Na Moravě s Delfíny

Na Moravě s Delfíny

Každé léto pořádají Delfíni z Mladé Boleslavi dětský putovní tábor. Během let vystřídali řadu řek v Čechách a zamířili i na Slovensko. Pro rok 2008 si jako cíl svého devítidenního pobytu zvolili řeku Moravu.

Přídě lodí rozrážely hladinu řeky, šedivou jako nebe nad námi. Byla středa 13. srpna a za námi zvolna mizely poslední domky města Litovle. Hradba lužního lesa rozevřela svůj chřtán a vpustila nás do jiného světa. Ten civilizovaný zmizel za posledním meandrem řeky. Nás čekala cesta do pravěku.

Skupina kánoí se táhla jako dlouhý had. Několika záběry doháním žlutou otevřenku. Kapky vody stékají po pádle a bubnují o šprajdu. V otevřence zadačí vedoucí tábora Vanda Hozáková.

Článek byl uvedený ve 3. čísle 2010 magazínu HYDRO.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: