Na toku řeky Bečvy má vyrůst přehrada Skalička

Na toku řeky Bečvy má vyrůst přehrada Skalička

foto: Spojená Bečva Unikátní tok Bečvy, která je poslední šterkonosnou řekou v České republice, má být u Teplic nad Bečvou přerušen přehradou Skalička, jejímž hlavním účelem je zajištění protipovodňové ochrany zejména pro město Přerov. Spolek Spojená Bečva však přišel s návrhem bočního poldru, který by zachoval biologické hodnoty Bečvy a zároveň zajistil i funkci protipovodňového opatření pro města na jejím toku. Více podrobností se dočtete na stránkách www.spojenabecva.cz, kde se zároveň můžete připojit k těm, kteří variantu bočního poldru podporují.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: