Policejní kontroly lodí a člunů na Vltavě

Policejní kontroly lodí a člunů na Vltavě

Poříční policie v Praze, má od 1. dubna letošního roku nařízeno provádět kontrolu plavidel na Vltavě. Pro tuto aktivitu jsou vyhrazeny dva čluny. Kontrolovat se bude povinná výbava motorových člunů (doklady, osvětlení), ale stejné kontroly se vztahují i na další lodě (tedy i obyčejné kajaky a další). Policisté budou provádět také zkoušky na alkohol.

V případě pádlování v Praze se tedy vybavte osvětlením. Tolerovány prý budou čelové svítilny u háčka a kormidelníka. V každé lodi také musí být někdo s doklady. Povinná výbava lodi není jasně specifikována a pořádně ji nedokázala popsat ani Policie.

Na měsíc duben je slíbeno, že přestupky budou řešeny domluvou. Od května pak budou policisté udělovat i pokuty.

Zkušenosti čtenářů

Ante

tedy nevík kde kdo hledal, ale výbava je uvedená ve vyhlášce 334/2015 Sb.
příloha 2 část  6. VYSTROJ PLAVIDLA

Petr Felix Chudoba

Jak napsal Ante, je to vyhláška 334/2015 Sb. Povinná výbava je různá podle toho, zda se jedná o plavidlo podléhající či nepodléhající evidenci, také podle výtlaku nebo délky plavidla. Pro úplně všechna plavidla společně platí, že

Plavidlo s výtlakem Dmax nejvýše 500 kg je vybaveno nádobkou pro vylévání vody nebo ruční pumpou, vyvazovacím lanem nebo řetězem delším 5 m a pádlem s výjimkou plavidla vybaveného vesly.
Plavidlo s výtlakem Dmax nad 500 kg je vybaveno vyvazovacím lanem s délkou minimálně 15 m, bidlem s háčkem, nádobkou pro vylévání vody nebo ruční pumpou a vědrem s lanem, není-li vybaveno drenážní soustavou. Plavidlo s délkou L menší než 6 m je vybaveno nejméně dvěma pádly nebo vesly.
Plavidlo s délkou L 6 m a více má ještě nejméně jedno další vyvazovací lano, jehož délka je minimálně 2/3 délky prvého lana, a dostatečný počet odrazníků, nejméně však dva odrazníky.
Plavidlo s výtlakem Dmax nad 500 kg je vybaveno zařízením pro podávání zvukových signálů a funkčními návěstními svítilnami.
Plavidlo s délkou L 6 m a více je vybaveno vyhledávací svítilnou odolnou proti stříkající vodě vhodnou pro použití při manévrování, záchranných akcích a dávání signálů, a prostředky pro tísňové signály.
Plavidlo je vybaveno záchrannými vestami, jejichž počet odpovídá počtu osob při maximálním obsazení plavidla. V případě plavidla provozovaného pouze pro vlastní potřebu k rekreaci a sportu postačuje počet záchranných vest podle aktuálního počtu osob na plavidle.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: