Valná hromada sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů se uskuteční distančně

Valná hromada sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů se uskuteční distančně

Výbor Sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů na své 5. schůzi konané dne 19. 11. 2020 schválil svolání valné hromady sekce prostřednictvím elektronického hlasování, tzv. „per rollam“. S ohledem na současná mimořádná opatření nyní ani jiná možnost není. Nechtěli jsme v této nejisté době odkládat tuto záležitost na příští rok, a tak bylo členským oddílům zasláno k rozhodnutí 8 důležitých bodů pro organizaci vodácké sezóny 2021:

1. Program valné hromady

2. Jednací řád valné hromady

3. Zpráva o činnosti sekce VT ČSK

4. Hospodaření sekce VT ČSK

5. Návrh priorit sekce VT ČSK pro r. 2021

6. Návrh rozpočtu sekce VT ČSK na r. 2021

7. Návrh delegátů na Konferenci Českého svazu kanoistů

8. Přijetí Vodáckého oddílu „7“ z. s. Horšovský Týn za člena sekce VT ČSK

Konečný termín pro odeslání hlasů je do 10. 12. 2020.

Děkujeme našim členům za pochopení, spolupráci a hlasování a těšíme se, že se sejdeme při nejbližší příležitosti skutečně a nejen „virtuálně“.

Za výbor sekce vodní turistiky Českého svazu kanoistů

Jiří Hodic, předseda sekce

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: