Pyranha Cup ČPV Střela 2012ZRUŠENO

Pyranha Cup ČPV Střela 2012ZRUŠENO

Vzhledem k dlouhodobě přetrvávající a velmi nepříznivé hydrologické situaci v povodí Střely, aktuálnímu naplnění vodárenské nádrže Žlutice a prognóze srážek na následující období Vám s politováním sdělujeme, že není možné zvýšit odtok z vodního díla Žlutice za účelem konání závodu.

Z výše uvedených důvodů se tudíž tento závod bez náhrady ruší.

Povodí horní Střely je cca od listopadu 2011 (v tomto měsíci dokonce nulové srážky) postiženo dlouhodobě výrazným srážkovým deficitem. Aktuálně všechny přítoky horní Střely zcela nebo téměř (průtoky max. v řádu jednotek l/s) vyschly!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: