Zrušení ČPV Teplá a Střela 2023

Zrušení ČPV Teplá a Střela 2023

Ahoj. Je nám to velmi líto, ale musíme zrušit letošní ČPV Teplá a Střela…

Důvodem je ta skutečnost, že dnešním dnem bylo oběma povodími překvapivě vydáno záporné stanovisko k nutnému nadlepšení průtoku vody v řekách Teplá a Střela. Vzhledem k výše uvedenému jsme tedy bohužel nuceni oba závody zrušit, a to bez náhrady.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: