Kamenice 2018: rozpis závodů a poplatek za splutí

Kamenice 2018: rozpis závodů a poplatek za splutí

Již tento víkend poteče populární Kamenice a my vám přinášíme základní informace o akci.

Každoroční jarní tradicí na české scéně divoké vody je vodácké splutí Kamenice v úseku z Plavů, a pokud přírodní podmínky dají (teda spíše nedají) i v úsecích dalších, protože nadlepšení vody v korytě zajišťuje přehrada Josefův důl. Uvidíme, zda pustí dostatek vody i letos nebo pojedeme převážně na té přírodní, jisté ale je, že Kamenice zase bude.

Peřej Tobogán

Dodržujte harmonogram akcí

A protože se na vodě i okolo vody bude pohybovat velká spousta vodáků včetně závodníků ve sjezdu a raftingu, připravili pořadatelé několik informací k co nejplynulejšímu průběhu akce. Stěžejní je zejména harmonogram jednotlivých závodů. Pořadatelé žádají všechny volně splouvající vodáky, aby se harmonogramu drželi a v časech probíhajících závodů se řece ideálně zcela vyhnuli nebo alespoň nechali volný průjezd závodícím. Na spodním toku Kamenice na peřeji Žába letos slalomové závody nebudou, kvůli množství padlých stromů na břehu i v korytě byly zrušeny.

Celý harmonogram je ke stažení v PDF podobě. Podrobné propozice závodů, pak najdete na kanoe.cz.

S velkým pohybem lidí na vodě souvisí i pohyb aut kolem vody. Léta jsme byli zvyklí na jednosměrný provoz, který ale letos nebude. Závody sjezdu totiž končí v Jesenném a jednosměrka tak není potřeba. I přesto ale všechny vyzýváme k ohleduplnosti k ostatním i k místním obyvatelům a jejich majetku. Vodácký vlak letos není zajištěn.

Poplatek za splutí

Vzhledem k nákladům na administrativu spojenou se zajištěním vypouštění vody bude od nezávodících zájemců o splutí řeky Kamenice bude vybírán poplatek ve výši 100 Kč za osobu na celý víkend. Úhrada bude možná na startu závodu u mostu přes řeku Kamenici v Plavech.

Jez před Jesenným

Pozor v Jesenném

Dalším místem, kde byste si měli dát pozor, je elektrárna v Jesenném. Je přísně zakázáno plout po náhonu elektrárny, který odbočuje u vysokého kolmého jezu. Stejně tak je zakázáno vstupovat na soukromé pozemky na levém břehu řeky právě pod tímto jezem. Pro pohyb lidí zde budou vyznačeny koridory nebo je možné použít zpevněnou cest vedoucí od kolmého jezu. Majitel elektrárny také všechny žádá, aby svá auta parkovali jen na zpevněných plochách.

Doufejme, že se letošní Kamenice vydaří a všichni se na ní budeme moct v dalších letech vracet.

Jak poteče voda

sobotu 14. 4. poteče 12m3/s od 9:00 do 16:00

neděli 15. 4. poteče 12m3/s od 8:30 do 15:00

Oba údaje jsou závazné pro Plavy

Zkušenosti čtenářů

J. K.

On už i ten úsek z Jesenného do Spálova je dost uklizený. A na Žábě už visí tyčky. Takže nějaký méně oficiální slalom tam bude.Přesto to chce při splouvání po těch stromech trochu koukat.
 

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: