Horní Belá se zpřístupňuje vodákům

Horní Belá se zpřístupňuje vodákům

Po více než 20 letech boje za prosazení možnosti splouvání horní Belé (nad Permonem) se věci konečně chýlí ke zdárnému konci.

Výsledkem jednání s TANAPem je, že bude vyznačený chodník od rozscestí Kôprové a Tiché doliny, který povede k místu vziku Belé, tedy k soutoku Tichého a Kôprovského potoka.

Návrh na možnost splouvání od mostku přes Kôprovský potok akceptován nebyl.

Nasedací místo pro K1 a C1 bude vyznačeno přibližně 150 metrů pod soutokem potoků. Splouvání odtud bude povoleno, když bude na vodočtu Podbanské alespoň 50 cm. Pro doplnění uvádíme, že rozumné minimum pro tento úsek je 55 cm. Lodě je na nasedací místo nutno odnést. Splutí na vícemístných lodích a raftech povoleno není.

Příslušný dokument o splavnosti horní Belé by měl vydat Krajský úřad Prešov v nejbližších dnech. Splouvání bude povoleno, až po vydání tohoto dokumentu!

O novince informoval ve facebookové skupině Kajakar.sk Milan Gacik.

Cesta na nasedání je vyznačena oražovou barvou.
Cesta na nasedání je vyznačena oražovou barvou.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: