Piaśnica – po průzračné vodě do moře skrz písečnou pláž

Piaśnica – po průzračné vodě do moře skrz písečnou pláž

Na nejseverněji položeném pobřeží Polska leží řada turistických letovisek, která jsou velmi populární pro trávení letní „plážové“ dovolené. Ostatně nedaleko odtud začíná i známý poloostrov Hel a 25 km jihovýchodním směrem se nachází Gdańsk. Málokoho by asi napadlo, že se v těchto místech nachází také velmi zajímavá možnost pro vodácké vyžití. A přece. Ke krátkému vodáckému výletu, na který si můžete v pohodě „odskočit“ i z rodinné dovolené u moře, se tady nabízí potok Piaśnica.

Je to sice jen velmi krátký tok, ale jeho hlavním lákadlem je to, že ústí přímo do moře západně od turistického střediska Dębki. Proto jsou písečné pláže při ústí za lepšího počasí obležené lidmi.

V horním úseku teče řeka v porostech rákosu. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki
V horním úseku teče řeka v porostech rákosu. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki

Piaśnica se jezdí pouze v úseku posledních šesti kilometrů. Vytéká z uměle vytvořené vodní plochy Jezioro Żarnowieckie, které je zajímavé coby kapacitní nádrž zdejší přečerpávací elektrárny. Ta je snad jediná v nížinném Polsku a původně byla vybudována jako záložní akumulátor energie plánované jaderné elektrárny, která ovšem nikdy nebyla dostavěna a opuštěné zbytky stavby můžeme vidět na východním břehu jezera.

Jak už bylo řečeno, Piaśnica je malou říčkou, spíš možná jen potokem, ale její vody jsou nádherně čisté. Přehradní jezero je ohromné a dostatečně studené, proces obohacování vody o živiny tady probíhá pouze z přirozených zdrojů a průtok je tak malý, že na výtoku z jezera je při normálních stavech voda dokonale čistá.

Řeka je vhodná pro všechny typy turistických lodí. / F: Šakal
Řeka je vhodná pro všechny typy turistických lodí. / F: Šakal

Na vodu se nasedá přímo pod jezerem a začátek je poměrně fádní, jelikož říčka je téměř trvale lemována rákosím. Ale v dolní části už meandruje lesem, což je přece jenom příjemnější pohled. Dno je dokonale písčité, bez jakéhokoliv bláta a je pokryté mušličkami z moře. Mohu potvrdit, že pohledy na takto unikátní říční dno se člověku jen tak neomrzí. I proto jsou v nabídce zdejších půjčoven také loďky s průhledným dnem – zážitek z plavby je potom naprosto dokonalý. Půjčoven tady podniká celá řada, takže splutí je snadné i pro ty, kteří původně přijeli pouze kvůli moři a koupání.

Voda je tu naprosto průzračná. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki
Voda je tu naprosto průzračná. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki

Zejména ve dnech, kdy je na koupání nepříznivé počasí, si plážoví turisté velice rádi zpestřují pobyt u moře touto nenáročnou plavbou zakončenou jedinečnou příležitostí vplout do moře přímo uprostřed písečné pláže. Tenhle zážitek totiž není ani v Polsku tak snadný, jak by se mohlo zdát. Větších řek, které vtékají do moře, je sice v regionu Západní Pomoří celá řada, ale u všech leží v ústí větší či menší přístav, takže tak ceněné a toužené vplutí na kánoi či kajaku do moře se dá uskutečnit jen obtížně. Vplutí do přístavu totiž vždy vyžaduje povolení od kapitanátu přístavu. To se ale uděluje jen v případě malého provozu větších lodí a hlavně za slabého větru, který na moři nezvedá vlny, jež mohou být pro turistické lodě fatální. Je třeba chápat, že přístavy jsou, podobně jako letiště, místem vstupu do země z mezinárodních vod, a jistý dohled a pravidla jsou zkrátka namístě. Vzhledem k tomu, že i v Polsku stoupá vodácký provoz na řekách a současně narůstá provoz soukromých jachet a turistických výletních lodí v přístavech, jsou vodáci v přístavech většinou odmítnuti.

Závěr řeky těsně před vplutím do moře je překrásný. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki
Závěr řeky těsně před vplutím do moře je překrásný. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki

Nejlépe se proto dá vplutí do moře uskutečnit na malých tocích. Ale to zase jde pouze při větší vodě, protože při nízkém průtoku většinou tyto toky končí v písečné pláži a od moře jsou oddělené naplaveným a navátým pískem. Do moře potom pouze prosakují a proplout se nedá. Tedy vplout na kánoi do moře v Západním Pomoří skutečně není tak snadné.

Na řece Piaśnica operuje velké množství vodáckých půjčoven, které jsou schopny zajistit kompletní servis, takže si na řeku můžete „odskočit“ třeba během dovolené u Baltu.

Piaśnica je výjimkou potvrzující pravidlo, ústí je téměř dokonalé – široké písčiny a rozlivy lemují klikatící se tok a sladká voda zvolna přechází do slaného Baltu. My jsme ještě měli to štěstí, že silný vítr zdvihnul vlny Baltu do úctyhodných výšek. Příboj zaléval písčiny a v ústí se tvořily velmi nepředvídatelné proudy a víry. Vplutí do vln moře bylo tedy velmi dramatické a zadostiučinění z tohoto nevšedního zážitku bylo plné adrenalinu.

Voda je tak čístá, že to místy vypadá, jako by lodě levitovaly. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki
Voda je tak čístá, že to místy vypadá, jako by lodě levitovaly. / F: Půjčovna lodí Kajaki Dębki

Článek byl zpracován ve spolupráci s Polskou turistickou organizací.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: