindřiše o obtížnosti až WW I – III, který vyžaduje dobrou znalost ovládání lodi na rychle tekoucí peřejnaté vodě.

Již po 59. se vodáci sejdou na tradiční vodácké akci v malebné krajině u Jindřichova Hradce. Trasa závodu je stále stejná – pojede se z Malého Ratmírova do Jindřiše, což je 9 km s šesti brankovišti o obtížností až WW III. Hamerák je peřejnatá říčka se čtyřmi kaskádami, kde hlavně na té čtvrté již řada vodáků okusila, že tady je opravdu lepší se necvaknout.

Volné splutí během závodu nebude, dodržujte to!

Stejně jako v minulých letech není dovoleno volné splutí během konání závodu, tzn. v sobotu od 9:30 do 12:30 nebudete vpuštěni na trať bez startovního čísla. Volně splouvat mohou účastníci až po odstartování posledního závodníka. Voda poteče v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 14 hodin.

Auta nechte v kempu!

Pořadatel zajistí svými autobusy dopravu z Jindřiše a Dvorečku do Ratmírova po oba dva dny dle jízdního řádu. Kvůli technickým problémům se letos nejspíš nepodaří zajistit speciální vodácký vlak. Po oba dva dny bude tato doprava k dispozici těm vodákům, kteří si na startu nebo od dopravní služby, příp. v nouzi od řidičů, zakoupí permanentku za cenu více méně symbolickou (200 Kč na víkend, 150 Kč za 1 den, 20 Kč jednotlivá jízda busem, splatné u řidiče). S ní se budete prokazovat při nástupu do busu. Lodě si navážete vlastním vázáním tak, aby vydržely na vleku až do Ratmírova.

Doprava pojede tak dlouho, dokud poteče voda, takže všichni budete moci nechat auta nahoře v kempu a s sebou brát jen permanentku a vázání. Rádi bychom Vám nabídli lepší variantu než pendl s auty. Dopravce a pořadatel akce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy špatně navázané lodě. Lodě nesmí přesahovat boční profil autobusu.

Je nutné, aby každý dodržel nařízená opatření ministerstva zdravotnictví pro pořádání hromadných sportovních akci, a to i pro námi zajištěnou hromadnou dopravu. U řidiče bude možné v případě potřeby zakoupit roušku.

Hamerský potok

Bezpečnost: Každý závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na sobě plovací vestu a helmu na hlavě, jinak bude diskvalifikován. Závodu se mohou účastnit závodníci, kteří v daném soutěžním  roce dovrší věk 16-ti let a starší. Za mladistvé zodpovídá vysílající složka. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí.

Záchrana: Pořadatel zajistí záchranu na 4. kaskádě, kde bude u záchranářů uložena lékárna. Každý účastník je povinen poskytnout pomoc a záchranu dle svých schopností, bude-li to nutné.

Splutí: 100,- Kč za osobu v sobotu , 120,– Kč za osobu v neděli nebo 150,- Kč za osobu za oba dny mimo soutěž splatné u odbočení do kempu na hrázi anebo u prezentace v kempu v okamžiku prvního příchodu.

Vysvětlení poplatků:
Vybírané peníze nejsou platbou za vodu, ale za službu, bez které by se voda v korytě prostě neocitla. Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta potoka mohla pustit, udělat tyto práce: projednat akci se státními orgány, projednat puštění vody s majitelem rybníků, projít koryto potoka a zjistit rozsah poškození jarním táním, následně koryto vyčistit, vyndat napadané stromy, případně zajistit jejich vytažení. Dále zajistit pronájem pozemků, přes které se do vody nastupuje a vystupuje z vody, zajistit po oba dva dny pořadatelskou službu a mnoho dalšího. Z vybraných peněz za startovné a splutí podpoříme Asociaci vodní turistiky a sportu

Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňuji, že v tomto případě platíte službu, bez které byste se na tento kousek potoka prostě nedostali.

Občerstvení:
Pro účastníky soutěže v sobotu v prostoru cíle v Jindřiši. Bude vydáno proti vrácení startovního čísla. Pozor- občerstvení mládeže je v jiném stánku.

Ceny:
Pořadatel zvažuje vyhlásit soutěž o supercenu mezi vítězi jednotlivých kategorií. Včas to oznámí, nejpozději při výkladu tratě. Termín vyhlášení výsledků oznámíme nejpozději při výkladu tratě. V sobotu večer bude v kempu pro závodníky tombola z cen, které věnovali sponzoři akce.

Více informací naleznete v oficiálních propozicích závodu. Webové stránky pořadatele nejsou funkční.

Hameráček

V úseku ze Dvorečku proběhne v sobotu 2. října závod pro mládež a dospělé. Pokud je tedy pro vás „horní část“ toku příliš složitá, můžete si zazávodit na úseku Dvoreček – Jindřiš, délka 6 km, obtížnost WW I-II. Propozice a pozvánku naleznete v samostatném článku.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: