Pozvánka na 44. ročník ČPV Letní Blanice

Pozvánka na 44. ročník ČPV Letní Blanice

V sobotu 18. června 2022 se uskuteční již 44. ročník ČPV Letní Blanice. V letošním roce se voda bude pouštět jen jeden den, a to v sobotu.

Již po 44. se letos bude konat splutí Blanice v úseku od parku v Husinci (49.0485847N, 13.9847389E) do Strunkovic. Tento úsek má délku 11 km o obtížnosti WW I – II. Vodňanská Blanice je úzká, klikatící se říčka vhodná pro vodáky se zkušenostmi s ovládáním lodi v proudu. Čekají na vás peřejnaté úseky, kde budete moci pocvičit správné náklony, přejezdy proudu nebo chytání vracáků. Cestou pak překonáte i několik jezů.

ČPV Blanice 2016

Organizace ČPV

Start – park Husinec (49.0485847N, 13.9847389E)
8:30 – 11:30   Prezentace a výdej start. čísel
10:15   Výklad trati, tombola – losování startovních čísel
11:00   Start závodu 
11:30   Opakovaný výklad trati
13:30   Předpokládaný konec závodu
14:40   Konec vypouštění vody
16:00 Losování startovních čísel v cíli závodu

Soutěžní podmínky a kategorie

Soutěží se podle platných pravidel ČPV pro rok 2022 . Mládež závodí na stejné trati. Účast na výkladu trati je pro všechny účastníky povinná. Povinná přenášení nutno respektovat (diskvalifikace).

Příhlášky
Přihlášky můžete podávat předem emailem (do 17.6. 20:00) nebo na místě na předepsaném formuláři. Vždy je nutné podepsat přihlášku na prezenci! Startovní čísla budou vydávána v pořadí došlých elektronických přihlášek a dále při prezenci v pořadí přicházejících!!! Členové ČSK číslo registrace s sebou.

ČPV Blanice 2016

Startovné
Závodníci ČPV 60,-Kč za osobu, volné splutí 20,-Kč za osobu.
Za případnou ztrátu startovního čísla bude požadována úhrada 500,-Kč.

Volné splutí
Poplatek za volné splutí 20 Kč/os., Během závodu a před ním je zakázáno splouvat v úseku hráz VD Husinec – most Strunkovice nad Blanicí. Začátek volného splutí cca 15 minut po startu závěrečné lodi.

ČPV Blanice 2016

Doprava

Doprava na startu bude řízena. Neparkujte v prostoru autobusového
Respektujte místní obyvatele v Husinci a ve Strunkovicích.

Více informací naleznete na oficiálních webových stránkách pořadatele.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: