Splutí řeky Jihlavy v září bude hned dvakrát

Splutí řeky Jihlavy v září bude hned dvakrát

Ahoj vodáci. Chtěli bychom Vás pozvat na letos poslední dvě splutí řeky Jihlavy, která pořádá vodácký oddíl KTL Brno (www.kacata.cz). Splutí proběhnou vždy v neděli 1. 9. a 22. 9.2019. Voda poteče vždy od 8 do 12 hodin, cca 12 m3/s, což je pěkná voda pro splutí.

Za této vody Vás čeká krásná plavba plná drobných peřejí obtížnosti WW I. Voda je čistá, ale díky pouštění ze dna přehrady osvěžující. Nasedání je možné pod hrází VD Mohelno a na mostě (ř. km 57,1) mezi obcí Mohelno a Dukovany. Pro nasedání pod mostem prosím použijte jen levý břeh. Končit je možné u mostu mezi obcemi Biskoupky a Hrubšice (ř. km 46,8) na pravém břehu. Nebo v Ivančicích (ř. km 40,2) u mostu na pravém břehu. Vzhledem k tomu, že se splutí tradičně účastní velké množství vodáků, dochází ke komplikacím v dopravě, proto bychom Vás chtěli požádat o maximální ohleduplnost a respektování případných pokynů pořadatelů. Poplatek za splutí je 50,- Kč za osobu starší 18 let.

Protože se na sociálních sítích objevily různé spekulace stran tohoto poplatku, rádi bychom to zde uvedli na pravou míru. Na mnoha akcích např. Doubrava a pod. je to již dávno běžné. Zajišťování splouvání Jihlavy je pro náš oddíl čím dál tím více náročnější časově i nákladově, dělali jsme to dlouhé roky jen z lásky k vodácké veřejnosti. Tento stav již byl nadále neúnosný. Vlastníci pozemků na startu a v cíli již nechtěli mít své pozemky poseté „hřiby podpapíráky“ a dalším odpadem a hrozili zákazem akce. Rozhodli jsme proto začít vybírat poplatek za splutí. Každý platící obdrží stvrzenku a originální nálepku na památku.

Ze závodu ČPV Jihlava 2019

Prosím vezměte na vědomí, že se nejedná o poplatek za vodu, ale za službu organizace splutí. Proto, aby se mohla celá akce uskutečnit, museli jsme jednat se státními orgány, projednat podmínky vypouštění přehrady, jednat s městy a obcemi (přístupy na pozemky atd.), zajistit pořadatelskou službu, pronajmout toalety (jen ty nás stojí na jednu akci okolo 20 000,- Kč), dopravní značení, rozmístit a uklidit odpadkové koše a odpadky a dalo by se pokračovat.

Poplatek nevybírají žádná pochybná individua, ale členové našeho oddílu místo toho, aby jeli po vodě. Zpravidla mají na sobě oddílové tričko žluté nebo modré barvy s logem oddílu na rukávu a reflexní vestu pořadatel s logem oddílu. Po zaplacení Vám vydají stvrzenku a malou nálepku na památku splutí (nálepky budou každý rok jiné a každé splutí bude mít svoji barvu).

Děkujeme Vám za pochopení a věříme, že uvedený symbolický poplatek Vám stojí za ty krásné zážitky na vodě a za to, aby se akce splutí Jihlavy mohla konat i v příštích letech.

Další informace ke splutí naleznete na www.kacata.cz/spluti-jihlavy (do budoucna pro Vás připravujeme samostatnou stránku splutí).

Vodácký oddíl Klubu turistů a lyžařů Brno z.s. KáČaTa.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: