Čištění a otevírání Chrudimky 2011

Čištění a otevírání Chrudimky 2011

9. dubna 2011 se u příležitosti otevírání Chrudimky uskuteční historicky první čištění Chrudimky v úseku Chrudim Pumberka – Pardubice, což je 22 km. Sraz na otevření řeky i na její čištění je v 9:30 v Chrudimi, Pumberkách.

Chceme využít velkého množství zúčastněných lodí při otevírání Chrudimky, tak aby se celkové množství nasbíraného odpadu odvezlo na vetším množství plavidel a nedocházelo tak k přetěžování jednotlivých svozových plavidel. Akce se zúčastní každoročně až 200 lidí včetně mládeže dětských vodáckých oddílů východních Čech, takže bude mít i výchovný charakter.

Účastníci tradičního sputí řeky Chrudimky provedou sběr a odvoz naplaveného odpadu po celé délce splouvaného úseku do plastových pytlů (modrý = plastový odpad, černý = komunální odpad, loď = volně ložený velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a munice:o). Centrální sběrné místo je u jízku v u Žižína, kde se pravidelně obědvá. Bude tu přistaven kontejner (zajistí TSM Pardubice). Velkoobjemový odpad je možné průběžně vyložit u těchto mostů: Tuněchody, Mnětice, Nemošice (domluveno se starosty obcí).

Soutěž o „nejkurióznější bordel“ spojená s výstavou nejhodnotnějších exponátů a její vyhlášení proběhne v poledne při opékání buřtů na hlavním sběrném místě u jízku u Žižína.

Týden před akcí dojde k průzkumnému splutí a prořezání případných překážek tak, aby během vlastní akce nedocházelo k rekontaminaci řeky již nasbíraným odpadem.

[b]Díky tomu, že se koná teprve první ročník očekáváme „kvalitní a hojnou sklizeň“, tak neváhejte a přijeďte pomoci! [/b]

[b]Kontakt: KVT Pardubice, Aleš Křivka, [email]ak*****@Al*****.com[/email], 724 308 469 [/b]

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: