Fox River – řeka tekoucí ze stejnojmenného ledovce

Fox River – řeka tekoucí ze stejnojmenného ledovce

Budete-li mít při návštěvě Nového Zélandu chuť si zapádlovat a na West Coast nebude nikde voda, zajeďte na jeho úplný jih. V této oblasti jsou hory tyčící se do výše přes 3000 metrů takřka na dosah ruky.

Fox River
Od parkoviště nebo vynést až k čelu ledovce – most SH6………….3 km WW II–IV (IV+)

Díky přímořskému klimatu a hojnosti srážek, které zásobují rozlehlé ledovcové pole, tu najdete letní jistoty – ledovcové řeky.Jednou z nich je Fox River. Tato řeka vytéká přímo z Foxova ledovce, který se vine z úbočí hory Mt. Tasman. O vodu je tím pádem postaráno i v suchém létě. Na nástupní místo se dostanete celkem pohodlně autem po šotolinové cestě, která odbočuje jižně za vesnicí Fox Glacier z hlavní silnice SH 6 doleva směrem na ledovec. Spolehlivě vás navedou ukazatele.

Sjížděny úsek je 3 km dlouhý, obtížnost záleží na množství tající vody, ale obecně se pohybuje v rozmezí WW II–IV s jedním místem IV+, při spádu okolo 23 ‰. Množství vody, a tím i sjízdnost, můžete posoudit na místě. Nejlepší místo na posouzení sjízdnosti je u provazového mostu, který je asi 1 km po proudu od parkoviště výletních autobusů. Zároveň můžete obhlédnout i nejobtížnější místo na řece, které je jen o pár set metrů níž. Teplota vody v řece je blízká nule a při oblékání do hydra je nutné s tím počítat. Barva vody je typická pro ledovcové toky, mléčná bílošedivá. Je v ní rozptýlena jemně nadrcená hornina, přinesená právě ledovcem. To velmi znesnadňuje čtení vody v peřejích a orientaci na řece.

Na řeku je možné nasedat stylově přímo u ledovce, ovšem sem je nutné loď donést asi 400 m, nebo o kus níže přímo u parkoviště. Vysedat je nejlépší na právem břehu u mostu silnice SH 6.

Nasednutí v bezpečné vzdálenosti od čela ledovce je nezbytností, pak následuje krátká peřej WW III–IV, kterou zdoláte společně s kousky odlomeného ledu. Tady si můžete udělat představu, jaké na řece čekají záludnosti. Po následujícím necelém kilometru WW I–II na rozehřátí se řeka začíná pomalu sklápět a blíží se pěší provazový most. Obtížnost tu vzrůstá na WW III–IV.

Pár set metrů za provazovým mostem obtížnost prudce narůstá a následuje zúžení a mnoho menších skoků, za kterými se tvoří silné válce, celkově WW IV+. Toto místo je nutné bezpodmínečně prohlédnout. Plavání je tady velmi nebezpečné, protože průhlednost vody je nulová a těžko odhadovat, co je pod hladinou.

Za tímto místem obtížnost postupně klesá až na WW III+.

Při sjíždění této řeky je třeba počítat s tím, že ledovec je stále v pohybu a není možné spoléhat se na jeho zdánlivou neměnnost. Je nutno neustále myslet na bezpečnost a nepřibližovat se příliš k čelu ledovce. Bezpečný odstup je kolem 100 m, nikdy nemůžete vědět, kdy se z něho kus odlomí a jak bude velký. Pár dní po našem odjezdu se zhroutila celá čelní strana ledovce. V tu chvíli není dobré se kolem čela vůbec pohybovat, natož sedat na vodu.

foto: H2Omaniaks

Pokud jste zaznamenali na toku nějaké změny, neváhejte a napište nám je do komentářů.

Tento průvodce vyšel v 1. čísle Hydra 2011.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: