Splouvání Mastníku

Splouvání Mastníku

V neděli [b]20. dubna [/b]se naskytne příležitost ke splutí horního úseku Mastníku ze Sedlčan do Radíče. Tradičně se v Sedlčanech během Velikonoc vypouští rybník, takže vodáci mají dostatek vody na tuto 10 km dlouhou plavbu.

Velikonoční splouvání Mastníku ozvláštňují vodáci různými převleky a roztodivnými, pro nedostatek přiléhavějšího označení, řekněme plavidly. Potkat se můžete s námořníky, vodníky a jinými „strašidly“. O zábavu tedy nebude nouze na vodě ani na břehu.

pořadatel akce – Půjčovna lodí Samba

Kilometráž Mastníku a více informací najdete zde.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: