Zahájení sezony na Chrudimce

Zahájení sezony na Chrudimce

Pardubičtí vodáci zvou všechny vodáky na tradiční Zahájení vodácké sezony, které se koná v sobotu 11. dubna. Sraz je v Chrudimi – Pumberkách v 10:15. Po proslovech a odemknutí řeky Čochtanem, se budou křtít lodi a háčci a to vše za zvuku vodácké kapely.

Chrudimka se pak pojede až do Pardubic, což je 17 km, pohodové vody. Cestou bude vodáky čekat 5 přenášení, vodácké radovánky i opékání buřtů u Žižína. Pro některé to bude znamenat i první koupel.

Pořadatel TJ KVT Pardubice zajistí dopravu na start splutí za režijní cenu VŠEM VODÁKŮM, kteří budou se svými loděmi do 8:00 na loděnici TJ KVT Pardubice pod Vinicí.

Čištění řeky Chrudimky, to je sběr naplaveného odpadu z koryta a břehů řeky v úseku Chrudim Pumberka – Loděnice KVT Pardubice je už nedílnou součástí akce. Přijeďte jim pomoci i vy…

Akce se mohou zúčasnit i pěšáci a příznivci cyklistiky. Zpět do Chrudimi je pořadatelé dovezou!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: