To sjedem, vole!

To sjedem, vole!

Jezy v České republice plní poslední dobou kromě funkce vodohospodářských účelových staveb ještě jednu nepříjemnou funkci. Za zvýšených vodních stavů, hlavně tedy při jarních vodách, ale i v létě po vydatnějších deštích, topí nerozvážné a nezodpovědné vodáky.

Ne nadarmo se mezi ostřílenými vodáckými vlky tvrdí, že co postavila do řeky lidská ruka, stojí za prd a je to nebezpečné. Za malé vody se pod jezy a stupni dá mnohdy koupat. Ale po deštích a při táních sněhu se proměňují ve zrádné pasti, ze kterých není úniku. Z některých vám ale i za malé vody nepomůže ani zkušený vodní záchranář.

Otava, Křemelka - nenápadný stupímek z něhož není úniku

Co je to vlastně jez? Je to jen vodní dílo, které slouží k vzedmutí vodní hladiny, k vytvoření zdrže, chcete-li, „voleje“. Opravdovým vodákům jezy moc nevoní. Řeky bez nich bývaly jistojistě pěknější a zajímavější. Vždyť k čemu je vodákovi stojatá hladina a kus přenášení betonové stavby? Ale když už tady ty stavby jsou, co si na nich takhle užít nějakou tu legraci? Vždyť to vypadá tak jednoduše. Pořádně se rozjedeme a hupsneme to dolů. Proč ne? Ale vybrali jsme si pro takové dobrodružství ten správný jez? Nejedeme náhodou radostně dolů po desce jezu, který si už před námi vyžádal lidské oběti? Přitom se mnohdy stačí jen rozhlédnout kolem sebe nebo zjistit si z nějaké vodácké kilometráže pár informací, ohlídat si aktuální vodní stav a každý jez si před bezhlavým splutím prohlédnout a trochu popřemýšlet.

Otava, Pětikolský jez - malá přehrada v centru Strakonic si letos už vyžádala svojí oběť

Jezy se sportovní, dříve vorovou propustí, po vodácku šlajsnou, bývají zpestřením při letní vodácké turistice. Šlajsny, pokud tedy zrovna nejsou z nějakého důvodu zahrazené, jsou na průjezd lodí přímo stavěné a k posádce, která umí svou loď alespoň trochu ovládat, bývají shovívavé. I přesto je potřeba dbát určitých pravidel. Propust si dobře prohlédnout, objektivně zhodnotit a odhadnout svoje dovednosti, při samotném splouvání si nechávat odstup od lodí před námi, najíždět pěkně rovně s proudem a držet se pádla, ne lodi, a trochu s ním také zabrat. Když se náhodou cvaknete, nezbývá než chytat loď i pádlo a nestoupat si při tom na dno, dokud se proud neuklidní. Nejen že s těžkou lodí plnou vody v proudu stejně nic neuděláte, můžete si ale zaklínit nohu pod kámen ve dně a zranit se, nebo dokonce utonout.

Ohře, Tuhnice - vlídně se tvářící smrťák

Voda, která neproudí propustí, teče přes korunu jezu. Za ní bývá kolmá nebo šikmá plocha, v létě většinou obsazená koupajícími a opalujícími se kamarády nebo nevodáky. Nutno podotknout, že bývá zásluhou různého porostu pěkně kluzká a neopatrný pohyb po ní může mít za následek nepříjemný pád pod jez, kde většinou není nic jiného než ostré kamení. Přes šikmou desku se jezy jezdí málokdy a kolmé spíše vůbec. Možná někde někoho uvidíte, ale vězte, že není o co stát. Loď spíše drhne než jede a o nějakém sportovním či adrenalinovém zážitku nemůže být ani řeč. Navíc nás dole pod jezem čeká většinou jen náraz na kameny, a to v tom lepším případě. Kde bývá pod jezem hloubka, začíná se i za nižších vodních stavů tvořit vývařiště. Probublaná napěněná voda se vrací zpět pod korunu jezu a je shora dopadající vodou roztáčena v tzv. válci. Ten může být různě velký a různě silný. V tom úplně malinkatém si můžete příjemně namasírovat záda, ale pozor! S průtokem síla rotace stoupá a na válci to nemusí být nijak znát. Pořád se chová pěkně tiše. Jen tak si zrádně bublá a nepouští vůbec žádnou hrůzu. Přitom se z něho může stát dílem okamžiku nebezpečný zabiják. Roztočená voda plná bublin vám nedovolí stoupnout si na dno, jestli je vůbec nějaké v dosahu, a plavat ve vzduchem prosycené vodě z jistých fyzikálních důvodu také moc nejde. Rázem se ocitáte pár desítek centimetrů pod vodou a v okolní vířivce naplněné sodovkou jsou vaše zběsilá tempa neúčinná. V tu chvíli vás nenese ani sebelepší vesta. Kamarádi na břehu vás skoro nevidí a těžko vám mohou nějak pomoci. Povyprávět přátelům o této nepříjemné příhodě dostane šanci už jen málokdo. Většinou vám totiž brzy dojde dech. Čas pod hladinou se zdá být jako celá věčnost, vteřiny a minuty při tom ale letí závratnou rychlostí. Máte-li schopné a zkušené kamarády, můžete tak ještě doufat, že se aspoň snaží vám pomoci a při velkém štěstí se jim to možná podaří. Pokud jste ale jeli s partou nezkušených, a třeba i lehce přiopilých ťulpasů, můžete se třeba modlit, aby jim aspoň brzy došlo, že něco není v pořádku, vzpomněli si, kde mají mobilní telefon a co možná nejdřív zavolali hasiče a záchranku.

Jizera, nenápadný vrah v Káraném

Jak vám tak ubývají malé zásoby kyslíku, zmocňuje se vás stále větší a větší panika, váš marný boj o získání orientace a vyplavání k hladině se zintenzivní a síly spolu se schopností přemýšlet se vytrácejí o to rychleji. S hlavou ve vířící sodovce lapáte po dechu. Při prvním pokusu o nádech vám voda vnikne do průdušnice a průdušinek, způsobí, že se zbývající vzduch v plicích uzavře sloupcem tekutiny, je stlačen a dojde k rozedmě plic. Každým dalším vdechem se voda v plicích zpěňuje, proniká do plicních sklípků a do krve. Naštěstí brzy následuje ztráta vědomí. Dále pokračující proces umírání a následně rozkladu je dobře popsán v odborné lékařské literatuře, na kterou zde musím z důvodu nedostatku prostoru případné zájemce odkázat. Myslíte si, že trochu přeháním a straším! Zeptejte se ale pomníčků u těch jezů, které se na první pohled tváří jen jako větší domácí whirlpooly. Zeptejte se utonulých na nízkém jezíčku v Ratibořicích na Úpě nebo na Lužnickém Pilaři.

Otava, vcelku nezáludný jez Štěkeň, sjízdný pohodlně šlajsnou, má pos tělesem malý váleček, který umí nezkušené hezky vyškolit

Po deštích a na jaře bývají jezy zdaleka nejnebezpečnější. Ano, ještě stále jsme vás nevystrašili dost ani my v redakci, ani náhrobky na profláklých vodních zabijácích. Jinak si totiž nedokážeme představit každoroční pravidelný „nášup“ jarních a povodňových utopenců. Jak to, že vloni z jara opět tragicky zahynuli dva mladí lidé na jezu v Radošově? Proč je před sebevraždou nezachránila výstražná tabulka s nápisem „Pozor! Nebezpečný jez. Devatenáct utonulých varuje“? Proč tak nesmyslně zvýšili počet obětí Radošovského jezu na jednadvacet? Voko bere? Divná hra. Přitom je to prosté. Jezy jsou nebezpečné za malé vody. Za velké se jejich nebezpečí několikanásobně zvyšuje. Pod jezy se tvoří velké válce a vodní víry, které zastaví loď a v mžiku ji převrhnou. Pod jezem se s vámi motají ve válci různé předměty, které spláchla do řeky voda ze břehu. Klacky, láhve i psí boudy. Už nejde jen o možné utonutí v propěněné vodě. Už jde o jistou smrt v tom nejsyrovějším stavu. Smrt v mase vířící ledové vody, kde nevíte, co je nahoře a co dole a kde přes ryk běsnící vody neslyšíte ani poslední údery svého srdce.

Ještě jednou Štěkeň - jezy se opravdu s vodou mění

Co tedy dělat, jak rozpoznat všechny ty nebezpečenství a industriální nástrahy a pastičky? Návod je zcela jednoduchý a zcela zřejmý. V době, kdy na internetu zjistíte okamžitý vodní stav říčky někde v Kalifornii, není problém vyšťourat informace na jakoukoli řeku tady u nás. Tištěná média k tomuto tématu také nemlčí a podrobná kilometráž právě sjížděné řeky není žádný mastňácký přežitek, ale důležitá studnice informací, kde se kromě jiného dozvíte právě o nebezpečných jezech, možnostech splutí, nesplutí, po které straně se obvykle přenášejí. Před každým jezem vystupte a běžte si ho prohlédnout. I když už z řeky vidíte, že ho všichni před vámi jezdí. Nikdy nevíte, co je to za lidi a přes hranu jezu ani nemůžete vidět, jak dopadli. Na břehu zvažte pořádně své možnosti i dovednosti a zbytečně nefrajeřte. Tonoucího totiž málokdo obdivuje. A taky pamatujte, že opilec padající ze schodů se dole většinou zvedne a odejde bez vážnější újmy, ale na vodě vystřízliví, až když je to už nadobro.

Hlavně nenápadně - Úpa

Jak poznat nebezpečný jez

Opravdu nebezpečné jezy je většinou snadné rozeznat. Přestože mohou mít nejrůznější tvary a konstrukce, jedno mívají společné. Voda z podjezí neodtéká u hladiny, ale kdesi spodem. Hladina pod jezem pak bývá zpěněná, někdy s proudem viditelně se vracejícím zpět pod jez, jindy ale bývá zrádně zdánlivě klidná.

Voda přetékající přes korunu padá do vývařiště, kde se vrací zpět pod jez, aby bránila jeho podemílání. Tím tvoří válec. Jak je vidět z obrázků, nebezpečnost jezů nezávisí jen na tvaru jejich tělesa, ale především na konstrukci podjezí. Jezy s uměle vybudovaným vývařištěm jsou nejzrádnější, protože kromě válce pod nimi není vidět žádná pevná překážka. Skoro stejně nebezpečné bývají jezy bez betonového vývařiště, u nichž je ale podjezí zavezeno lomovým kamenem. Ostré kameny vyčnívající nad hladinu ale většinu vodáků včas odradí od pokusů o sjetí.

Nebezpečné jezy tedy mohou být kolmé i šikmé, jejich výška od půl metru až do několika metrů. Je-li vývar pod jezem delší než zhruba polovina délky vaší lodi, je jez určitě nebezpečný. Voda vracející se pod jez má totiž nečekanou sílu a rychlost, kterou není snadné ze břehu dobře odhadnout. Nejste-li si jisti, jestli dokážete nebezpečný vývar rozpoznat, vhoďte do vody nad jez suchou větev a sledujte, jak dlouho se bude obracet ve válci pod jezem. Při troše pozornosti ale takřka není možné nebezpečný jez včas nerozpoznat. Nejde jen o už zmíněné pomníčky nebo varovné cedule. Na turistických řekách byly dříve jezy označovány trojúhelníkovými značkami „nesjízdné“ (viz obr.). Ne všichni vodáci je znají a ne vždy a všude tyto značky přežily čas delší než jednu sezonu. Na sledovaných vodních cestách jako je Vltava a Labe i někde jinde jsou takové jezy označeny značkou podle řádu plavební bezpečnosti – zakázaná vodní plocha – červená bóje s bílým pruhem uprostřed.

Pocit falešné bezpečnosti dávají některým vodákům tzv. „nepotopitelné“ nafukovací čluny. Nezkušení bláhově věří, že na nich sjedou vše. Nafukovací člun se skutečně nepotopí, to ale neznamená, že se nemůže převrátit. Ve vývařišti pod jezem nepotopitelnost člunu surfujícího na zpěněném válci není moc platná posádce, která se z něj při prvním zhoupnutí vysypala jak brambory z pytle.

Hitparáda nebezpečných jezů
ŘekaMístoř.km.Čím je nebezpečnýKdyJak jej překonatPočet evidovaných smrtelných nehod
LužnicePilař116,8Vysoký kolmý jez se silným vývařištěm, za velké vody proud nad jezem stahuje!VždyPřenášet po levém břehuMin. 30
OhřeTuhnice178,3Nízký jízek s tichým vývařištěm, „laik“ neodhalí jeho extrémní nebezpečnostVždyPřenášet po levém břehu, včas přistát!Více než 10
LužniceDráchov69,3Silné vývařiště pod jezemVždyPřenášet po pravém břehuMin. 7
MoraviceV Podhradí28,1Vysoký šikmý jez s velmi dlouhý vývařištěm, díky profilu jezu deblovky do vývařiště vjíždí zpravidla šikmo či bokemVždyPřenášet po pravém břehuMin. 5
SázavaČeský Šternberk75,5Vysoký kolmý jez s nebezpečným vývařištěm. Retardérová propust je umístěna uprostřed jezu, při velké vodě obtížný nájezd a riziko „spadnutí“ do jezu!!!VždyOpatrně sjíždět retardérovou propustí uprostřed, přenášet po pravém břehuMin. 4
NežárkaMetel11,5Silné vývařiště pod jezemVždyPřenášet po pravém břehuMin. 3
LužniceČejnov67,1Přes dva metry vysoký kolmý jez se silným vývařištěmVždyPřenášet po levém břehuMin. 2
OtavaKřemelka53,9Sjez se sklopnými segmenty. Pokud není zcela sklopen, je vždy nebezpečný!!!Vždy, pokud není sklopen. Prohlédnout!!!Přenášet. Možno po obou březích.Min. 2
JizeraKáraný4,7Nízký jez (regulovatelná výška) s velmi silným vývařištěmVždyPřenášet po pravém břehuMin. 2
OhřeRadošov158Jez 1,5 m, silné vývařištěVždyPřenášet po levém břehuMin. 2

Zkušenosti čtenářů

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

Fil

Nepomůže nic, maximálně střelba ostrejma do raftů před vyplutím nebo mastný pokuty… Když vidíš ty dementy, kteří namachrovaný posílají policajty a záchranáře kamsi, tak těm nepomůže nic. Jasně, že několik lidí to odradí, spíš asi ty, kteří nemají takový sebevědomí a blbosti dělají hlavně z nedostatku informací. Ovšem to evidentně není případ těch 90% vodáků – dobrovolných aspirantů na utopení.
Řešením je zákaz (bohužel pro vodáky, kteří umí a zvýšený průtok je ideální příležitost jak si užít pěknou vodu) a následné pokutování včetně vystavení faktury za záchrannou akci. No a nebo tam udělat cedule na vlastní riziko a nikoho nezachraňovat.

Fantomas

Zaplacení záchranné akce zachráňenými tyhle kamikadze rádobyvodáky neodradí. Oni jedou do jezu s přesvědčením že oni jsou zrovna ti kteří to sjedou. Samozřejmě jsem pro zaplacení záchranné akce ale hlavně si myslim že by to opravdu chtělo zákaz splouvání nebezpečných jezů za povodňových stavů a těch úplně nej úplný zákaz splouvání. A to pod tučnou pokutou. Rozhodně si ale nepřeju aby se zakazovali řeky jezdit za povodní úplně celé. Doplatil by na to zase jen ukázněnej a zkušenej vodák s dobrým vybavením kterej si chce za pěknýho stavu šoupnout třeba Sázavu z Týnce a kterej moc dobře ví kterým jezům se zdaleka a s uctivostí vyhnout.

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Aník

Já si nejsem jistá, jestli tohle strašení a tento tón článků už nezačíná být trochu kontraproduktivní. Představme si, že potenciální sebevrah si pár takových článků přečte, pak jede na letní vodu, Šternberk zarostlý kytkama jen s malými čůrky vody, Tuhnice plné koupajících se dětí, mnohé další jezy sjížděné mnohými vodáky… A řekne si, že v těch příručkách a na těch webech se straší zbytečně, že vlastně většinu vykřičníků může ignorovat.
Ale to neznamená, že bych věděla, jak to psát jinak. Nevím. Možná jsou lepší konkrétní příběhy, možná nepomůže nic.
Pokud jde o placení, nejsem pro ani proti, protože ti hazardující si neuvědomují riziko, bude jich stále stejně, akorát hasiči získají nějaké peníze.

Katie

Pokud by si topici mel platit zachranu – i v pripade, ze jez je radne oznacen, pak chci at si vyjezd k nehodam plati taky ridici na silnici – v pripade, ze pili nebo prekrocili rychlost apod. Tohle nikdy nebude fer. A diskuze o placeni za pomoc me uz fakt vadi, protoze to jde z nasich dani. Hasici stejne budou. Sedi v praci. Nechci rikat, ze je to pro jejich spestreni, protoze to je blbost (ale znam i takove co se na zasah tesi). Jde jim taky o zivot a to mi na tom vadi. Tihle vodaci ohrozuji krome sebe i zachranare. Ale ti jsou urceni k teto pomoci, vybrali si to za praci (nekdy dobrovolne) a za to platim dane. Ano, krome pracovni doby (kterou bud budou v hasicarne nebo na vyjezdu) se plati benzin, bomby apod. Nechci obhajovat ty pito.ce, kteri sjizdi jezy z blbosti, ale zaroven nejsem zvedava na zadne platby za vyjezd (kdyz se budu topit a nez me kamarad vytahne na hazecce, tak nekdo zavola hasice a ja to zaplatim?). Na silnici jezdim odpovedne a taky se mi muze stat nehoda = ocekavam pomoc z placenych dani. Bohuzel ji z techto dani dostanu i v pripade alkoholu v krvi apod. Totez ocekavam i na jine silnici = vode.Pisem si tady stejne jen lidi, kteri o jezech vime. Nevim, jak eliminovat pito.ce, zacla bych treba tim, ze kdyz deti nebudou mit vestu a helmu tak rodice zaplati pokutu. Trochu dost represivni, ale muze to byt i osvetove. V cesku to jinak nefunguje. S helmou jezdi deti i na trikolce na chodniku, proc ne na vode.

Petr

Pravidla jsou, na povodňovou vodu nesmíte. A až na pár lidí, kteří většinou umí a hledají – blbě, protože při povodni nemáte nad rizikem kontrolu, i když jste sebelepší – adtrenalin, se respektují. Ona už potom voda vypadá dostatečně výhružně sama. Problémem jsou zvýšené stavy, které ještě povodňového stavu nedosahují, ale voda už toho umí dost. Zákaz je tady nesmysl, protože pro dobrého vodáka je to stav ideální. Pro lufťáka na půjčené lodi je zase v podstatě nebezpečná i vana :-)). S tím nenaděláme nic jen se opravdu snažit o osvětu – většinou marně, ale články jako tento kvituji hodně vysoko. Ocenil bych, kdyby něco podobného rozdávaly například půjčovny při půjčování lodí – protože spousta lidí neriskuje vědomě, ale z neznalosti. Pokud by dostali do ruky výrazné varování, přece jen se možná zamyslí – alespoň ti s dětma, protože topit vlastní děti je výrazné poškození společenské inage a značná majetková újma – musíte zaplatit pohřeb, pohostit příbuzné a vyrobit a vypěstovat si dítě nové :-)).
Placení záchrany je dost sporné. Na horách se vyhlásí zakázané trasy nebo zákaz vycházení, na vodě podobný systém (s výjimkou už zmíněných vyšších povodňových stupňů) neexistuje. Zakázat všechny jezy přitom je zase nesmysl a dokonce ani pro zákaz některých tzv. smrtelných osobně nejsem – je to opět jen o stavu vody. Najít systém, který by blbě neomezil zkušené vodáky, je těžké. Přičemž podotýkám, že k jezům – jakýmkoli – chovám hlubokou úctu a respekt a nijak se v případě pochybností nestydím přenést jez, který znám a jezdím už bratru padesát let. Fuj, to to letí :-)).

J.J.

Srovnavat vodu se silnici moc vhodne neni, voda je zabava, silnice vetsinou nutnost. Podle me je to spis srovnatelne prave s horami, kdyz pro me v Rakousku nebo na Slovensku prileti vrtulnik/ je vyhlasena zachranna akce tak to taky zacaluju (resp. na to mam pojisteni), to ze platim nejake dane nikoho nezajima.
Do pujcoven se daval Hydrospecial zdarma, je myslim osvetovy dost(opet pochvala za tento pocin), jedine co by mne zajimalo kolik se ho uz udalo.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

Ešus

Ahoj. Podle vodního zákona je zakázáno sjíždět bez povolení majitele, což je vetšinou povodí. Osobvně se ale domnívám, že kromě trvalé osvěty nemáme o moc víc možností ke změně počtu neštěstí, které se na jezech stávají. Domnívám se dokonce , že nějaký agresívní zákaz, podpořený pokutami za sjetí, je v podstatě nemožný. Kdo z nás by ho respektoval? Ti, komu by byl primárně určen, by se o něm ani nedozvěděli, a my, kdo by ho znali, bychom si třeba na Sázavě neskočili Kaňov a nebo nesjeli lecjakou šlajsnu? To snad ne.
Ta cesta musí vést jinudy. A sice pomocí různých institucí, jejichž jsme občas členy, vstupovat do územních rozhodnutí a požadovat po investorovi, aby stavěl takovou stavbu, která by třeba pro náhodného plaváčka byla bezpečná. Tlačit na své posl(r)ance, aby se lidi na řece dostali minimálně do stejné právní ochrany, jakou mají ryby. Ty toiž ze zákona musí mít rybí přechody, kdežto lidi se můžou topit jen pro to, že se nebere žádný ohled na bezpečnost. Postavit normální rozumnou šlajsnu zase není až taková věda. Jenže je to práce navíc, a tu nikdo sám o sobě nebude dělat.
K těm povodňovým stavům- pro mnohé z nás je to naopak stav, na který se tak trochu těšíme. Záchrannou akci by
mohlo řešit komerční připojištění, ze kterého by se případná záchranná akce hradila.
Pokud někoho bude potřeba lovit na místech, která se jezdit nesmí, tak by náhradu měl uhradit z vlastní kapsy, a nebo z komerční pojistky.
Na druhou stranu by ale páni posl(r)anci měli zákonem přinutit všechny, aby nestavěli taková zvěrstva, jako jsou třeba Radošov, Tuhnice a jiné stavby ohrožující lidské životy.
Ešus

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

J.J.

Chapu ze kazdy pripomenuti treba nekym hne a clanek si precte, ale porad mi to spis prijde ze na to lidi kaslou… Nedavno jsem se zucastnil vysokoskolskeho kurzu po horach a rekach Rumunska a snazil se rozsirovat osvetu (podotykam ze vetsina zucastnenych na vodu jezdi, nekteri dokonce jako pruvodci v cestovkach) nabizenim Hydra k precteni, predevsim pak letosniho specialu a cisla 2/09(ktere si zaslouzi obrovskou pochvalu). Co me prekvapilo, ze spousta lidi vcetne instruktoru moc nema ahnung o tom ze neco takoveho existuje, pravidelne vychazi, pripadne kvalitne informuje. Po shlednuti vzorku hydro dost chvalili (nevim jestli vam timto pribudou predplatitele :D). Presto by me ale zajimalo, kolik z tech statisicu turistu na nasich rekach tyto informace vezme na vedomi, kdyz ani lide od „fochu“ jim nevenuji pozornost (asi to nepotrebuji).
A za me: Diky za kazde nove Hydro 😀

J.J.

V podstate zde plati kdo chce kam… Informaci je vsude spousta. Pokud „nezkuseny alkoholem osvezeny „vodak““ nebo nejaky jiny nestastlivec vyjede na vodu a neni schopen si uvedomit co vsechno voda umi a podridit tomu ve chovani, tak holt musi doufat v to stesticko. Ti na Kanove (a urcite mnozi dalsi o kterych se clovek nedozvi) ho meli hromadu, ti ostatni bohuzel ne. „Kefalin, lidi je na svete jako sracek…“

Jsem za to aby se zachranna akce hradila z kapsy zachranovaneho, pokud vjel do radne oznaceneho nebezpecneho jezu, nebo se pohyboval na povodnove vode. Prepokladam ze by na to brzy vznikla sluzba pojistoven na pripojisteni proti podobne situaci, ale nic jineho nelze pripustit. Nechtel bych totiz videt ty pravnicke paragrafy vysvetlujici zkuseny/nezkuseny vodak, umyslne/neumyslne vjeti, radne vybaveni atd. Dost se obavam ze by to vlada pri tvorbe zakona na toto tema vzala hakem a zakazala co mohla, hlavne aby to bylo prehledne. Takze sbohem Stvoridla, Sazavko zabalakem i Otavo.

Jez ostnatym dratem neobezenes, takze bych doporucoval par tycinek dynamitu, a pokud je stavba opravdu potreba tak postavit znovu a lepe (pokud se da postavit „bezpecny jez“ – prosim foto a lokalitu :D). Stavby z let minulych (jakekoli) nepocitaly s naporem lidi a dnes se jen udrzuji za kazdou cenu v provozu.

Honz

J.J. se ptal na ty počty – je to takhle: každý rok se HYDROspeciálu rozdá 15.000 ks (letos 16.000). Z toho víc než polovina míří právě do půjčoven, zbytek jsou kempy, prodejny a čtenáři HYDRA. Z letošního ročníku máme v zásobě ještě asi 800 ks, které se tento týden vydají na Vltavu, kde je největší spotřeba. Jinak v PDF si Speciál za rok stáhne skoro 5 tisíc čtenářů (letos zatím něco přes 1.800). Mám dojem, že kdo má jen trochu zájem, k informacím se dostane, pořád je ale spousta těch, co vědí a znají všechno nejlíp a žádné rady „nepotřebují“…

Adellllle

Já jsem jednou do nebezpečného jezu spadla, a měla jsem obrovské štěstí, protože to bylo na Pilaři. Naštěstí mě včas vytáhli. Říkám vám, radši ten jez přeneste když se na to nebudete cítit. I přesto že vaši kamarádi to budou sjíždet. Radši život než smrt. Nebo ne?

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: