Plavba po proudu říčky Brodečky na dostaveníčko s rakem říčním

Plavba po proudu říčky Brodečky na dostaveníčko s rakem říčním

Brodečka je největším přítokem řeky Hané, do které se zleva vlévá u obce Mořice nad Hanou (okr. Prostějov). Pramení na Drahanské vrchovině, jihovýchodně od obce Drahany, v n. v. 595 m. Říčka odvodňuje plochu 75,5 km². Celý tok měří 33 km, z nichž 18,6 km je splavných.

Na svém nejhořejším toku je místními obyvateli a ve starších mapách nazývána Drahanským potokem. Protéká zalesněným Vojenským výcvikovým prostorem Březina, kde je pohyb osob bez povolení zakázán.

Prohlédněte si všechny fotografie k článku…

U Kobylniček napájí rozlehlou vodní nádrž VN Myslejovice, která výrazně ovlivňuje vodní režim na dalším toku. Jestli je říčka splavná, můžete posoudit podle údajů vodočtu Českého hydrometeorologického ústavu v Otaslavicích. Jeho naměřené hodnoty jsou pravidelně uveřejňovány na webu www.chmi.cz. K plavbě pod Otaslavicemi dostačuje minimum 129 cm (1 m³/s). Musíte však počítat s mělkými místy. Vhodnější voda je při 143–148 cm (2 až 2,5 m³/s). Vyšší vodu nedoporučuju!

Brodečku je možné splouvat už od ústí Ferdinandského potoka (ř. km 18,6) pod vodní nádrží Myslejovice. Tenhle bod se v současnosti nachází mimo vojenský výcvikový prostor, tudíž není nutné žádné povolení ke vstupu. Pro příjezd vozidel po lesní asfaltové cestě od hájovny u Podivic je nutné povolení od správce lesních pozemků.

Plavba lesnatým údolím je velmi zajímavá. Koryto se místy dělí do ramen a za vyšší vody tvoří peřejnaté úseky WW I–II. Je však nutné počítat s vývraty, náplavami dřeva a nízkými lávkami. Nad obcí Otaslavice Brodečka zdolává dva menší sjízdné jezy a stupeň s železnou lávkou. První jez z lomového kamene s N vlevo leží nad koupalištěm (ř. km 14,77), po 300 m následuje stupeň s lávkou. Pod zříceninou Dolního hradu v Otaslavicích leží jez s betonovou šikmou spádovou deskou o výšce 0,5 m a N vpravo (ř. km 13,81).

Barokní most Dobromilice, ř. km 6, 01 / F: Franta Prokeš
Barokní most Dobromilice, ř. km 6, 01 / F: Franta Prokeš

Pokud nestojíte o předběžné jednání se správcem lesa nebo o riziko důsledků neoprávněného vjezdu do zákazu, je pro vás vhodnější zahájit plavbu v Otaslavicích. Lodě můžete spustit v centru obce před silničním mostem prolukou v navigaci (ř. km 13,33). Přibližně 30 m za mostem na levém břehu se nachází vodočet.

Na první závažnější překážku narazíte v dolním konci Otaslavic. Jedná se o jez vysoký 1,5 m s N vpravo, z velkých lomových kamenů. Přenáší se vlevo. V úseku mezi Otaslavicemi a Brodkem u Prostějova plavbu ztěžují stromy rostoucí přímo v korytě, občasné vývraty a nízká lávka za rančem mezi obcemi.

Brodečka je splavná od ústí Ferdinandského potoka po ústí do Hané. Celková délka tohoto úseku je 18, 6 km o obtížnosti ZW – WW I (II). Sjízdná je jen při jarním tání nebo po deštích.

Brodku u Prostějova za mostem silnice č. 433 (ř. km 10,70) se nachází další příhodné místo k zahájení nebo ukončení plavby. Brodečka po překonání nízkého stupně pod mostem opíše několik oblouků, podběhne rychlostní silnici R46 a vstoupí mezi pole. Tady je zase nutné počítat s četnými odlomenými větvemi a vývraty přestárlých neudržovaných stromů. Mezi ř. km 9,4 až 9,2 protéká říčka areálem funkčního kamenolomu Kobeřice!

Zátiší v Kobeřicích / F: Franta Prokeš
Zátiší v Kobeřicích / F: Franta Prokeš

Od Kobeřic říčka mírně meandruje. V nepřehledném korytě o šířce 4 až 5 m se může vyskytnout padlý strom nebo náplavy dřeva (poděkujte bobrům). Pod zatopeným kamenolomem v okraji obce Hradčany se nachází torzo rozvaleného jezu, které tvoří peřejnaté esíčko (ř. km 7,76).

Od silničního mostu v Hradčanech (ř. km 7,11) nabere říčka na spádu a přidají se peřejky do obtížnosti WW I. Proud zpomalí až na vzdutí asi 1 m vysokého sjízdného jízku (ř. km 6,03), ležícího asi 20 m před klenutým barokním mostem v Dobromilicích. Peřejnaté úseky s rychlým proudem pokračují až k rybníkům v okraji Doloplaz.

Doloplazech za meandrem u chátrající budovy mlýna č. p. 200 se nachází neužívaný stavidlový stupeň (ř. km 4,11). Je průjezdný pravou částí pole. Za vyšší vody pozor na dlouhý válec! K dalšímu jezu se přiblížíte po podplutí opraveného železničního mostu (ř. km 3,89). Říčka opíše oblouk před osadou Poličky a přimkne se k úpatí zalesněné stráně. Na ř. km 3,45 se nachází rozvalený sjízdný, tak 1m vysoký jez. Dále proud značně zvolní díky nižšímu spádu a dlouhému vzdutí stavidlového jezu pod Víceměřicemi (ř. km 1,2). Plavbu je nutné ukončit u silničního mostu mezi Němčicemi a Mořicemi, necelých 300 m nad ústím do řeky Hané.

Samci raka říčního / F: Franta Prokeš
Samci raka říčního / F: Franta Prokeš

Pozoruhodných míst kolem řeky, vhodných k návštěvě, je řada. Malebné je samo údolí říčky nad Otaslavicemi. Brodečka tu slouží jako monitorovaná chovná stanice raka říčního. Přímo u řeky se nachází malá umělá jeskyně, několik studánek a na návrších pozůstatky neolitického hradiště Obrova noha a Dolního hradu v Otaslavicích s věží Hladomornou. Nad kostelem v Otaslavicích leží pradávné obětiště. Velmi zajímavé jsou stavby zámků v Brodku u Prostějova, Dobromilicích, Doloplazech i Víceměřicích. Tyto památky bohužel nejsou přístupné veřejnosti.

František Prokešje stálý přispěvatel časopisu Pádler. Velký turista, historik a vášnivý vodák, který je zakládajícím členem Vodáckého společenství Niva, které existuje jí více než 20 let. Rád objevuje nové říčky ke splouvání a když je příležitost, bere s sebou i splav na rýžování zlata.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: