Potoky v NP Šumava se vrací do původních koryt

Potoky v NP Šumava se vrací do původních koryt

NP Šumava v uplynulých letech realizoval několik projektů zaměřených na zadržení vody v krajině. Toho je docíleno rušením odvodňovacích kanálů a navracením toků do jejich původních koryt. Obnovy se dočkalo už několik potoků a mokřadů a další to brzy čeká. Pomůže zlepšení retence vody v krajině prodloužit splouvání šumavských řek v jarním období? Kéž by.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: