Vodáci vyčistili Divokou a Tichou Orlici

Vodáci vyčistili Divokou a Tichou Orlici

Ekologická, dobrovolná akce Čištění řeky Orlice proběhla o víkendu 16. a 17. dubna 2016. Dubnový termín je pro čištění řeky a přilehlých břehů optimální, protože odpady na březích jsou vidět, v dalších týdnech velmi rychle zarostou vegetací. I přes nepříznivé předpovědi počasí na akci přijelo přes 435 účastníků, v některých úsecích se připojili i dobrovolníci sbírající odpady v okolí řeky na březích a loukách.

Všem dobrovolníkům, kteří se ve svém volném víkendovém čase zúčastnili této ekologické akce patří velký dík. Během této jarní akce byla vyčištěna řeka Divoká Orlice z Doudleb nad Orlicí do Hradec Králové Malšovice a řeka Tichá Orlice z Černé nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí, což představuje cca 70 km vyčištěných vodních toků v Přírodním parku Orlice.

Prohlédněte si všechny fotografie k článku…

V korytě byly ledničky, jízdní kola i koberce

Dobrovolná akce byla slavnostně zahájena v sobotu 16.4. 2016 v Kostelci nad Orlicí. Jaký civilizační odpad se letos podařilo vylovit? Šlo hlavně o odstranění plastu všeho druhu („PET“ flašky, plastové autodíly, igelity), dále pak pneumatiky, kuchyňské nádobí, sudy,  skla,  kusy nábytku či kusů elektrospotřebičů, polystyrenu, koberce, jízdních kola, dětské hračky, záchodová mísa atd.

Šlo tedy o věci, které rozhodně do řeky nepatří, ať už tyto předměty do řeky naházeli sami lidé, či jenom je „odložili“ na břeh blízko koryta nebo jej voda po zvýšených průtocích zanechala v řečišti v zátokách či slepých ramenech. Více o nasbíraném odpadu dokresluje dokumentace z akce, kterou naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/

Čištění Orlice

Čistily se různé úseky

Zvolený způsob odstraňování civilizačního odpadu z koryta řeky a s ohledem na charakter říčního meandru vyžadoval od účastníků akce určité vodácké zkušenosti.. Přírodní park byl pro účely čištění řek rozdělen na úseky. V sobotu se podařilo vyčistit řeku Divokou Orlici z Doudleb nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí a na Tiché Orlici se čistil úsek Čermná nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí.

V neděli byla čištěna Orlice z Albrechtic nad Orlicí do Hradce Králové. Každý úsek měl vedle účastníků akce k dispozici lodě, pytle, rukavice, a pracovní kovové háky s dřevěnou násadou  pomocí kterých se „lovil“ z méně dostupných míst v korytě řeky civilizační odpad.

Čištění Orlice

Dobrovolníci nasbírali 5,8 t odpadu

Nasbíraný nepořádek se svážel v lodích na předem vytypovaná stanoviště podél řek. Bezprostředně po skončení akce byl  zajištěn odvoz nasbíraného odpadu do sběrných dvorů obchodní společností Hradecké služby a.s.

Tímto koordinovaným postupem bylo zabráněno tomu, aby se nasbíraný civilizační odpad připravený k odvozu „neválel“ na těchto vytypovaných místech delší dobu. Jinak by pravděpodobně došlo k rozšíření „divokých skládek“ a  smysl akce čištění řeky Orlice by měl následně negativní dopad. Z přibližně 70 km čištěného koryta a přilehlých břehů řeky Orlice bylo odvezeno na cca 5,8 t civilizačního odpadu.

Čištění Orlice

Akce se podařilo uskutečnit také především i díky finanční podpoře města Hradce Králové, úřadu Královehradeckého kraje, Hradeckých služeb a.s., Povodí Labe, st.p., řady měst a obcí jejímž katastrálním územím protéká řeka Orlice a dalších partnerů. Seznam partnerů ekologické akce naleznete na internetových stránkách http://orlice.hradectivodaci.cz/

Vzrůstající počet účastníků akce a partnerů projektu dokládá význam této ekologické aktivity pro další léta. Některé lokality v okolí Nepasic nebo Blešna byly tak zanesené civilizačními odpady, že nebylo možné je přes velké úsilí účastníků vyčistit během této akce a bude nutné se jim věnovat v dalších letech s větším počtem osob a větším materiálně technickým zabezpečením.

Problémem také zůstávají některé místa, kde byly břehy používány jako skládka odpadů.

Čištění Orlice

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: