Kurz ZDrSEM VODÁK – první pomoc na vodě a kolem vody

Kurz ZDrSEM VODÁK – první pomoc na vodě a kolem vody

Kurz VODÁK neziskové organizace ZDrSEM se vrací zpět po několikaleté pauze. Delší, přepracovanější, a taky náročnější. V pěti a půl dnech čeká na účastníky nespočet simulací, nácviků a vychytávek z outdoorové vodácké první pomoci.

Pečlivá příprava, úprava vzdělávacích bloků a vymýšlení nových simulací se zhmotnily v pilotním termínu obnoveného kurzu Vodák. Pilotní kurz proběhl na konci října 2022 ve Znojmě. Zázemí poskytlo vodácké centrum Vodárna Znojmo, k dispozici byl celý areál, sály i klubovny. Bonusem pak možnost využít vodácký materiál pro simulace.

Pilotního termínu se zúčastnila velmi pestrá skupina vodáků – od kajakářů jezdících po celém světě přes průvodce vodáckých zájezdů až po vedoucí dětského vodáckého oddílu. Všechny spojovala touha naučit se reagovat na zdravotní události, které mohou nastat v nepřístupném terénu v rámci vodáckých akcí, a pomoci tak svým kamarádům nebo klientům.

Kurz VODÁK v prodloužené verzi začal v úterý vpodvečer, a to rovnou malou simulací. První večer kurzu jsme věnovali základnímu postupu řešení zdravotnických událostí, přístupu k bezvědomému a volání pomoci mimo civilizaci.

Řešení život ohrožujících stavů bylo náplní i následující den. Na tyto situace musí být člověk perfektně připraven, ruce musí vědět, co a jak mají dělat, proto se v rámci nácviků zaměřujeme více na trénink dovedností než biflování informací. Přesně takovou dovedností je resuscitace. Účastníci si vyzkoušeli trénink kvality a také jak vydržet resuscitovat delší čas, přece jen do kaňonu se pomoc nedostane během pár minut. A co dělat, když má vodák vestu? V rámci workshopu měli účastníci možnost vyzkoušet si sundávání nejrůznějších typů vest a manipulaci s dalším vodáckým vybavením. Odpolední blok byl věnován úrazům, od poranění páteře a manipulace s člověkem s možným poraněním páteře přes poranění hlavy a rozpoznání závažných příznaků až po poranění hrudníku. Vodácké vybavení jsme zapojili také do nácviku improvizovaných transportů. Den byl završen simulovanou záchrannou operací, bylo třeba najít ztracené vodáky, ošetřit je a transportovat na základnu. Lektoři v roli zraněných byli zachráněni, kurz může pokračovat.

Opakování je matkou moudrosti a základní dovednosti je potřeba trénovat každý den, proto jsme ráno věnovali prostor opakování přístupu k člověku v bezvědomí a s možným poraněním páteře. V kurzu střídáme různé typy simulací, někdy zasahují účastníci ve skupině, někdy ve dvojici, jindy samostatně. Zdravotnické události mohou číhat na celou skupinu i na osamoceného vodáka. Dopoledne proběhla řada simulací, které účastníci řešili v menších skupinkách. Před obědem trocha teorie, která se brzo promítne do praktických nácviků nebo simulací. Odpoledne se dostáváme k menším poraněním a jejich ošetření. Účastníci získali dobrý přehled, jaký materiál na vodě a ve vlhkém prostředí bude či nebude fungovat. Věříme, že si doplní do lékárniček. Další simulace byla zaměřena na zjišťování informací a komunikaci s pacientem. Na základě zjištěného museli účastníci stav pacienta zhodnotit a následně rozhodnout, zda může daný vodák pokračovat ve výpravě a znovu sednout do lodi, nebo zda bude čekat v suchu, případně jestli je třeba volat okamžitě záchrannou službu. Zhodnocení příznaků a celkového stavu není vždy úplně jednoduché.

Před večeří byla zařazena hra na téma bezpečnost na vodě s přednáškou a diskuzí na téma risk managmentu na vodě. Snažili jsme se maximálně předat informace o tom, jak předcházet nehodám na vodě a jak vzniklý problém případně řešit. V zásadě nám z vedené diskuse vzešlo jedno důležité ponaučení. Každá záchrana je originální, ale abychom dokázali tyto situace řešit, musíme trénovat základní postupy, aby každý ve skupině věděl, co má dělat a co může od ostatních očekávat. Tím minimalizujeme rizika pro zachránce a výrazně zvyšujeme šance pro postižené. Po tomto bloku jsme měli pocit, že všichni chtějí okamžitě naskákat do neoprenů a okamžitě se začít sehrávat a trénovat všechny základní záchranné techniky, které známe. Kurz Vodák ale není kurzem technické záchrany.

Pátek začal komplikovanou záchrannou akcí – hledání zraněných, jejich ošetření, komunikace s nimi a transport po vodě i po souši. Akce, kterou je třeba dobře koordinovat, ale zároveň stihnout v daném čase. Vrtulníková záchrana je někdy možná pouze v omezeném čase, než se setmí nebo zhorší počasí, podobně to bylo v naší simulaci.

Každou simulaci je potřeba následně zhodnotit a rozebrat s lektorským týmem. Účastníci dostávají hned zpětnou vazbu na své konání a mají možnost v dalších simulacích posunout své dovednosti a postupy. Protože jde o kurz Vodák, probíhají simulace ve vodáckém oblečení a vybavení. Na kurzu byla pestrá paleta nejrůznějších vest, helem, sucháčů. Vyzkoušet si záchranu v oblečení a vybavení, ve kterém se problém může skutečně stát, je naší snahou o maximální přiblížení se realitě.

Na účastníky dále čekal blok interních onemocnění, témata jako bolesti břicha, alergie, otravy a další, workshop dlahování a sestavení lékárničky, práce s kazuistikami (příběhy reálných záchranných akcí). A hlavně další simulace. Chcete-li zjistit, co dalšího jsme si připravili, dorazte na kurz. Více už z kurzu neprozradíme. Další termín je naplánovaný na duben 2023.

Dovolíme si přidat ještě pohled na kurz od jednoho účastníka, Edy Skalického.

„Upřímně jsem měl před začátkem kurzu velká očekávání, a nebyl jsem si úplně jistý, jestli je tento kurz dokáže naplnit. Nicméně nakonec je ještě předčil.

Formát kurzu, kdy je na úvod ke každému tématu teorie, ukázka simulace od lektorů a následně (i několikahodinová) simulace, při které zachraňujeme nebo jsme zachraňováni my, jakožto účastníci, mi hodně vyhovuje. 

Ačkoliv se na divoké vodě už nějaký ten pátek pohybuju, byl jsem si již před kurzem vědom, že rozhodně nemám dostatek potřebných znalostí a zkušeností v oblasti první pomoci na to, abych v určitých situacích dokázal zachránit kamarádovi život. Během kurzu jsem zjistil, že mi jich chybělo mnohem víc, a na konci jsem si byl jistý, že už jich mám celkem dost. Rozdíl v nervozitě, který člověk cítí při první simulaci na začátku pětidenního kurzu a na konci, je obrovský.

Rozhodně bych doporučil kurz každému, kdo se pohybuje na divoké vodě jakékoliv obtížnosti od Vltavy po Zambezi a nechce zažít pocit, kdy nemůže pomoci kamarádovi přežít, protože zkrátka neví jak. Tento kurz není o tom zvýšit svoji šanci dojet v pořádku na vysedačku, ale o tom umět pomoci ostatním, což podle mě k jezdění na divoké vodě patří nebo by alespoň podle mého rozhodně patřit mělo.“

Více o ZDrSEMu hledejte na:
www.zdrsem.cz
www.facebook.com/zdrsem
www.instagram.com/zdrsem

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: