Méně známé české řeky se představují

Méně známé české řeky se představují

V Česku máme celou řadu řek, které jsou vhodné pro vodácké výlety, ale pouze několik z nich je známých opravdu notoricky a dalo by se říci, že o nich má nějaké povědomí téměř každý. Je to dáno i tím, že se jedná o naše hlavní a největší řeky. Potom je tu ale řada menších řek, které jsou také vodácky přívětivé a velmi často dokážou nabídnout zajímavé zážitky a zavést nás na méně známá místa. Pojďme si je tedy představit.

Vltava z Vyššího Brodu. Jizera ze Spálova či Malé Skály. Sázava, která má mnoho vodácky zajímavých úseků. Peřejnatá Ohře. Berounka a Otava, což jsou oboje řeky, které nemají vlastní pramen, ale vznikají soutokem jiných řek. Již řadu let oblíbená Lužnice nabízející hned několik variant splutí. A potom Morava a Dyje pod Znojmem, ty se na seznam hlavní českých turistických řek zařadily teprve „nedávno“. To je stále dokola omílaný výčet řek, které jsou vodácky perfektně prozkoumané a rovněž velice dobře zajištěné sítí vodáckých půjčoven, tábořišť a další infrastruktury. Pokud byste se o nich chtěli dozvědět podrobnější informace, odkážu vás na vodácké servery www.padler.cz a www.raft.cz, kde toho o zmíněných řekách najdete kupu. Případně můžete kouknout i na webové stránky vodáckých půjčoven, které na těchto řekách fungují, protože i ony budou mít k řekám podrobně zpracované a průběžně aktualizované informace.

Jak jsem nastínil v úvodu, je tu ale také řada řek méně známých, ne tolik probádaných a rovněž neobsypaných velkými vodáckými půjčovnami a kempy, a právě na tyto řeky se teď společně podíváme. Aby to žádné řece nebylo líto, rozhodl jsem se je seřadit podle abecedy. Zároveň upozorňuji, že výčet není kompletní a je možné, že jsem nějakou řeku opomenul. Těmto řekám se omlouvám, dojde na ně řada zase někdy jindy (přece vám nemůžu prozradit úplně všechno, že?).

Na menších řekách musíme počítat s tím, že občas narazíme na různé překážky. / F: Michal „Tučňák“ Klíma

Bečva

Bečva je pro otevřené turistické kánoe sjízdná od Valašského Meziříčí, pokud je na vodočtu Dluhonice vodní stav minimálně 125 cm, optimálně 135‑150 cm. Za vyšších vodních stavů je možné si splutí Bečvy na horním toku o 20 km prodloužit o Vsetínskou Bečvu ze Vsetína do Valašského Meziříčí. Naopak na dolním toku Bečvy lze pokračovat dále po řece Moravě do Kojetína či Kroměříže. Táboření je možné hned na několika místech. Během plavby po řece Bečvě si udělejte čas na návštěvu aragonitových jeskyní a nejhlubší české propasti v Teplicích nad Bečvou či prohlídku hradu Helfštýna v Týně nad Bečvou. Pokud vás tato řeka zaujala, koukněte na webové stránky www.pujcovnalodiprerov.cz, která se právě na Bečvu specializuje.

Obzvlášť na méně známých řekách se radši dojdeme podívat co náš čeká, než abychom někam vjeli naslepo. / F: Berounsko, z.s.

Labe

Labe je jednou z našich nejvýznamnějších řek a na první pohled by se mohlo zdát, že je vodácky poměrně málo významné, ale opak je pravdou. Labe nabízí velice pěkné svezení pod Dvorem Králové nad Labem (kde se před splutím nebo po splutí můžete podívat také na zdejší safari), odkud se po řece doplavíte až do Kuksu, což je velmi pěkné a navštěvované místo, nebo můžete pokračovat ještě o kousek dál do Jaroměře. Labe v tomto úseku nabízí četné peřeje, plavbu krásným přírodním korytem a jen pár jezů. Navíc zde působí několik menších půjčoven lodí, takže není problém nechat si zajistit kompletní servis.

Při plavbě po Labi přes Kuks je na co se dívat. / F: Petr Snížek

Dalším velmi pěkným úsekem Labe je okolí Děčína, respektive úsek mezi Ústím nad Labem (nasedání pro zdymadlem Střekov) a německou Pirnou. Řeka tady velice svižně teče, nepotkáte jediný jez a věcí k obdivování je tu nepřeberně. Rozhodně nejkrásnější je potom proplutí Kaňonem Labe, což je nejmohutnější pískovcový kaňon v Evropě! Na splutí Labe v tomto úseku a na další outdoorové aktivity v blízkém okolí se specializuje půjčovna, kterou najdete na webových stránkách www.active-point.cz.

A bez zajímavosti není ani Labe nad Pardubicemi, v okolí Kunětické hory. Zde jsou velmi populární zejména paddleboardové vyjížďky zajišťované několika lokálními půjčovnami, které určitě snadno vygooglujete.

Pohoda v kaňonu Labe pod Děčínem. / F: Active Point Děčín

Lužická Nisa

Lužickou Nisu zařazujeme rovněž mezi méně známé české řeky, i když při jejím splutí toho na území Česka až tolik nestrávíte. Na řece mimo jiného proplujete takzvaným Trojmezím, tedy místem, kde se střetávají hranice tří států – Česka, Německa a Polska. Lužickou Nisu je možné splouvat od Andělské hory až na soutok s Odrou, přičemž řeka je rozdělena na několik úseků, které jsou z vodáckého hlediska více či méně zajímavé. Kolem Nisy není mnoho kempů, ale v malé skupině lze volně tábořit, což už je v dnešní době poměrně unikátní. Řeka většinou protéká volnou krajinou a pěknou přírodou mimo obce. Skvělý popis všech úseků řeky můžete najít na pádler.cz v článku nazvaném Lužická Nisa a nedaleké řeky v Polskunebo se můžete obrátit na půjčovnu lodí www.pujcovnalodinisa.cz, která se na tuto řeku specializuje a poradí vám se vším potřebným a případně zajistí servis.

Metuje

Řeka Metuje nabízí celoroční splouvání. První úsek je od konce Hronova do Náchoda v délce 11 km, což je pěkná výletní trasa v kombinaci například s pěším výletem nebo cyklovýletem. Druhý úsek začíná v Novém Městě nad Metují a končí v Jaroměři. Tenhle úsek je ale dost specifický, je nutné celkem třikrát odbočit z nové, uměle vytvořené řeky a jet původními koryty. Jízda starými koryty je ale náročnější. Úzké meandrující koryto s velmi prudkými zatáčkami a občasnými nízkými lávkami, zarostlými místy nebo padlými stromy je určeno spíš pro pokročilejší vodáky. Výhodou starých koryt je až dvoudenní plavba hezkou přírodou bez přítomnosti davů vodáků. V případě zájmu o splutí této řeky se můžete obrátit třeba na místní půjčovnu www.raft.cz/metuje.

Úzké koryto Metuje. / F: Půjčovna lodí Jokota

Morava

Proč je Morava v našem výčtu méně známých řek, když je to jedna z těch hlavních turistických? Protože na Moravě se kromě klasického úseku nachází ještě jedna fajnová záležitost, a to splutí řeky na spodnějším toku skrz Přírodní park Strážnické Pomoraví. Tento krásný kout přírody se nachází mezi Bzencem a Rohatcem. Řeka tu krásně meandruje a jsou pro ni charakteristické vysoké břehy tvořené jemným pískem, což je v našich končinách vcelku unikátní úkaz. Právě proto je toto území chráněno jako Přírodní památka Osypané břehy. I zde operují lokální vodácké půjčovny, které vám rády zajistí potřebný komfort.

Odra

Odra pramení, jak název napovídá, v Oderských vrších. Na otevřených turistických lodích je Odra sjízdná z Klokočůvku od poutního místa Mariin pramen. Pohodový sjezd úseků z Oder vyžaduje nejméně 100 cm na vodočtu v Odrách, což bývá obvykle v jarních měsících nebo po deštích. Téměř po celou dobu plavby z Klokočůvku do Polanky (asi 66 km) vás čeká plavba meandry, často zcela mimo civilizaci. Přestože v tomto úseku není žádný kemp, není problém najít vhodné místo k táboření. Vlakové spojení je dobré a doprava auty je rovněž bezproblémová. Pro tento úsek Odry doporučuji obrátit se na www.pujcovnalodiprerov.cz.

Dalším zajímavým úsekem Odry jsou Hraniční meandry Odry, které najdeme po proudu řeky pod Ostravou. Jedná se o velice pěkný úsek, který je navíc zajímavý tím, že tu řeka tvoří státní hranici, takže na pravém břehu budete mít Českou republiku a na levém Polsko. Na soutoku s řekou Olší pak vplujete do Polska.

Opava

Opava je řeka tekoucí v Moravskoslezském kraji. Sjízdná je v délce pěkných 112 km, ovšem pro letní splutí je vhodná až od města Opava. Najdeme tu několik možností pro několikahodinové až jednodenní splutí. Ale můžete se vydat z Opavy až do Ostravy Třebovic, což vyžaduje i táboření, protože úsek je vhodné rozdělit na dva dny. Podrobnější informace o řece a kompletní servis pro vodáky dokáže zajistit například půjčovna www.cvak-voda.cz.

Orlice – spojená, Divoká, Tichá

Spojená Orlice a její přítoky Divoká a Tichá jsou asi nejznámějšími a taky nejvíc navštěvovanými řekami východočeského regionu. Poskytují vícedenní putování i v letních měsících. Nejčastěji se splouvá dolní úsek Divoké Orlice z Kostelce nad Orlicí do Týniště nad Orlicí a pak už po spojené Orlici do Třebechovic (Krňovic). Jedná se o dvoudenní úsek s přespáním na tábořišti v Týništi n. O. Břehy jsou většinou vysoké a hlinité a krásné písčité pláže přímo vybízejí ke koupání. Řeka má mírný proud, který ale v občasných prudkých zatáčkách umí pěkně zrychlit a často teče pod vrbičky. Určitě se vyplatí umět loď spolehlivě řídit.

Orlice (mimo jiného) nabízí krásné pískové pláže. / F: Půjčovna lodí Rampa Sport

Na dolní části Divoké Orlice není žádný jez a na spojené Orlici je jen jeden, hned pod soutokem u Albrechtic. Dál jsou pak na třiceti kilometrech jen dva kamenné stupně, které se dají za běžné vody splouvat, a trasa se dá navíc prodloužit o jeden den až do Svinar.

Také Tichá Orlice je zajímavá a nabízí i několikadenní splouvání. V případě dostatku vody se dá začít pod Letohradem a pokračovat přes Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí, což je plavba na dva dny. Trochu problémový úsek je pak do Chocně, kde je na zhruba šesti kilometrech šest jezů s vodou častěji v náhonech než v řece. Proto se letní putování začíná níž, v Chocni, nastupuje se do náhonu pod elektrárnou a dá se splouvat asi 30km úsek na soutok. Dále lze pokračovat po již popsané spojené Orlici.

V případě zájmu o splutí těchto řek se můžete obrátit třeba na půjčovnu lodí www.rampasport.cz, která zároveň provozuje vodácké tábořiště v Týništi nad Orlicí.

Jeden ze dvou kamenných stupňů na Orlici. / F: Půjčovna lodí Rampa Sport
Jeden ze dvou kamenných stupňů na Orlici. / F: Půjčovna lodí Rampa Sport

Ploučnice

Na Ploučnici se často budete muset s lodí probíjet hustou vegetací, hospodu tu skoro nenajdete, pálící pupínky vám budou ještě dlouho připomínat kopřivami zarostlé břehy a na psychice vám také nepřidá silně meandrující tok, kdy se mnohokrát budete vracet tam, odkud jste vypluli. Když ale nakonec dorazíte do cíle, budete mít v sobě příjemný pocit objevitele a dobrodruha.

Řeka Ploučnice se z vodáckého hlediska vymyká všem ostatním tokům u nás. Nejprve protéká unikátním skalním tunelem nazvaným Průrva Ploučnice a pak její úzké řečiště meandruje liduprázdným údolím mezi Mimoní a Brennským mlýnem, kde si můžete užívat romantiku divoké přírody v kraji bývalého vojenského prostoru Ralsko. Díky vydatným pramenům je Ploučnice z Mimoně v podstatě celoročně sjízdná. Pokud vás zaujala, pak doporučuji článek od Jana Hocka vydaný na webu pádler.cz pod názvem Ploučnice — řeka pro dobrodruhy a skutečné vodáky.

Průrva Ploučnice je jedním z vodácky nejatraktivnějších míst u nás. / F: Jan Hocek
Průrva Ploučnice je jedním z vodácky nejatraktivnějších míst u nás. / F: Jan Hocek

Úpa

Tato východočeská řeka nabízí hned několik vodácky atraktivních úseků, ovšem ten letní začíná od mostu v České Skalici a končí v Jaroměři. Řeka je dostatečně široká a pořád si udržuje pěkný proud. Ten bývá zmírněn několika jezy, které se při nedostatku vody musí přenést, jinak jsou sjízdné. Pozor jen na tři za sebou jdoucí malé stupínky mezi Doubravicí a Zvolí, za nimiž se tvoří vývary a mohou být nebezpečné. Celá trasa je hezkým jednodenním výletem v délce 12 km. Končí se buď na začátku Jaroměře na říční plovárně, nebo se dá pokračovat na soutok s Labem. Plovárna je ideálním místem pro kempování a hvězdicové splouvání dalších řek v okolí. Pro splutí Úpy doporučuji obrátit se na půjčovnu lodí Metuje.

Ze splutí Úpy. / F: Půjčovna lodí Jokota

Vltava

Proč je ve výčtu méně známých řek zrovna Vltava? Ta Vltava, která se nazývá vodáckou dálnicí a je snad nejkomerčnější řekou na světě? Je to proto, že Vltava není jenom o úseku z Vyššího Brodu po Boršov nad Vltavou. Vltava nabízí velice pěkné svezení také v Praze a pod Prahou. Proplutí Prahy je opravdu krásným vodáckým zážitkem, a i z toho důvodu jsme mu před nějakým časem věnovali samostatný článek, který detailně popisuje, jak si tuto zajímavou vodáckou cestu co nejlépe užít. Naleznete jej na webu pádler.cz pod názvem Hlavní město jinak aneb Praha na kánoi a kajaku.

Pomalu opouštíme historické centrum města.
Pádlování v centru Prahy.

Další pěkný úsek Vltavy se nachází hned pod Prahou a ideální je na něj nasednout hned pod umělou slalomovou dráhou v Praze Troji. Zpočátku se svezete ve svižném proudu, splujete si trojskou peřej a pak se velmi rychle ocitnete mimo ruch velkoměsta, obklopí vás skalní stěny a opravdu pěkná příroda. Na výlety pod Prahou se specializuje www.hgsport.cz, můžete se na ně kdyžtak obrátit.

Pod Prahou už jsme zase v přírodě. / F: Jan Hocek
Pod Prahou se Vltava rychle vrací do přírody. / F: Jan Hocek

No a pak jsou tu ještě zdrojnice Vltavy tekoucí v NP Šumava, jimiž jsou Teplá a Studená Vltava. O Studené Vltavě vám nic nenapíšu, protože její splutí je z důvodu ochrany přírody zakázáno, ale to, co nabízí Teplá Vltava, to bohatě vynahrazuje. Její splutí je možné od Polky na Soumarský most a plavba zde není nijak regulována, ovšem je třeba mít na paměti, že se řeka nachází v CHKO Šumava. Od Soumarského mostu k obci Pěkná potom Teplá Vltava protéká skrz NP Šumava a v tomto úseku je třeba se k plavbě registrovat a dodržovat veškerá pravidla, které stanovuje návštěvní řád NP. Zní to trochu dramaticky, ale nejedná se o nic složitého a ten drobný souboj s „úředním šimlem“ určitě za tak překrásný kus řeky stojí. Vše potřebné o splouvání Teplé Vltavy dohledáte na těchto webových stránkách.

Zámecká Dyje

Dyje mezi Znojmem a vodními nádržemi Nové mlýny je už vodáckou klasikou, ale v poslední době se stává velmi vyhledávaným úsekem také Dyje pod touto soustavou vodních děl. Zde se Dyje rozděluje na dva toky, přičemž zejména plavba po Zámecké Dyji je opravdu pěkným zážitkem. Pod Novými mlýny je to řeka, na které si budete připadat jako někde v Amazonii, a cíl splutí není nikde jinde než ve vyhlášeném areálu zámku Lednice. Přičemž je možné si i tento areál proplout (propádlovat) na lodi. Jedná se tedy o ideální místo, kde lze spojit vodácký výlet s poznáváním historie. Případně tu jde kombinovat jízdu po vodě a jízdu na koloběžce, kterou zprostředkovává půjčovna www.lodedyje.cz.

Zámeckou Dyji lze zvládnout i s dětmi nebo na paddleboardech. / F: SUNDISK family
Zámeckou Dyji lze zvládnout i s dětmi nebo na paddleboardech. / F: SUNDISK family
Na Zámecké Dyji je potřeba pamatovat na provoz vyhlídkových motorvých lodí. / F: Jan Hocek
Na Zámecké Dyji je potřeba pamatovat na provoz vyhlídkových motorvých lodí. / F: Jan Hocek

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: