Jarní Chrudimka

Jarní Chrudimka

Železné Hory nabízí pro vodáky hned dvě jarní řeky a to Chrudimku a Doubravu. Nebylo to však tak v minulosti. Obě řeky měly společné koryto. Matka Příroda však kdysi dávno rozhodla, že se řeky rozdělí a každá se bude ubírat jiným směrem, Chrudimka po severní straně a Doubrava po jižní straně Železných hor. Přesto se opět jejich vody potkají. Chrudimka odevzdá veškerou vodu Velké řece Labi v Pardubicích a Doubrava o něco níž v Záboří nad Labem.

V sobotu 28. 3. se na první jmenované řece sešlo okolo 500 nedočkavých vodáků ze všech koutů ČR. Nechyběli ani vodáci ze Slovenské republiky a Polska, aby poprvé po zimě smočili své pádlo. I když máme týden jaro, teploty se pohybovaly okolo 5 °C a sluníčko se ukázalo pouze na chvilku.

Perfektně připravená manipulace na VD Seč I, kdy Velká přehrada dodávala vodu do již plné tzv. Vyrovnávačky neměla chybu v tom, že jsme nemuseli čekat na doplnění a voda přepadávala přes jez hned po první vlně. V 10:30 hod. pan hrázný postupně započal otáčet pověstným kolečkem dvou výpustí a tím naplnil řeku 9 m³/sec pro možný sjezd.

Chrudimka zpočátku svižně teče hlubokým údolím plné zákrut. Po necelých 3 km se proud řeky zklidní jmenovanou Vyrovnávačkou (Seč II).

Zde se nachází 6 m jez pro většinu vodáků nesjízdný. Našli se však borci, kteří tento jez za potlesku ostatních přihlížejících jednoduše skočili.

Po dalším necelém kilometru nás čekal celkem pohodový sjízdný jez.

Dále si řeka udržuje pěkný spád už otevřeným údolí plné pastvin.

Po zastávce v Bojanově v Rybářské klubovně nás čekali ještě dva opět sjízdné jezy.

Plavbu jsme ukončili po 11 km v Mezisvětí.

Chtěl bych poděkovat Krajskému úřadu v Pardubicích, Povodí Labe Hradec Králové s.p., všem účastníkům vodoprávního řízení za možnost uspořádání této akce a též všem slušným vodákům, kteří respektovali značku se zákazem splutí do vodárenského pásma VD Křižanovice.

Už tento víkend 4. – 5. dubna se jede Doubrava, takže máme možnost sjet si další krásnou jarní řeku. Vodu máme zajištěnou po oba víkendové dny s tradičním sobotním Vodáckým bálem v Ronově.

Od pádla zdraví s vodáckým AHÓÓJ

Franta „Bobr“ Zvěřina

Zkušenosti čtenářů

Lenka "Bleška" Frintová

Bobře & spol,
ráda bych Vám poděkovala jménem všech zúčastněných vodáků, nejen ze základny Nové Dvory, za super zorganizovanou jarní akci. Dobrou vodu, vítr v zádech a slunce v duši, přeje Bleška
PS.Naviděnou na Pařížově 😉

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: