Splouvat Teplou Vltavu od Soumarského mostu bude možné pouze od května do srpna

Splouvat Teplou Vltavu od Soumarského mostu bude možné pouze od května do srpna

V pondělí 4. dubna byla spuštěna registrace pro zájemce o letošní splutí Teplé Vltavy a Vltavy v úseku Soumarský most – Pěkná. První vodáci tento úsek řeky splují už v neděli 1. května, poslední lodě se na vodu dostanou netradičně již ve středu 31. srpna.

„Po dvou letech, kdy byl vždy začátek vodácké sezóny na Teplé Vltavě ovlivněn pandemií Covid-19 a začínalo se se splouváním až v červnu, se konečně vracíme do zajetých kolejí a začíná se opět v květnu. V tomto měsíci je, podle pravidel, možné splouvat vždy o svátcích a víkendech. Na druhou stranu musíme vodáckou sezónu zkrátit o dva měsíce a to z důvodu kompletní rekonstrukce mostu u Pěkné, kde je jediné možné výstupní místo na tomto úseku řeky,“ nastiňuje specifika letošní vodácké sezóny mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Oprava železného mostu nedaleko obce Pěkná byla v plánu již delší dobu. Dosud však vlastníkovi, kterým je obec Nová Pec, chyběl dostatek finančních prostředků.

Jedná se o kompletní opravu velkého železného mostu přes řeku, který je posazen na kamenných pilířích. Přitom železná mostní konstrukce i oba pilíře jsou v havarijním stavu. Rozpočet na tuto akci je 7.500.000,- Kč, což bychom sami z rozpočtu obce nezvládli, ale podařilo se nám získat dotaci 4.000.000 a proto můžeme tento most opravit,“ zmiňuje starosta obce Nová Pec Martin Hrbek.

Oprava mostu měla původně začít letos už v polovině srpna, avšak díky pochopení starosty obce se rekonstrukce posune až na začátek září. Okolí mostu využívané nejen jako výstupní, ale i nástupní místo pro úsek Pěkná – Nová Pec, je nutné poskytnout jako manipulační prostor pro stavební práce bez možnosti pohybu veřejnosti. Z tohoto důvodu bude od 1.9. uzavřen také úsek Vltavy od Pěkné do Nové Pece.

„Obci Nová Pec patří obrovské poděkování, protože do konce srpna splouvá tradičně nejvíce vodáků. Zastavení sezóny v polovině srpna by tak bylo velmi nepříjemné minimálně pro stovky zájemců o splutí tohoto jedinečného úseku Vltavy,“ doplňuje mluvčí Jan Dvořák.

Přesto se ale jeden den v průběhu srpna bude muset splouvání zastavit a to z důvodu demontáže železné mostovky. Tento den bude upřesněn po dohodě se stavební firmou a to nejpozději do června. Registrovaným vodákům na tento den bude bezplatně nabídnut náhradní termín nebo jim bude vrácen poplatek za splouvání. Registrace je možná na webových stránkách splouvani.npsumava.cz.

Zdroj (text a foto):

Jan Dvořák
tiskový mluvčí
Správa NP Šumava
1.máje 260
385 01 VIMPERK
mobil: +420 731 530 509
e-mail: ja********@np******.cz
www.npsumava.cz

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: