Poranění končetin na vodě i mimo ni

Poranění končetin na vodě i mimo ni

Poranění končetin není jen záležitostí suchozemců, ale může se přihodit i vodákům. Na vodě jde hlavně o poranění horních končetin od naraženiny, odřeniny až po vykloubení nebo zlomeninu. Než se dostanete do lodi, hrozí poranění končetin dolních – neopatrné šlápnutí na vratký kámen, uklouznutí při snášení lodí a úraz je na světě. Opět se pohybujeme v celém rozsahu poranění končetin – od podvrtnutí po zlomeninu.

Na začátku vypadají úrazy velmi podobně. Rána, leknutí, bolest, někdy krvácení. Po pár minutách může dojít ke zmírnění bolesti, často se objevuje otok, zarudnutí. Jak ale poznat závažnost poranění?

Poranění, respektive funkčnost končetiny, můžeme zhodnotit z několika hledisek:

Tvar končetiny – v některých případech vám už tvar končetiny po úrazu napoví, že je něco špatně. Nejste-li si jistí, jestli tvar, který na končetině pozorujete, je normální/správný, můžete porovnat poraněnou a zdravou končetinu. Někteří lidé mohou mít končetiny různě „pokřivené“ díky předchozím úrazům. S tvarem končetiny také souvisí mechanismus úrazu – jak k poranění došlo. Jestliže zraněný slyšel lupnutí, křupnutí nebo prasknutí – došlo k závažnějšímu poranění, které se projeví změněným tvarem končetiny.

Rozsah pohybu – požádejte zraněného, aby se pokusil o normální rozsah pohybu v daném kloubu nebo na dané končetině. U méně závažných poranění je téměř normální rozsah pohybu, i když bolestivý.

Možnost zátěže – v případě poranění dolních končetin by se měl být zraněný schopen na nohu postavit a jít (s dopomocí), v případě horních končetin by měl udržet zátěž v ruce. Neměli byste jít přes výraznou bolest.

Prokrvení končetiny – kontrolujte vždy na prstech ruky a opět porovnávejte zdravou a poraněnou končetinu. Prokrvení se projeví barvou, teplotou a vlhkostí končetiny. Je-li jedna končetina výrazně chladnější, bledější nebo vlhká, jedná se o projevy poškození prokrvení. Zřejmě došlo společně s poraněním kosti nebo kloubu také k poranění cév, které nyní hůře zásobují prsty krví.

Citlivost končetiny – po úrazu může zraněný cítit brnění v prstech, mravenčení nebo naopak nemusí mít cit v některém z prstů. Tyto stavy naznačují, že došlo k poranění nervu. Nervy stejně jako cévy procházejí podél kostí a kloubů, při úrazu může dojít k jejich utlačení nebo přerušení.

Transport zraněného ke břehu k dalšímu ošetření
Transport zraněného ke břehu k dalšímu ošetření

ZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ KONČETIN

Mezi závažná poranění končetin řadíme zlomeniny (otevřené i zavřené), vykloubení, přetržení vazů apod. Tato poranění je třeba bezpodmínečně ošetřit v nemocnici. Neopatrnou manipulací s poraněnou končetinou mimo civilizaci by mohlo dojít k závažnému poškození kloubu, a tím k trvalému postižení končetiny. Závažná poranění vyžadují rentgenovou kontrolu končetiny.

Mimo civilizaci volejte horskou nebo záchrannou službu a snažte se zraněného dostat, co nejdříve k ošetření. Je-li nutné zraněného transportovat vlastními silami, poraněnou končetinu vždy nejdříve zadlahujte. Dlahování neprovádějte při snadné dostupnosti profesionální pomoci.

Dlaha by měla splňovat 3P (Pevná, Pohodlná, Přes dva klouby). Při poranění kosti musí dlaha zpevňovat vždy klouby nad a pod poraněnou kostí. Při poranění kloubu je třeba zpevnit kosti nad a pod poraněným kloubem. Na dlahování mimo civilizaci doporučujeme pořídit do lékárničky dlahu SAM splint velikost XL (dá se snadno zmenšit na požadovaný rozměr). Práce se SAM splint dlahou je velmi snadná. Pro zpevnění je třeba dlahu vytvarovat do tvaru písmene „U“. Dlahu vždy upravujte podle nezraněné končetiny! Připravenou dlahu připevněte k poraněné končetině pomocí elastického obinadla nebo obvazu. Vždy musíte mít možnost kontrolovat prsty na poraněné končetině (kontrolujte citlivost a prokrvení – opět po naložení dlahy).

Dlaha horní končetiny s využitím SAM splint dlahy
Dlaha horní končetiny s využitím SAM splint dlahy

Nemáte-li k dispozici dlahu, je možné využít nejrůznější outdoorové vybavení (v tuto chvíli záleží na jaké vodě se pohybujete – rozdíl ve vybavení bude při putovní výpravě na řece, kdy táboříte u řeky a veškeré vybavení máte s sebou, jiná situace bude při jednodenních výletech, na které vyrážíte z kempu, jiná pak okolo vody divoké). V zásadě se dá použít pro improvizovanou dlahu pádlo, větve, tyčky od stanu, karimatka, nafukovací karimatka, dostatek oblečení apod. Pohodlnost dlahy zajistíte vypodložením z oblečení, karimatky apod. Pamatujte, že dlaha musí přinášet úlevu, pokud po jejím naložení zraněný trpí ještě více, dlahu sundejte. S přípravou dlahy si vyhrajte, dejte si na čas. Všechny tvrdé/pevné části dlahy je třeba obalit oblečením nebo karimatkou, nikdy nepřikládejte tvrdou část dlahy přímo k poraněné končetině. Na obrázcích můžete vidět dlahu dolní končetiny pomocí nafukovací karimatky, pomocí trekových hůlek a karimatky a dlahu tvořenou pouze oblečením. Budete-li zraněného transportovat, je třeba, aby dlaha na nosítkách nijak netlačila/nebolela. Dlahu by mělo být možné snadno upravit (povolit/utáhnout). Chcete-li se naučit vytvářet improvizované dlahy, doporučujeme navštívit kurz outdoorové první pomoci. Trénovat dlahování až na zraněném kamarádovi není dobrý nápad.

Dlaha dolní končetiny pomocí karimatky
Dlaha dolní končetiny pomocí karimatky
Dlaha dolní končetiny z karimatky a trekových hůlek
Dlaha dolní končetiny z karimatky a trekových hůlek
Dlaha dolní končetiny tvořená oblečením
Dlaha dolní končetiny tvořená oblečením

NEZÁVAŽNÉ PORANĚNÍ KONČETIN

Věřím, že v tuto chvíli si plno z vás říká, že tento typ zranění rozchodí a není třeba se jím nijak víc zabývat. Ano, jsou tací, kteří na podvrtnutém kotníku dojdou 20 km do cíle, aniž by mrkli okem. Nicméně bolest je velmi individuální záležitost a nelze plošně říci, že když mám osobní zkušenost s daným typem poranění a moc mne to nebolelo, že ostatní budou stejné zranění vnímat stejně. Vždy respektujte zraněného a jeho projevy.

Méně závažná poranění není nutné vždy rychle transportovat do nemocnice. Poranění se mnohdy zhojí sama, nicméně pokud bolest přetrvává, je třeba vyhledat lékařské ošetření.

Základní postup při řešení nezávažných poranění končetin lze shrnout do akronymu:

O – odpočinek – končetinu byste neměli více zatěžovat, ruku dejte do šátku a nechte odpočívat, na nohu nestoupejte, choďte s oporou.

S – stažení – elastické obinadlo vhodné šířky. Pozor, končetinu nestahujte příliš, jinak zhoršíte prokrvení. Šířka obinadla vždy odpovídá šířce končetiny, na kterou je určena. 5 cm široké obinadlo využijte při poranění zápěstí, nikoli kolene.

E – elevace – zvýšení končetiny – platí zejména pro nohy. Sedíte-li, zvedněte končetinu a položte ji na židli/kámen/loď.

L – ledování – poraněné místo chlaďte. Využíváte-li led a sníh, nikdy je přímo nepokládejte na kůži. Vždy led/sníh zabalte do šátku, obinadla. Hrozí riziko vzniku omrzlin. Chladit poraněné místo můžete s přestávkami až 72 hodin.

Všechny tyto body mají za cíl snížit otok, ulevit od bolesti. V tuto chvíli můžete využít krémy/masti/gely určené na poraněné končetiny. Na trhu existuje celá řada výrobků a co zdravotník, to jiný oblíbený produkt. Výhodou krémů je lokální působení. Vždy si před použitím přečtěte příbalový leták.

Transport už zadlahovaného zraněného po souši
Transport už zadlahovaného zraněného po souši

V případě jakékoli nejistoty, pokračující bolesti, nemožnosti hýbat končetinou určitě vyhledejte lékařské ošetření. Nezávažná poranění končetin snesou odklad finálního ošetření, ale není na místě je podceňovat a nevěnovat jim pozornost. V místě poranění může dojít k mikroporaněním, která se správně nezhojí a mohou svého majitele v budoucnu nemile překvapit, např. utržením vazů po minimálním zatížení apod.

Transport zraněného s již naloženou dlahou vodou ke břehu
Transport zraněného s již naloženou dlahou vodou ke břehu

Věřím, že plno drsných vodáků namítne, že se jedná o drobnosti a není čas se jimi zabývat. Pod heslem: „Co bolí, přestane“, „Co bolí, to sílí“ nebo „Dokud nejde o život jde o…“. Bolest je čistě individuální prožitek a jsou mezi námi lidé, kteří jsou i s poraněnou končetinou schopni dokončit závod, dopádlovat do cíle, dojít, kam je potřeba, a bolest nevnímat nebo překonat. Ale jsou také lidé, kteří budou více pohlceni bolestí a ta jim takové výkony neumožní. Nehodnoťte zraněného ze svého úhlu pohledu a své zkušenosti. Ptejte se. Nechte zraněného jeho stav zhodnotit. Využijte škálu 0–10. Zraněný by měl na této škále vybrat hodnotu, která odpovídá jeho stavu. 0 = žádná bolest, 10 = nejhorší bolest, jakou si dokáže představit. Toto hodnocení vám mimo jiné také napoví, jak se zraněným pracovat, jaké metody transportu využít a jak dál bude pokračovat vaše akce.

Zadlahování zraněného, kde byla jako dlaha použita i zdravá končetina
Zadlahování zraněného, kde byla jako dlaha použita i zdravá končetina

Dita Podhadská pro nás napsala i další články z prostředí první pomoci a zdravovědy, které využijete jak ve vodáckém prostředí, tak mimo něj. Přečtěte si je všechny:

Vodácká, outdoorová nebo cestovní lékárnička – obsah, vybavení a vhodné obaly
Podchlazení a jeho řešení v terénu
Zánět ucha – někdy též kajakářské, surfařské nebo plavecké ucho. Vznik, léčba a prevence.
Jak řešit vykloubené / vyhozené rameno
Poranění končetin na vodě i mimo ni (právě čtete)
Záchrana tonoucího — je dobré být připraven!

Přidej svou zkušenost nebo doplň informace

Odpovídáte na komentář: