Skvělá zpráva pro vodáky – rakouské řeky Ötz a Sanna zůstanou bez přehrad

Skvělá zpráva pro vodáky – rakouské řeky Ötz a Sanna zůstanou bez přehrad

V roce 2014 pobouřila vodáckou veřejnost napříč Evropou zpráva o tom, že by se v Rakousku v oblasti Tyrolska mělo začít s budováním rozsáhlého energetického projektu, který by znamenal výstavbu přehrad hned na několika populárních vodáckých tocích. Kdo si chce osvěžit paměť, ať se podívá na tehdejší článek, který vše přehledně shrnul. Asi nejsilněji probíhaly protesty na řece Sanna, kde proběhl tzv. Sannafest. Od těchto akcí veškerý humbuk okolo obřích projektů utichl a až před pár dny se v redakčním emailu objevila skvělá zprávy od Jany „Borůvky“ Mrskočové, které nám napsala, že přehrady na Sanně ani Ötzu se stavět nebudou a přidala i vysvětlení: Ahoj, v roce 2014 jsme se zúčastnili akce na záchranu rakouské řeky Sanny před výstavbou vodní elektrárny. Velký odpor proti tomuto projektu byl nejen ze strany raftových společností a ekologů, ale i ze strany místního obyvatelstva. O akci jste se mohli dočíst na webu Pádlera. Dále se ale ke mně žádné informace o budoucím projektu nedostaly. Letos se mi konečně podařilo zjistit šťastnou zprávu, když jsem se ptala na aktuální situaci rakouských vodáků žijících v Oetztalu. Projekt na Sanně byl již před léty zamítnut, jak kvůli nesplněnému ekonomickému předpokladu, tak i velkému odporu široké veřejnosti. Argumenty proti stavbě důkladně zpracovala rozsáhlá studie. Snížený průtok řeky by nezasáhl jen vodáky a vodní živočichy, zřejmě by negativně ovlivnil i hladiny spodních vod v okolí a neblahé účinky by se projevily i při povodních. Zajímavostí je třeba i to, že řeka přivádí do údolí čerstvý vítr, který rozfoukává průmyslové zplodiny, které by se jinak držely ve městě Landeck, jímž Sanna protéká. Více informací můžete nalézt v němčině na webových stránkách www.tiroler-raftingverband.at v sekci Umwelt und Natur, zde je také dostupná zmíněná podrobná studie. Druhá zpráva se týká původně plánované elektrárny na Oetzu. V tomto případě byl projekt zastaven z toho důvodu, že se zastavované území nachází v chráněné lokalitě Natura 2000 a tudíž jsou zamýšlené velké zásahy do přírodního bohatství nemyslitelné. Doufejme, že tyto dobré zprávy vydrží navždy a my se nebudeme muset bát o naše řeky.

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: