Výstava urbanistické studie Botič přiblíží vizi rozvoje nejdelšího pražského potoka nejen vodákům

Výstava urbanistické studie Botič přiblíží vizi rozvoje nejdelšího pražského potoka nejen vodákům

Botič, též Vinný potok, je nejdelším pražským potokem, který protéká rozmanitým terénem hustě zastavěné plochy i relativně neporušené přírody. Střední část, přírodní památka Meandry Botiče, má podobu přirozeně meandrujícího toku s řadou tůní, výskytem chráněných a ohrožených druhů ptactva a společenstvem vodních živočichů. Urbanistická studie Botič se zabývá architektonicko-urbanistickými hledisky, hledá ideální vytvoření podélného zeleného komunikačního koridoru a rozvíjí užívání veřejného prostoru v jeho okolí. Tzn. navrácení života k potoku, jeho rehabilitace a zatraktivnění, podpora rekreační hodnoty území. Zároveň klade důraz na vegetační, krajinářské a protipovodňové úpravy toku a jeho blízkého okolí. Vernisáž výstavy návrhu urbanistické studie Botič proběhne v pondělí 11. 3. od 19.00 hodin ve Středisku územního rozvoje v přízemí budovy B úřadu městské části (Vršovická 68, Praha 10). Výstava bude přístupná od 4. 3. do 29. 3. ve výlohách střediska 24 hodin denně nebo v otevírací době – středa 8.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00. Cílem je veřejnosti co nejvíce přiblížit vizi rozvoje tohoto toku a jeho blízkého okolí. Více na informací zde.  

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: