Zrušení závodů na Vavřineckém potoku z důvodu výstavby mostu ve vesnici Doubravčany

Zrušení závodů na Vavřineckém potoku z důvodu výstavby mostu ve vesnici Doubravčany

Je nám velmi líto, ale musíme oznámit zrušení letošních závodů na Vavřineckém potoce, které byly plánovány na 14. 10. 2023.

Důvodem je zpoždění výstavby mostu ve vesnici Doubravčany. Přestože jsme byli o stavbě informováni a komunikovali se stavbyvedoucím, před dvěma týdny nám bylo doručeno nové stanovisko úřadů. Toto stanovisko nám bohužel zakazuje zdvihnout hladinu vody na potřebnou výši pro uskutečnění závodů.

Celá záležitost nás hluboce mrzí. Přípravě závodů jsme se věnovali s plným nasazením již několik měsíců a vložili do ní mnoho času, energie a finančních prostředků. Byli jsme přesvědčeni, že se nám podaří v souladu s předchozími informacemi vše uspořádat bez komplikací.

Rozumíme zklamání všech zúčastněných, ať už se jedná o závodníky, diváky, sponzory či další partnery. Veškeré startovné, sponzorské dary a další finanční prostředky budou samozřejmě navráceny.

Omlouváme se za vzniklé komplikace a děkujeme za Vaše pochopení a podporu.

Za Oddíl vodní turistiky Pečky
Eliška Dobiášová Turková
605 270 669

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: