Voda patří všem?!

Voda patří všem?!

Voda v řece může být studená, čistá, klidná, divoká. Může být krásná, špinavá i teplá. Může být i stojatá a smradlavá. Může být jaká chce. A tak je to správné, protože každý má rád něco jiného a voda v řece přece patří všem. Může být jaká chce, ale napřed tam musí nějaká zůstat.

Poslední dobou mám neodbytný pocit, že voda zase tak úplně všem nepatří. Že patří zájmovým skupinám rybářů, ochranářů, energetiků. Vodáci jsou spirálovitě omezováni bezpočtem zákonů a nařízení. Jejich dodržování je důsledně vyžadováno, kontrolováno a porušování trestáno. Když se ale na několik hodin ztratí celá řeka, nikomu – kromě vodáků – to nevadí.

Vydra, Kanál a Křemelná

Vydra se z důvodu ochrany přírody, zejména ptactva, smí jezdit o víkendech jen dva a půl měsíce v roce. U Rechlí klidně odtéká půlka řeky Vchynicko-tetovským kanálem do elektrárny. Že je pod kanálem sucho, to nikoho netrápí, protože chráněné ptactvo na břehu to evidentně neohrožuje. Ale pádlovat mimo víkendy, to je porušení zákona, tedy trestný čin.

Mimochodem, když už jsme u toho, samotná plavba kanálem by jistě potěšila spoustu vodáků, a stála by za to, kdyby na jeho začátku nebyla od roku 2009 cedule, že splouvání kanálu je striktně zakázáno. Nejspíš proto, napadlo mě, že končí v řece Křemelné a Křemelná se pro jistotu nesmí jezdit vůbec. Kdo pojede Křemelnou v jakýkoli den, porušuje zákon a dopouští se trestného činu. Orgány ochrany přírody ho přistihnou, automobilem dohoní a exemplárním způsobem odchytnou.

O to větší bylo moje překvapení, když jsem dvě stě metrů od Rechlí našel na břehu kanálu několik pěkných vorových polí. Podívejte se, já proti pravidlům zase tolik nemám, pokud je dodržují všichni. Ale nějak nerozumím tomu, že je plavba po kanále zakázána, a přitom se na nich mohou plavit vory, provozované pravděpodobně přímo národním parkem Šumava, nebo alespoň s jeho souhlasem. Znamená to tedy, že určitá skupina obyvatel může získat výjimku? Nebo je to stejný případ, jako když se ochranáři chlubí, kolik zase pochytali vodáků, když raftovali na Křemelné…

Na Vchynicko-tetovském kanálu se provozuje turistická voroplavba, ačkoli historicky se zde vory neplavily

„Tady je Krakonošovo“ už dávno neplatí

Vezměte si třeba takové Labe v Krkonoších. Z přehrady se pro vodáky nemůže pouštět voda častěji než jednou za dva roky, neboť kolísání hladiny ohrožuje živočichy hnízdící na březích na úrovni hladiny. Nechci se hádat, ale mám za to, že zejména v horských oblastech jsou velké výkyvy výšky hladiny jevem podstatně přirozenějším, než konstantní průtok. Takže živočichové by si měli umět postavit hnízdo až nad nejzazší hranicí, kam obvykle voda dosahuje. Naopak, častější nadlepšování stavu v Labi by nepochybně živočichy v pobřežních dutinách naučilo ostražitosti…

Ale čemu se divíme, když do Labské soutěsky ve Studeném koleni z důvodu ochrany přírody (v tomto případě se jedná o skály a kamení) vodáci nesmí, zato minulé léto se tam mohl prohánět kdejaký bagrista. Nařízená opatření proti znečišťování zvláště chráněného životního prostředí na území NP jsem viděl: stará Tatra 148 s převodovkou opatlanou olejem měla pod přední nápravou natažený igelit – nejspíš, aby olej netvořil nápadnou louži pod autem, ale mohl se pak pomalu vybryndat cestou. Kontrolní orgány však nezjistily žádné pochybení. Kdyby sjížděl v tu samou chvíli soutěsku vodák – čistě hypoteticky, protože pro samý bagr nebylo kudy proplout – jednalo by se o porušení zákona.

Kolísání hladiny Labe prý ohrožuje živočichy v březích

Výška hladiny a minimální průtok

Zjednodušeně můžeme říct, že Vltava nad Lipnem se smí jezdit jen při určité výšce hladiny a ani pak se nesmí za žádných okolností vystupovat na okolní břehy, které jsou ponejvíce tvořeny bažinami. Důvod – ochrana přírody.

Abychom však byli spravedliví – a v případné konfrontaci by na to jistě došlo – například na Sázavě si mohou vodáci dělat, co se jim zlíbí. Sázava se přece smí jezdit kdykoli – celoročně, v jakoukoli denní i noční dobu a za jakéhokoli stavu vody.

Potíž je v tom, že termínem „minimální hladina“ či „minimální průtok“ vodák rozumí aspoň nějakou vodu a průtok. Což zřejmě uniká majitelům malých vodních elektráren a jiných zařízení.

Na vodočtu v Nespekách 65 cm není žádný zázrak. Nicméně pro běžného rekreačního vodáka pěkná voda. U zkušených jezdců nevzbudí mnoho adrenalinu, ale neurazí. Jak je tedy potom možné, že v průběhu dne najednou zmizí voda z koryta na praktickou nulu? A jak je možné, že to nikomu nevadí?

Pohled na prázdné koryto má skutečně apokalyptický rozměr. Voda došla. Za zatáčkou je konec světa a voda tam přepadává ven. Už nikdy nebude.

Sázava, vodní turistika pod Kaňovem

Sázava, vodní turistika pod Kaňovem

„Nezapomeňte pustit vodu, kontrola minimálního průtoku proběhne ve 14 hodin…“

Pokud vím, majitelé MVE a jiných vodních děl na řece mají povinnost ponechat v řece určitý průtok. Bez toho by jim nebylo vydáno stavební povolení nebo co něco takového a jistojistě jim za nedodržení tohoto pravidla hrozí pokuta. Podle vyjádření příslušného úřadu, který má za úkol kontrolovat dodržování těchto minimálních průtoků, je to však velice složité. Malé vodní elektrárny se nachází na soukromých pozemcích a kontrola se v souladu se zákonem musí ohlásit předem. Při každé kontrole, jelikož majitelé nejsou padlí na hlavu, pak teče všude plno vody a není zaznamenáno žádné pochybení.

Nezlobte se na mne, ale na to abych viděl, že v řece není voda, nepotřebuji povolení ke vstupu na soukromý pozemek. Zajímavé je, že k perzekuci vodáka žádné extra povolení potřeba není.

Sázava - ideální stav pro dokonalé zmapování

…vražda MVE není zločinem!

Když vodák pojede ve všední den Vydru, v jakýkoli den Křemelnou, sjede si Teplou Vltavu pod vodním limitem, nebo Labskou soutěsku, dopouští se trestného činu.

Ale není krádež vody největším zločinem?

A tak si někdy říkám, že všichni zákonodárci, ochranáři, majitelé elektráren, rybářské spolky a kontrolní orgány nejspíš dospěli k názoru, že co vodák, to pitomec. Jak jinak, když si tohle všechno nechá líbit.

A taky mě napadá, jestli teda nakonec nemají pravdu.

foto: Sázava-tour, Jana Lhotská, www.prachatickonews.cz

Zkušenosti čtenářů

PetrZ

No co říct, co napsat. Moc „krásné“ fotky, moc „pěkný“ sumář toho, co se děje. Prostě jsme si „rovni“, ale pořád jsou tu ještě „rovnější“.
A nejen tady, od Rakouska po Ukrajinu. Všude jsou v plánu další elektrárny a přehrady.

Chobotnice

Hm, zrovna na příbuzný témy vyšel článek na Raftu, to jsem na to zvědav.
Jináč určo by nezaškodilo poslat vodkaz na zdejší článek na Povodí…

Vodoprávní úřad

Hladinu minimálního zůstatkového průtoku nařizuje Vodoprávní úřad a hlídá i jeho dodržování. Vstup na pozemky může i bez souhlasu vlastníka, pokud mu to vlastník neumožní, je zde možno sáhnout k sankci 20tis. Pokud máte s tímto problém, není to chybou systému, ale jednotlivce. Není od věci v daný okamžik na VÚ zavolat, věc nafotit a podnět dát písemně. Věc klidně i nahlásit na další zodpovědné orgány a na postup úřadu si stěžovat. Jinak se to dlouhodobě nevyřeší

Chobotnice

Tohle podle mne neni už ani o MZP, ale i o zákonu na ochranu přírody, tam bývá zcela suchý dost dlouhý úsek, nebo tam zůsatnou mělké tůňky se stojatou vodou, to určitě nedělá dobře organiusmům. S takovou se divím, že nepiští i rybáři. Tedy ono tento stav bývá hlavně ve všední dny, kdy i aktivita rybářů je logicky výrazně nižší.

Martin

Kdo by věděl, která MVE na Sázavě nad Nespekami dokáže takto zastavit vodu na 1,5-2 hodiny(a tím způsobí tento propad) a ještě to vyfotil tak má u nás flašku 🙂

Pokud Vás to někdy potká na Sázavě, tak stačí na 2 hodinky sednout někam do hospůdky na oběd a na kafe a voda zase přiteče….ale potom musíte pádlovat hezky pomalu, aby jste tu vodu zase nepředjeli 🙂

Chobotnice

Na to už se vedlo velký investigativní pátrání na Raftu někdy loni. Tady ta voda jednoznačně mizí ve chřtánu elektrárny na Pěnkavě. Jde o to, jestli je to daný tim, že maj nastaveno furt stejně a když přijde pokles, tak jde do el. všechno a jez je suchej, nebo co. Ale ani o to nejde, POKUD MAJ stanovenej MZP, teda pokud maj, tak by ho měli bejt schopný dodržovat i přes výkyvy. Velká otázka pro znalce je, jestli se toho netýká i další legislativa stran ochrany přírody, nejen na jezu ale i v tom úseku koryta pod Pěnkavu.

Chobotnice

Jo, ještě bych přeze všechny občasný žabomyší rozpory kontaktoval ústředí i místněpříslušnou buňku ČRS, a taky místně příslušnej odbor ochrany přírody, oni budou třeba spíš vědět, jaký ještě páky na to. Čistý nářky tady stavidlem elektrárny nepohnou, je potřeba intenzivně prudit přes orgány.

Jana Lhotská

Tyto fotky ze Sázavy jsme pořídili 1.5.2015, kdy se voda v předchozích dnech držela na cca 60cm v Nespekách, ale ráno začala prudce klesat, s minimem 35 cm v 9:00, s návratem na 59 cm ve 12:00. Začínali jsme v 11:00 na kanoích v Týnci nad Sázavou. Řeka byla s obtížemi sjízdná, jezy v Týnci, Podělusích a Brejlově jsme přetahovali. Nicméně v Kaňově odtékala takřka veškerá voda z řeky do náhonu. Přes jez, přesněji mezi prkny jezu, teklo naprosto minimální množství vody. Koryto bylo tím páděm téměř bez tekoucí vody. Zůstaly jen laguny se stojatou vodou a sem tam uhynulé ryby. Pohled na prázdnou řeku byl šokující. Museli jsme lodě nést (nebo přez zákaz poslat náhonem, je to úsek značně dlouhý). Koryto bylo suché až po Krhanice, kde se voda z náhonu vrací do koryta.
Na vodu jsme si počkali v Kameňáku během oběda, začala pomalu stoupat. Nicméně jak jsme pádlovali, předjeli jsme ji a dojeli do Pikovic ještě na hladině odpovídající 35 cm.

Podrobný popis situace i s fotkami jsem zaslala na Povodí Vltavy. Dostala jsem odpověď, že ano, pokles zaznamenali, nicméně k důvodům tak výrazného poklesu nevyjadřují. Nicméně získané informace zaslali na vodoprávní úřad v Benešově, který prošetří, zda nebyla porušena povinnost vlastníka elektrárny zachovat stály minimální průtok přes korunu tělesa v Kaňově, v tomto případě 2,93m3/s.

Každopádně závěr z této situace by asi zněl, při podezření na nedodržení stálého minimální průtoku řeku nafotit, popsat a odeslat na příslušný vodoprávní úřad, v jehož kompetenci je takové jednání vlastníka vodní elektrárny projednat a postihnout. Pokud to my dělat nebudeme, není šance na nápravu (viníci se udat nepůjdou…)

Další otázka zní, kde (a toho dne podle profilů evidentně mezi Kácovem a Nespeky) byla voda zadržena a zda šlo povolenou akci? Tyto výkyvy se opakují poměrně pravidelně, naštětí ne v takové míře, ale pokud se dějí v dopoledních hodinách, vodáky to výrazně omezuje. Zkusím ještě na Povodí tento dotaz zopakovat a rozvést.

Chobotnice

Hele, dost toho k tématu je tady: http://www.raft.cz/Clanek-Souhrn-aktivit-na-suchych-jezech-v-roce-2014.aspx?ID_clanku=1609 Zejména i v diskuzi je prá solidních informací a i vysvětlení od PVL sdílené Kmocháčkem, proč se toto asi děje.
Trochu mám po letošku obavy u spodního jezu v Ratajích, tam je vpravo před dokončením elektrárna, co by od pohledu spokla i půl Labe.

Ešus

Ahoj.
Český svaz kanoistů spolu s Petrem Ptáčkem se již dva roky stará o “ suché jezy“. Výsledkem je několik kontrol na jezech, několik správních řízení zahájených OŽP. Bohužel odbory životního prostředí mají takovou praxi , že kontroly kvůli vstupu na cizí pozemek nahlašují předem. Naíc si tím výrazně ulehčují práci, protže v ten den jen totální blb nemá vše v pořádku. Například vloni jsme vyprovokovali velkou kontrolu na Sázavě, díky níž se přišlo na příčinu kolísání průtoku na Sázavě. Jeden z majitelů jezu nad Zručí si neoprávněně bez povolení OŽP opravoval jez a vypouštěl a napouštěl nadjezí. Další zase neoprávněně navýšil jez. I s ním na základě našich urgencí bylo zahájeno správní řízení. S dalším majitelem v Ledči bude zahájeno správní řízení, protože zabetonoval na výšku do jezového pole kamení, které může zranit. Je to chůze na dlouhou trať, ale nikod jí za nás neujde, jen my společně.
Každý má právo se zeptat na příslušném OŽP na to zda suchý jez je podle manipulačního řádu správně, zda tak jez podle vodního zákona plní ekologickou funkci řeky a zda takto jsou zohledněna práva ostatních oprávněných uživatelů řeky. Touhle cestou se už dávno vydali rybáři a dneska mají v zákonech proti nám spoustu výhod. Je potřeba úředníkům z OŽP připomenout, že mají stejnou možnost zjistit pravý stav věcí jako my. Jenže to nedělají. Takže je k tomu musíme přinutit.
Ešus ČSK VT

Ešus

Ahoj Jano
vloni na náš popud to řešil odbor životního prostředí Benešov, paní Marcela Velebilová. ˇudajně byl nahoře zjištěn viník, který neoprávněnně manipuloval s jezem a vypouštěl a napouštěl nadjezí. Prosím pošli dopis i fotky na ní s tím , že situace z loňského roku se opakuje. Jinak ČSK VT se snaží sejít se s ředitelem České inspekce životního prostředí a řešit tyto situace s ním .
Ešus

Vodoprávní úřad

Pane „Ešus“, neříkal bych, že vodoprávní úřady nic nedělají. jsou zahlceni administrativou, různými statistikami, povoleními, souhrnnými stanovisky a souhlasy a do terénu se stěží dostanou, určitě by je těšilo, kdyby mohli častěji kontrolovat i jiné hříšníky a nápravná opatření, ale taková je realita, Zde musíte zafungovat Vy. Jste v terénu. Věc nafoťte a oznamte.. Zájem máte společný. Viz společný výsledek na jezu v Kácově.

Ešus

Ahoj či dobrý den.
Bohužel nesouhlasím. Za těch pár let, co komunikujeme s OŽP (chápu, že je málo lidí, moc administrativy a všeho možného jiného). To co nechápu, je to že i přes upozornění na neoprávněný stav trvá první reakce na upozornění (alespoň email) kolem 3
– 4 měsíců. Náprava stavu pak trvá mnohem déle, pokud k ní vůbec dojde. Předloni jsme upozorňovali na suché jezy na Sázavě. K částečné nápravě u jednoho jezu dojde snad v letošním roce. Naprostým výsměchem byl letošní stav jezu Lesní, kdy od Lesní do Kamenného přívozu neteklo nic. Samozřejmě si dopisujeme s OŽP, ale dokud budou dělány kontroly tak, jako je současná praxe – tedy po předem oznámeném termínu, tak se vlk nažral a koza zůstala celá. Stav jezů na Sázavě, Vltavě a Lužnici je notoricky známá věc po léta, třeba šutry, neoprávněně zabetonované do jezového pole v Ledči jsou tam x let. Jenže dokud holt nezačně někdo žalovat, tak úřad odpovědný za kontroly stavu nic nevidí (alespoň z pozice člověka zvenku). OŽP vydá rozhodnutí, manipulační řád, který ale v podstatě nekontroluje, a to pak umožňuje krást vodu z řeky.
Teď jsem třeba dostal krásné vyjádření ohledně té Ledče s tím , že majitel může dodatečně požádat o povolení. Jak je možné, že za tu drzost a porušení zákonů nedostane takový flastr, že by už na to odvolání neměl aní sílu? Zejména když se jedná o obecné ohrožení?
Jakje možné, že třeba v Hýskově na Berounce má téct přes přelivnou hranu jezu 5 cm průtoku a kdykoliv tam přijedu, tak zjistím stav mezi nulou a 1 cm ? Tohle má snad na starosti někdo z OŽP a nikoliv vodák.
Kamkoliv jsme přijeli na jednání, byli úředníci dost překvapení, že i vodáci mají svoje práva a zájmy. Byli překvapení, když jsme se začali ptát, zda při jejich výpočtu MZP zvážili podle dnes již bývalého metodického pokynu pro výpočet MŽP i to, že kromě klasického vzorce Q= xxxx taky mají dál v bodě 5 stanoveny možnosti, kdy mají možnost stanovit MZP dle jiných parametrů. Nikdy jsme nenarazili na to , že by to u jezů udělali. Bohužel u vodoprávních rozhodování nikdo vodní turistiku nezastupuje, a proto jsou vodáci na tom tak jak jsou, a to i přesto, že dle vodního zákona patříme mezi oprávněné uživatele vody.
Z mé praxe mi na zběžnou kontrolu stavu 4 – 5 jezů bez nějakého ohlašování předem a nafocení stavu stačí jeden den.
Naštěstí začala fungovat spolupráce mezi ČSK VT a povodími, takže alespoň tudy můžeme u nově vznikajících projektů ovlivnit tvar jezu, jeho překonání, a jeho bezpečnost, či míru nutnosti výbavy bezpečnostními prvky. Zaplať pánbu za to, protože do vodoprávních řízení nejsme oprávnění na rozdíl od ekologických sdružení vstupovat.
Nikdo mi nevymluví, že pokud si někdo na jezu udělá třeba neoprávněné náplatky, a jsou tak x let a podle místních je jez desítky let suchý, tak že to při kontrolách nikdo nezjistil a začne se to řešit teprve po opakované naší žádosti. Jsou jezy, na které jsme na patřičné úřady posílali fotdokumentaci třeba 4 x. V případě dalšího suchého jezu z databáze suchých jezů pomohla až televizní reportáž. Nemůžete se tedy divit, že nejsem přesvědčen o tom, že vodoprávní úřady v případě nedodržování manipulačních řádů dělají to, co by mohly a měly. Podněty od nás dostávají. V případě nebezpečných jezů už 5 let, v případě suchých jezů víc jak dva roky. Přesto dostávám informace, že třeba jezy, na kterých byla vloni kontrola a řešen průtok, jsou letos opět suché, a vesele se na nich krade voda z řeky.
Kontrolní činnost na vodních dílech má provádět OŽP, povodí či státní plavební správa. Bohužel kontrolní činnost je mizivá, protože jinak bychom my, laici nemohli najít tolik porušování manipulačních řádů. Začali jsme to sledovat, protože ti, co to mají v popisu práce, bohužel nevidí to co vidíme my, často x krát do roka. Vámi zmíněný jez v Kácově – podali jsme oznámení ohledně nedodržování MZP v září 2014. První odpověď byla ta, že z předané dokumentace nelze zjistit skutečný stav věci. 18. listopadu jsme znovu nafotili stav se stejným výsledkem a poslali další oznámení. Teď v dubnu jsme poslali žádost o sdělení stavu věci jezu v Kácově. Jakmile to vyjádření dostaneme, tak výsledek dáme k danému jezu v databázi. Trošku mi to tak připomíná, že naše činnost (dobrovolná ve volném čase) má nahradit tu profesionální od úřadů či organizací. To snad ale není úplně správně.
Rozumím Vašim výhradám, i tomu, že OŽP jsou zavaleny prací, administrativou atd. Nicméně současný stav věci je tristní, část majitelů nerespektuje žádné nařízení, a to už léta a stav jezů zůstává stejný. Takže asi je někde něco špatně, a to ať už v obecném přístupu k respektování zákonů a nařízení či předpisů, anebo ve vymáhání dodržování zákonů a předpisů, a to na obou stranách, tedy i nu nás vodáků.
Pavel Šálek, ČSK VT (a taky Ešus)

Ešus

Ahoj
dnes jsem dostal z datové schránky vyjádření OŽP k jezu Kácov. Jez bude osazen značkou zhruba 1 metr před přelivnou hranou jezu tak aby spodní hrana ukazovala minimální výšku hladiny pro zachování MZP. Kloubouk dolů před opatřením a rychlostí OŽP Kutná Hora a Světlá nad Sázavou (jez ledeč nad Sázavou), kdy jsme vyjádření doatali po našem poslední dotazu velmi rychle. Trošku pomalejší asi byla počáteční komunikace, ale teď se to zlepšilo a za opatření díky.
Pavel Šálek – Ešus
ČSK VT

PetrZ

No co říct, co napsat. Moc „krásné“ fotky, moc „pěkný“ sumář toho, co se děje. Prostě jsme si „rovni“, ale pořád jsou tu ještě „rovnější“.
A nejen tady, od Rakouska po Ukrajinu. Všude jsou v plánu další elektrárny a přehrady.

Ešus

Ahoj.
Český svaz kanoistů spolu s Petrem Ptáčkem se již dva roky stará o “ suché jezy“. Výsledkem je několik kontrol na jezech, několik správních řízení zahájených OŽP. Bohužel odbory životního prostředí mají takovou praxi , že kontroly kvůli vstupu na cizí pozemek nahlašují předem. Naíc si tím výrazně ulehčují práci, protže v ten den jen totální blb nemá vše v pořádku. Například vloni jsme vyprovokovali velkou kontrolu na Sázavě, díky níž se přišlo na příčinu kolísání průtoku na Sázavě. Jeden z majitelů jezu nad Zručí si neoprávněně bez povolení OŽP opravoval jez a vypouštěl a napouštěl nadjezí. Další zase neoprávněně navýšil jez. I s ním na základě našich urgencí bylo zahájeno správní řízení. S dalším majitelem v Ledči bude zahájeno správní řízení, protože zabetonoval na výšku do jezového pole kamení, které může zranit. Je to chůze na dlouhou trať, ale nikod jí za nás neujde, jen my společně.
Každý má právo se zeptat na příslušném OŽP na to zda suchý jez je podle manipulačního řádu správně, zda tak jez podle vodního zákona plní ekologickou funkci řeky a zda takto jsou zohledněna práva ostatních oprávněných uživatelů řeky. Touhle cestou se už dávno vydali rybáři a dneska mají v zákonech proti nám spoustu výhod. Je potřeba úředníkům z OŽP připomenout, že mají stejnou možnost zjistit pravý stav věcí jako my. Jenže to nedělají. Takže je k tomu musíme přinutit.
Ešus ČSK VT

Vodoprávní úřad

Pane „Ešus“, neříkal bych, že vodoprávní úřady nic nedělají. jsou zahlceni administrativou, různými statistikami, povoleními, souhrnnými stanovisky a souhlasy a do terénu se stěží dostanou, určitě by je těšilo, kdyby mohli častěji kontrolovat i jiné hříšníky a nápravná opatření, ale taková je realita, Zde musíte zafungovat Vy. Jste v terénu. Věc nafoťte a oznamte.. Zájem máte společný. Viz společný výsledek na jezu v Kácově.

PetrZ

No co říct, co napsat. Moc „krásné“ fotky, moc „pěkný“ sumář toho, co se děje. Prostě jsme si „rovni“, ale pořád jsou tu ještě „rovnější“.
A nejen tady, od Rakouska po Ukrajinu. Všude jsou v plánu další elektrárny a přehrady.

Ešus

Ahoj.
Český svaz kanoistů spolu s Petrem Ptáčkem se již dva roky stará o “ suché jezy“. Výsledkem je několik kontrol na jezech, několik správních řízení zahájených OŽP. Bohužel odbory životního prostředí mají takovou praxi , že kontroly kvůli vstupu na cizí pozemek nahlašují předem. Naíc si tím výrazně ulehčují práci, protže v ten den jen totální blb nemá vše v pořádku. Například vloni jsme vyprovokovali velkou kontrolu na Sázavě, díky níž se přišlo na příčinu kolísání průtoku na Sázavě. Jeden z majitelů jezu nad Zručí si neoprávněně bez povolení OŽP opravoval jez a vypouštěl a napouštěl nadjezí. Další zase neoprávněně navýšil jez. I s ním na základě našich urgencí bylo zahájeno správní řízení. S dalším majitelem v Ledči bude zahájeno správní řízení, protože zabetonoval na výšku do jezového pole kamení, které může zranit. Je to chůze na dlouhou trať, ale nikod jí za nás neujde, jen my společně.
Každý má právo se zeptat na příslušném OŽP na to zda suchý jez je podle manipulačního řádu správně, zda tak jez podle vodního zákona plní ekologickou funkci řeky a zda takto jsou zohledněna práva ostatních oprávněných uživatelů řeky. Touhle cestou se už dávno vydali rybáři a dneska mají v zákonech proti nám spoustu výhod. Je potřeba úředníkům z OŽP připomenout, že mají stejnou možnost zjistit pravý stav věcí jako my. Jenže to nedělají. Takže je k tomu musíme přinutit.
Ešus ČSK VT

Vodoprávní úřad

Pane „Ešus“, neříkal bych, že vodoprávní úřady nic nedělají. jsou zahlceni administrativou, různými statistikami, povoleními, souhrnnými stanovisky a souhlasy a do terénu se stěží dostanou, určitě by je těšilo, kdyby mohli častěji kontrolovat i jiné hříšníky a nápravná opatření, ale taková je realita, Zde musíte zafungovat Vy. Jste v terénu. Věc nafoťte a oznamte.. Zájem máte společný. Viz společný výsledek na jezu v Kácově.

PetrZ

No co říct, co napsat. Moc „krásné“ fotky, moc „pěkný“ sumář toho, co se děje. Prostě jsme si „rovni“, ale pořád jsou tu ještě „rovnější“.
A nejen tady, od Rakouska po Ukrajinu. Všude jsou v plánu další elektrárny a přehrady.

Ešus

Ahoj.
Český svaz kanoistů spolu s Petrem Ptáčkem se již dva roky stará o “ suché jezy“. Výsledkem je několik kontrol na jezech, několik správních řízení zahájených OŽP. Bohužel odbory životního prostředí mají takovou praxi , že kontroly kvůli vstupu na cizí pozemek nahlašují předem. Naíc si tím výrazně ulehčují práci, protže v ten den jen totální blb nemá vše v pořádku. Například vloni jsme vyprovokovali velkou kontrolu na Sázavě, díky níž se přišlo na příčinu kolísání průtoku na Sázavě. Jeden z majitelů jezu nad Zručí si neoprávněně bez povolení OŽP opravoval jez a vypouštěl a napouštěl nadjezí. Další zase neoprávněně navýšil jez. I s ním na základě našich urgencí bylo zahájeno správní řízení. S dalším majitelem v Ledči bude zahájeno správní řízení, protože zabetonoval na výšku do jezového pole kamení, které může zranit. Je to chůze na dlouhou trať, ale nikod jí za nás neujde, jen my společně.
Každý má právo se zeptat na příslušném OŽP na to zda suchý jez je podle manipulačního řádu správně, zda tak jez podle vodního zákona plní ekologickou funkci řeky a zda takto jsou zohledněna práva ostatních oprávněných uživatelů řeky. Touhle cestou se už dávno vydali rybáři a dneska mají v zákonech proti nám spoustu výhod. Je potřeba úředníkům z OŽP připomenout, že mají stejnou možnost zjistit pravý stav věcí jako my. Jenže to nedělají. Takže je k tomu musíme přinutit.
Ešus ČSK VT

Vodoprávní úřad

Pane „Ešus“, neříkal bych, že vodoprávní úřady nic nedělají. jsou zahlceni administrativou, různými statistikami, povoleními, souhrnnými stanovisky a souhlasy a do terénu se stěží dostanou, určitě by je těšilo, kdyby mohli častěji kontrolovat i jiné hříšníky a nápravná opatření, ale taková je realita, Zde musíte zafungovat Vy. Jste v terénu. Věc nafoťte a oznamte.. Zájem máte společný. Viz společný výsledek na jezu v Kácově.

PetrZ

No co říct, co napsat. Moc „krásné“ fotky, moc „pěkný“ sumář toho, co se děje. Prostě jsme si „rovni“, ale pořád jsou tu ještě „rovnější“.
A nejen tady, od Rakouska po Ukrajinu. Všude jsou v plánu další elektrárny a přehrady.

Ešus

Ahoj.
Český svaz kanoistů spolu s Petrem Ptáčkem se již dva roky stará o “ suché jezy“. Výsledkem je několik kontrol na jezech, několik správních řízení zahájených OŽP. Bohužel odbory životního prostředí mají takovou praxi , že kontroly kvůli vstupu na cizí pozemek nahlašují předem. Naíc si tím výrazně ulehčují práci, protže v ten den jen totální blb nemá vše v pořádku. Například vloni jsme vyprovokovali velkou kontrolu na Sázavě, díky níž se přišlo na příčinu kolísání průtoku na Sázavě. Jeden z majitelů jezu nad Zručí si neoprávněně bez povolení OŽP opravoval jez a vypouštěl a napouštěl nadjezí. Další zase neoprávněně navýšil jez. I s ním na základě našich urgencí bylo zahájeno správní řízení. S dalším majitelem v Ledči bude zahájeno správní řízení, protože zabetonoval na výšku do jezového pole kamení, které může zranit. Je to chůze na dlouhou trať, ale nikod jí za nás neujde, jen my společně.
Každý má právo se zeptat na příslušném OŽP na to zda suchý jez je podle manipulačního řádu správně, zda tak jez podle vodního zákona plní ekologickou funkci řeky a zda takto jsou zohledněna práva ostatních oprávněných uživatelů řeky. Touhle cestou se už dávno vydali rybáři a dneska mají v zákonech proti nám spoustu výhod. Je potřeba úředníkům z OŽP připomenout, že mají stejnou možnost zjistit pravý stav věcí jako my. Jenže to nedělají. Takže je k tomu musíme přinutit.
Ešus ČSK VT

Vodoprávní úřad

Pane „Ešus“, neříkal bych, že vodoprávní úřady nic nedělají. jsou zahlceni administrativou, různými statistikami, povoleními, souhrnnými stanovisky a souhlasy a do terénu se stěží dostanou, určitě by je těšilo, kdyby mohli častěji kontrolovat i jiné hříšníky a nápravná opatření, ale taková je realita, Zde musíte zafungovat Vy. Jste v terénu. Věc nafoťte a oznamte.. Zájem máte společný. Viz společný výsledek na jezu v Kácově.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: