Podzimní sjezd Chrudimky

Podzimní sjezd Chrudimky

Už 27. září se koná splutí Chrudimky. Sraz je pod hrází vodní nádrže Seč I v 11:00 hodin a jede se do Mezisvětí, což je 10,4 km. Nenechte si tuto akci ujít. Pořadatelé akce skauti z Ronova vás na akci srdečně zvou.

U hráze vodní nádrže Seč I je značená příjezdová cesta až pod přehradu. Vjezd je tam však povolen pouze pro osobní auta, autobusy je možné zaparkovat u úpravny vody (omezené parkování).

Obtížnost splouvaného úseku je WWI – ZW.

Pozor na říčním kilometru 47,9 je nesjízdný, 6 metrů vysoký jez vyrovnávací nádrže Seč II.

Cíl splutí je před mostem v Mezisvětí.

Dále je zákaz plavby, je tam vodárenské pásmo, proto žádáme všechny vodáky, aby pod most nepokračovali.

Voda z VD Seč I poteče od 11:00 do 15:00 hodin, bude se pouštět 9 kubíků.

Cena splavného je 30 Kč.

Vzhledem k tomu, že je vybírání za splutí často téma diskuzí, opakujeme, na co se vybrané peníze používají.

Vybírané peníze nejsou platbou za vodu, ale za službu, bez které by se voda v korytě prostě neocitla! Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta řek mohla pustit, udělat tyto práce:

► projednat akci se státními orgány

► projednat podmínky vypouštění přehrady s majiteli MVE, ČRS, městy a obcemi

► projít koryto řeky, vyčistit ho, odstranit napadané stromy

► zajistit pronájem pozemku, přes které se nastupuje a vystupuje a parkovací plochy

► zajistit pořadatelskou službu

► projednat dopravní omezení s DI a získat potřebná povolení

► pronajmout nařízené dopravní značení

► pronajmout EKO WC

► zajistit úklid po akci

Případné dotazy vám zodpoví pořadatel na: 607 526 167, Fr*********@se****.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: