Tajemní poslové noci

Tajemní poslové noci

Slunce již zapadlo za obzorem a z houštin nedalekého lesa se tiše přikrádá tma. Sedíte u vody a pozorujete okolí. Lenivý proud unáší několik suchých listů. Opodál šplouchne ryba a několik kruhů zčeří zádumčivou hladinu. Odněkud ze tmy tiše vyletí netopýr. Kličkuje nad vodou a plavnými obloučky se zlehka dotýká hladiny. Náhle vyletí vzhůru, opíše piruetu a opět se vrací k hladině. Není osamocen. S houstnoucí tmou přilétají další tajemní poslové noci.

Mimo ultrazvukových signálů vydávají netopýři i lidským uchem slyšitelné hlasy v podobě cvrčení a skřípání. Tyto hlasy slouží ke komunikaci mezi jedinci. Středověké báchorky o tom, že netopýři byli zplozeni temnými silami, jsou jen báchorkami. Netopýra zapleteného do vlasů také dosud nikdo neviděl, natož aby tento maličký plachý tvoreček na člověka zaútočil.

Chcete-li se dozvědět o těchto tajemných tvorech víc, navštivte v srpnu, nebo září některou z pořádaných Evropských nocí pro netopýry.

foto: Mgr. Eva Zatloukalová, Ekocentrum Iris Prostějov, Franta Prokeš

Vlašín, M., Málková, I., 1995: Netopýři. Brno

Vlašín, M., Málková, I., 2004: Ochrana netopýrů. Metodická příručka ČSOP. Veronica Brno

Zkušenosti čtenářů

Petr Macháček

test

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: