Pyranha Cup ČPV Teplá a Střela

Pyranha Cup ČPV Teplá a Střela

Podzimní vodácká sezona se už rozjíždí. Tento víkend se konají další závody ČPV a to v sobotu 14. 9. na Teplé a v neděli pak na Střele. Po splutí Teplé se obvykle koná i Splutí Lomnického potoka, ale tato akce není stoprocentně jistá.

[b]Pyranha Cup ČPV Teplá[/b]

Klub vodáků Karlovy Vary pořádá letos už 64. ročník Napříč Karlovými Vary. Start závodu je v Březové u Střelnice a cíl v Karlových Varech u mostu u hlavní pošty. Trasa závodu je 7,5 km dlouhá a je co do obtížnosti zařazena jako WW I.

8:30 – Začátek prezentace

10:00 – Výklad trati. Po výkladu trati bude losování sponzorských darů

11:00 – Start v pořadí startovních čísel (startovní interval 30 s)

15:00 – Zastavení sjízdného průtoku na Teplé

Voda na Teplé poteče od 10 hodin do 15 hodin.

[b]Startovné[/b] je 50 Kč za osobu a za splutí zaplatí každý 20 Kč.

Mládež startuje na stejné trati s menším počtem započítávaných branek (branky, které jsou pro mládež vypuštěné, jsou z obou stran označeny škrtnutým písmenem M) pouze s doprovodem dospělých, kteří musí mít též startovní číslo. Přihlašující organizace stvrzuje na přihlášce, že všichni přihlášení jsou dobrými plavci.

Více informací najdete na www.klubvodaku.cz , nebo vám je podá František Košina 731 244 436, nebo pište na ir************@ce*****.cz.

Přihlašovací formulář najdete zde.

Výsledky budou rozeslány dle platných pravidel ČPV a budou zveřejněny na www.kanoe.cz.

[b]Bezpečnostní opatření:[/b] Startující se zúčastňují na vlastní nebezpečí. Musí dodržovat bezpečnostní podmínky dle pravidel ČPV. Po celou dobu závodu musí mít na sobě plovací vestu, přílbu a startovní číslo.

Pokud se podaří zajistit [b]splutí Lomnického potoka[/b], bude program následující:

15:30 Plánován vjezd prvních aut k vyložení a zvyšování vody v Lomnickém potoce

16:00 Začátek splutí Lomnického potoka

17:30 Zastavení sjízdného průtoku Lomnického potoka

POZOR je omezená kapacita splutí! Auta pod hrází vyložte a odjeďte!!!

Auta vjezd pouze za pokynů pořadatelů!!!

Splutí Lomnického potoka je 50 Kč za účastníka.

Na Lomnickém potoce je omezená kapacita splutí! Auta pod hrází rychle vyložte a odjeďte! Doporučujeme dopravu autobusy.

[b]Pyranha Cup ČPV Střela[/b]

8:30 – 11:00 Prezentace účastníků, výdej startovních čísel

9:30 Výklad tratě

10:00 Start první lodi

15:30 Losování cen v cíli trati (ceny budou předávány na základě předložení kontrolního kupónu, který závodníci obdrží spolu se startovním číslem.

Závod bude ukončen 2 hodiny po startu poslední lodi.

[b]Startovné:[/b] 50 Kč za osobu.

Za ztrátu startovního čísla bude požadována náhrada 500 Kč.

[b]Vzhledem k požadavkům orgánů státní správy je omezen počet startovních čísel na 400 a volné splutí není umožněno vůbec. Respektujte tato omezení a k volnému splutí Střely, prosím, využijte jiného období zvýšeného stavu vody, případně je možno splouvat horní tok Střely ze Žlutic do Rabštejna nebo naopak spodní tok z Mladotic do Berounky.[/b]

V sobotu večer se koná vodácká zábava ve Žluticích.

Více najdete na www.vodacikladno.cz.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: