Nový minikanál v Plzni se rozběhne na jaře. Kanál s divokou vodou v Sulkově je blíže realizaci.

Nový minikanál v Plzni se rozběhne na jaře. Kanál s divokou vodou v Sulkově je blíže realizaci.

Playspot Kalikovák v Plzni v roce 2009 a Nový slalomový kanál v Roudnici nad Labem v roce 2014. Tyto dva projekty spojuje jméno plzeňského vodáka Jakuba „Kubánce“ Heluse, o kterém je známo, že dlouhodobě usiluje o zbudování plnohodnotného vodáckého kanálu v Plzni nebo blízkém okolí. A ten je nyní zase o kousek blíž.

Vodácký kanál Sulkov

V posledních letech vrhnul Kubánec síly do příprav vodáckého areálu v Sulkově a zdá se, že by mělo být reálné jej postavit. Koncepce je taková, že kanál by byl přečerpávací a vznikl by v místě stávajícího jezera. Dobrou dopravní dostupnost by zajistila blízkost dálnice D5 a krajského města Plzeň.

Vizualizace budoucího areálu
Vizualizace budoucího areálu

Přečerpávání vody v areálu by energeticky zajišťovala fotovoltaická elektrárna. Vodáci by areál využívali hlavně přes den a hlavně v jarních a letních měsících, kdy by mělo být tímto řešením zajištěno dostatečné množství energie.

Aktuálně má kanál v Sulkově zajištěnu podporu obce, je zahrnutý v připravovaném územním plánu a také je uzavřeno memorandum o vzájemné spolupráci s majitelem pozemků. V polovině roku 2020 byla přidělena dotace na projektování, model kanálu a posudky (hydrogeologický průzkum, EIA (již je dokončena) a další).

Vodácký minikanál v Plzni – Doudlevcích

K výše popsanému projektu se váže také vznik minikanálu u výtoku MVE (malé vodní elektrárny) v Plzni – Doudlevcích. Kanál je v podstatě modelem budoucího projektu Sulkov financovaným z upravené dotace pro přípravy jeho výstavby. Do vzniku kanálu Sulkov bude sloužit k tréninku, ke zjištění zájmu o kanál v Sulkově a také k přilákání členů, co mají zájem pomáhat.

Minikanál v Plzni bude fungovat od jara 2022
Minikanál v Plzni bude fungovat od jara 2022

Voda se zde pouští po dřevěném platu se štelovatelným spádem a díky vodní elektrárně je možné nastavit průtok na 6 až 10 kubíků. Tím lze minikanál upravit pro trénink začátečníků či dětí nebo zkušenějších vodáků. Do minikanálu se vjíždí z řeky odspodu. Po doladění překážek zde bude několik vln, válců a vlnoválců podobných začátku kanálu v Českém Vrbném (pod lávkou). I za letních nízkých průtoků vydrží voda téct hodinu dopoledne a hodinu odpoledne. Na kanál jsou použité překážky RapidBlocks, které měly posloužit pro vodácký kanál v Tokiu, ale kvůli posunu olympiády skončily v Plzni. Později by měly být překážky využity pro kanál Sulkov.

Doudlevecký minikánal by měl být spuštěn na jaře 2022. Zatím je jeho provoz personálně zajištěn na 3 dny v týdnu. Kdo by měl zájem se zajištěním chodu kanálu vypomáhat a je technický tip, ten se může ozvat na email WW******@gm***.com.

Spolek Divoká voda Sulkov

Logo WW Sulkov

O přípravy vodáckých projektů v Plzni se „Kubánec“ snaží pod hlavičkou spolku Divoká voda Sulkov, z. s. Více informací o spolku i chystaných projektech lze najít na www.wwsulkov.cz a spolek lze kontaktovat přes emailovou adresu WW******@gm***.com.

Spolek bude nyní nabírat členy z řad jednotlivců, oddílů i vodáckých firem. Veškeré informace včetně nových stanov jsou k nalezení na webových stránkách. Nábor členů, jejich aktivní účast a finanční zajištění spolku jsou nyní důležité pro další fázi příprav kanálu, zejména získání dotací.

Spolek také hledá lidi se znalostí problematiky dotací na sportoviště, developera schopného obíhat úřady, pro budoucí provoz Sulkova správce samotného areálu a pro shánění klientů též osoby činné v kanoistice, zejména ve vodním slalomu, ideálně s kontakty na oddíly v České republice a okolních zemích.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: