NAVIGAMUS – celostátní setkání vodních skautů České republiky

NAVIGAMUS – celostátní setkání vodních skautů České republiky

Ve dnech 4. – 7. června 2009 se koná na přehradní nádrži Rozkoš ve východních Čechách tradiční mezinárodní setkání vodních skautů, jehož námětem je vždy nějaká významná historická námořní událost.

První ročník akce nazvané Navigamus se konal 2. – 5. června 1994 na přehradě pod Orlíkem. Byla to v našich dějinách největší akce vodních skautů. Program byl přizpůsoben 50. výročí vylodění Spojenců v Normandii.

V roce 1997 se jako novinka mezi vodáky objevila inovovaná víceúčelová pramice P550, která má nejen vlastnosti pramice, ale jde použít i jako plachetnice. A tak se na Navigamu konal první závod těchto plavidel. Mottem akce bylo 500. výročí obeplutí Afriky cestovatelem Vasco de Gama.

Magický rok 2000 byl dalším vodáckým svátkem. Jak se začínal vodní skauting dostávat do podvědomí veřejnosti, dosáhl věhlasu i Navigamus konaný tentokráte na Sečské přehradě nedaleko Pardubic. Václav Havel, bývalý prezident ČR pronesl na tomto setkání: „Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také sjížděl řeky a prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi. Skrze pestrý program, který skauting nabízí, získáváte dobré návyky pro život ve společnosti a svou další činností jí prokazujete nezištnou službu. Naše země takové občany potřebuje.“

V pořadí čtvrté setkání v roce 2003 bylo motivováno 60. výročím bitvy o Guadalcanal a konalo se na rybníce u obce Břehy na Přeloučsku.

Setkání v roce 2006, kdy Navigamus začínal nabírat na obrátkách, bylo posledním setkáním v historii. Zde se sešlo už o 200 účastníků více než na prvním ročníku. Setkání se přesunulo na druhou stranu republiky do Moravskoslezského kraje. Hlavním tématem akce bylo 650. výročí založení Velké Hanzy, kupeckého spolku středověkých měst. Na akci zavítali vodní skauti z Ukrajiny, Slovenska, Polska, Ruska či Litvy.

Bližší informace o letošnim setkání najdete na: www.navigamus2009.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: