Napříč Prahou – přes tři jezy

Napříč Prahou – přes tři jezy

28. září se tradičně pořádá závod Napříč Prahou – přes tři jezy 2014. Letos připadne závod na neděli. Start je na levém břehu Vltavy na Stadionu vodních sportů na Císařské louce, cíl na levém břehu ostrova Štvanice pod Negrelliho viaduktem. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 km.

Na trati se překonávají tři jezy s vorovými propustmi obtížnosti WW II: Šítkovský (pod Jiráskovým mostem), Staroměstský (nad Karlovým mostem) a Helmovský (u Štvanice). Trať vede historickým centrem Prahy a je to příležitostí ke splutí pražských jezů, které se pro veřejnost otevírají jednou ročně právě u příležitosti tohoto závodu.

Hlavní kapitanát vodních skautů schválil náš závod jako Mistrovství republiky v pádlování na P550. Třídová loď vodních skautů P550 bude mít tedy opět dvě vrcholné soutěže a vedle mistrovství republiky v jachtingu v rámci Skare, budeme mít opět i mistry republiky v pádlování.

Program závodu

7:30 –  8:45 registrace závodníků na startu

9:00 výklad trati pro sjezdové a závodní lodě

9:30 výklad trati, zahájení závodu

9:50 – 11:00 starty jednotlivých kategorií (rozpis bude na webu od 26. 9.2014)

12:45 vyhlášení výsledků sjezdových, rychlostních a turistických lodí v cíli závodu

13:30 konec výdeje občerstvení

13:30 vyhlášení výsledků kategorií pramic a Open v cíli závodu

15:00 uzavření prostoru cíle

Přihlášky

Přihlašování je možné přes webový formulář od 1. 9. do 19. 9. 2014. Upravovat podané přihlášky na webu je možné do 26. 9. Na startu dne 28. 9. se závodní posádky budou registrovat od 7:30 do 8:45 s poslední verzí přihlášky, kterou si samy vytisknou z webu (opravy tužkou jsou možné).

Startovné

50 Kč za závodníka při přihlášení přes webový formulář do 19. 9. 2014 a 60 Kč za závodníka při podání přihlášky až na startu. Ve startovném je zahrnuto občerstvení v cíli.

Program volného splutí

9:30 – 11:15 registrace účastníků volného splutí

10:55 1. výklad trati pro volné splutí

11:05 start 1. vlny volného splutí

11:15 start 2. vlny volného splutí

11:20 2. výklad trati pro volné splutí

11:25 start 3. vlny volného splutí

11:35 start 4. vlny volného splutí

11:45 start 5. vlny volného splutí (10 min po ní vyrazí zavírací loď označená vlajkou)

12:30 – 13:30 uzavření propustí (po průjezdu zavírací lodi)

17:00 uzavření prostoru cíle volného splutí

Startovné

Pro volné splutí činí 30 Kč na osobu bez občerstvení a s památeční účastnickou nálepkou pro přihlášené přes web (registrace na místě je bez účastnické nálepky, registrační nálepku dostane každá loď).

Ubytování

Pro účastníky akce je poskytována sleva 15% v Caravan Parku na Císařské louce. Více informací na zde.

Povolení ke splutí jezů udělené Státní plavební správou se vztahuje pouze na registrované lodě.

Placená inzerce:
Půjčování na Vltavě, kajaky Železný a Pyranha, rafty, nafukovačky, kanoe otevřené a zavřené, neoprény a další vodácký materiál

Více najdete na 3jezy.skauting.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: